EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0041

Direktiva Komisije 2007/41/ES z dne 28. junija 2007 o spremembi nekaterih prilog k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

OJ L 169, 29.6.2007, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/41/oj

29.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/51


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/41/ES

z dne 28. junija 2007

o spremembi nekaterih prilog k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

po posvetovanju z zadevnimi državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES navaja organizme, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode, in določa nekatere ukrepe proti njihovemu vnosu v države članice iz drugih držav članic ali tretjih držav. Prav tako določa, da je treba priznati varovana območja v Skupnosti.

(2)

Danska je bila priznana kot varovano območje v zvezi s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Na podlagi rezultatov zadevnih raziskovanj, izvedenih na Danskem, je Danska predložila informacije, iz katerih je razvidno, da v skladu z ustreznim fitosanitarnim varstvom Danske v zvezi s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ni potrebno ohranjati status Danske kot varovanega območja v zvezi z navedenim organizmom, ter zahtevala, da se status države kot varovanega območja v zvezi s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr umakne. Danska torej ne sme več biti priznana kot varovano območje v zvezi z navedenim škodljivim organizmom.

(3)

V skladu z informacijami, ki so jih predložile Češka, Francija in Italija, je Češko, regije Champagne-Ardenne, Lorena in Alzacija v Franciji ter regijo Bazilikata v Italiji treba priznati kot varovana območja v zvezi z Grapevine flavescence dorée MLO, ker ta patogen tam ni prisoten. Zato je treba določiti posebne zahteve glede vnosa in premeščanja razmnoževalnega materiala vinske trte v zadevnih varovanih območjih.

(4)

Priloge II, IV in V k Direktivi 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge II, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice najpozneje do 31. oktobra 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. novembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).


PRILOGA

1.

V točki 0.1 dela B(c) Priloge II se v desnem stolpcu črta „DK“.

2.

V delu B(d) Priloge II se za točko 1 doda naslednja točka:

„2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Rastline Vitis L., razen plodov in semen.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena in Alzacija), IT (Bazilikata)“

3.

V točki 6.3 dela B Priloge IV se v desnem stolpcu črta „DK“.

4.

V delu B Priloge IV se za točko 31 doda naslednja točka:

„32.

Rastline Vitis L., razen plodov in semen.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz točke 15 dela A Priloge III, točke 17 v poglavju II dela A Priloge IV in točke 21.1 dela B Priloge IV, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo in so bile gojene na mestu pridelave v državi, v kateri pojav Grapevine flavescence dorée MLO ni znan; ali

(b)

rastline izvirajo in so bile gojene na mestu pridelave na območju, na katerem Grapevine flavescence dorée MLO ni prisoten, kot je ugotovila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z zadevnimi mednarodnimi standardi; ali

(c)

rastline izvirajo in so bile gojene bodisi na Češkem, v Franciji (Champagne-Ardenne, Loreni in Alzaciji) bodisi v Italiji (Bazilikati); ali

(d)

rastline izvirajo in so bile gojene na mestu pridelave, kjer:

(aa)

od začetka zadnjih dveh zaključenih rasnih dob na matičnih rastlinah ni bilo opaženih simptomov Grapevine flavescence dorée MLO; ter

(bb)

ali

(i)

na mestu pridelave na rastlinah ni bilo opaženih nobenih simptomov Grapevine flavescence dorée MLO; ali

(ii)

so bile rastline obdelane z vročo vodo, in sicer 45 minut pri najmanj 50 °C, tako da se je uničil Grapevine flavescence dorée MLO.“

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena in Alzacija), IT (Bazilikata)

5.

Besedilo v točki 1.3 dela A.II Priloge V se nadomesti z naslednjim:

„1.3.

Rastline Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. in Vitis L., razen plodov in semen.“


Top