EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0334

Uredba Komisije (ES) št. 334/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu(Besedilo velja za EGP).

OJ L 88, 29.3.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 214–214 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/334/oj

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 334/2007

z dne 28. marca 2007

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002 zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve iz Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalskem prometu (v nadaljnjem besedilu Čikaška konvencija), kakor je bila objavljena marca 2002, za Zvezek I in novembra 1999 za Zvezek II, razen njenih dodatkov.

(2)

Čikaška konvencija in njene priloge so bile spremenjene od sprejetja Uredbe (ES) št. 1592/2002.

(3)

Zato je treba spremeniti tudi Uredbo (ES) št. 1592/2002 v skladu s postopkom iz člena 54(3) iste uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 54 Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, deli in naprave morajo izpolnjevati zahteve o varstvu okolja iz spremembe 8 Zvezka I in spremembe 5 Zvezka II Priloge 16 Čikaške konvencije, kakor se uporablja z dne 24. novembra 2005, razen dodatkov k Prilogi 16.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).


Top