Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0869

2007/869/ES: Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2005/692/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6693) (Besedilo velja za EGP )

OJ L 340, 22.12.2007, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/869/oj

22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/104


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2005/692/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6693)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/869/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu aviarne influence decembra 2003 v jugovzhodni Aziji, ki jo je povzročil visoko patogeni sev virusa H5N1, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi z aviarno influenco. Med omenjene ukrepe sodi zlasti Odločba Komisije 2005/692/ES z dne 6. oktobra 2005 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (3).

(2)

Odločba 2005/692/ES velja do 31. decembra 2007. Ker pa se izbruhi azijskega seva virusa aviarne influence še vedno pojavljajo v jugovzhodni Aziji in na Kitajskem, je primerno podaljšati obdobje uporabe navedene odločbe do 31. decembra 2008.

(3)

Odločbo 2005/692/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 7 Odločbe 2005/692/ES se datum „31. decembra 2007“ nadomesti z „31. decembra 2008“.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(3)  UL L 263, 8.10.2005, str. 20. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/99/ES (UL L 43, 15.2.2007, str. 35).


Top