Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0880

2007/880/ES: Odločba Sveta z dne 20. decembra 2007 o dovoljenju Franciji, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih Korzike

OJ L 346, 29.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj

29.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/15


ODLOČBA SVETA

z dne 20. decembra 2007

o dovoljenju Franciji, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih Korzike

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/880/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1) ter zlasti člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 18(1) Direktive 2003/96/ES v povezavi s Prilogo II k navedeni direktivi se je Franciji dovolila uporaba znižane stopnje obdavčitve za porabo na Korziki. To dovoljenje je bilo dano do 31. decembra 2006.

(2)

Francoski organi so s pismom 16. oktobra 2006 zaprosili za dovoljenje, da uporabljajo znižano stopnjo davka na energente za neosvinčeni bencin, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, kar bi podaljšalo izvajanje prakse na podlagi zgoraj navedenega odstopanja pred njegovim iztekom veljavnosti. Znižanje znaša 1 EUR na hektoliter. Za dovoljenje se prosi za obdobje med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2012. Na Korziki oskrba z neosvinčenim bencinom na bencinskih črpalkah povzroča znatne dodatne stroške v primerjavi z oskrbo na celini, končne cene pa so za od 4 do 7 EUR/hl višje kot na celini.

(3)

Z znižanjem davka na neosvinčeni bencin za potrošnike na Korziki se vzpostavlja večja izenačenost zadevnih potrošnikov s potrošniki na celini. Ta ukrep je torej v skladu s cilji regionalne in kohezijske politike.

(4)

Znižanje davčne stopnje ne presega nujnega upoštevanja dodatnih stroškov za prevoz in distribucijo, ki jih krijejo potrošniki na Korziki.

(5)

Končna stopnja obdavčitve upošteva najnižjo raven iz Direktive 2003/96/ES, ki je zdaj 359 EUR/1 000 l (ali 35,90 EUR/hl). To velja tudi ob upoštevanju dovoljenja, danega z Odločbo Sveta 2005/767/ES z dne 24. oktobra 2005 (2), katere učinki se lahko združujejo z učinki te odločbe.

(6)

Ob upoštevanju oddaljenosti in otoške lege departmajev, za katere se ukrep uporablja, ter neznatnega znižanja stopnje, ki je sicer v primerjavi z najnižjo ravnijo Skupnosti zelo visoka, ta ukrep ne bo povzročil premikov, specifično povezanih z oskrbo s pogonskimi gorivi.

(7)

Zato je ukrep sprejemljiv z vidika pravilnega delovanja notranjega trga in potrebe po zagotovitvi poštene konkurence ter v skladu z okoljsko, energetsko in prometno politiko Skupnosti.

(8)

Franciji bi bilo zato v skladu z določbami člena 19(2) Direktive 2003/96/ES treba dovoliti, da uporabi znižano stopnjo obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo na Korziki, in sicer do 31. decembra 2012.

(9)

Zagotoviti bi bilo treba, da lahko Francija na podlagi odstopanja iz člena 18 Direktive 2003/96/ES v povezavi s Prilogo II k navedeni direktivi uporablja zadevno določeno znižanje, ki ga obravnava ta odločba, ne da bi prekinila izvajanje zakonodaje, ki se je uporabljala pred 1. januarjem 2007. Zato bi bilo treba dati dovoljenje z veljavnostjo od 1. januarja 2007 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Franciji se dovoli uporaba znižane stopnje obdavčitve neosvinčenega bencina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za porabo v departmajih Korzike.

Da se prepreči morebitno prekomerno povračilo, znižanje ne sme presegati dodatnih stroškov za prevoz, skladiščenje in distribucijo v primerjavi s celinsko Francijo.

Znižana stopnja mora upoštevati obveznosti iz Direktive 2003/96/ES in zlasti najnižje ravni iz člena 7 Direktive.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007 in preneha veljati 31. decembra 2012.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 20. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

F. NUNES CORREIA


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 100).

(2)  UL L 290, 4.11.2005, str. 25.


Top