Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0381

2007/381/ES: Odločba Komisije z dne 1. junija 2007 o določitvi okvirnih finančnih sredstev Bolgariji in Romuniji za tržno leto 2006/2007 in za določeno število hektarov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2272)

OJ L 141, 2.6.2007, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/381/oj

2.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/80


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. junija 2007

o določitvi okvirnih finančnih sredstev Bolgariji in Romuniji za tržno leto 2006/2007 in za določeno število hektarov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2272)

(Besedilo v bolgarskem in romunskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/381/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov so določena z Uredbo (ES) št. 1493/1999 in z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (2).

(2)

Podrobna pravila o finančnem načrtovanju in udeležbi v financiranju sheme prestrukturiranja in preusmeritve iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 določajo, da se sklicevanja na dano finančno leto nanašajo na plačila, ki so jih države članice dejansko izvedle od 16. oktobra do 15. oktobra naslednjega leta.

(3)

Bolgarija in Romunija sta se Evropski uniji pridružili 1. januarja 2007 in pod pogojem, da sta sestavili popis obsega vinogradniških površin, lahko od tega datuma naprej uporabljata sistem za prestrukturiranje in preusmeritev, kot je bilo potrjeno z odločbama Komisije št. 223/2007/ES (3) in 234/2007/ES (4).

(4)

V skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se pri finančni razdelitvi sredstev med države članice upošteva delež vinogradniških površin zadevne države članice v vseh površinah Skupnosti.

(5)

Za uporabo člena 14(4) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se morajo finančna sredstva dodeliti glede na določeno število hektarjev.

(6)

Upoštevati je treba nadomestilo za izgubo dohodka vinogradnikov, ki nastane v obdobju, ko vinograd še ni roden.

(7)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se začetna dodeljena sredstva prilagodijo glede na dejanske stroške in na podlagi pregledanih napovedi izdatkov, ki jih predložijo države članice ob upoštevanju cilja programa in razpoložljivih sredstev –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Bolgariji in Romuniji se dodelijo finančna sredstva za določeno število hektarov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 za tržno leto 2006/2007, kot je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Bolgarijo in na Romunijo.

V Bruslju, 1. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1216/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 95, 5.4.2007, str. 53.

(4)  UL L 100, 17.4.2007, str. 27.


PRILOGA

Okvirna dodeljena finančna sredstva za leto 2006/2007

Država članica

Površina (ha)

Dodeljena finančna sredstva

(EUR)

Bolgarija

2 131

6 700 516

Romunija

1 060

8 299 484

SKUPAJ

3 191

15 000 000


Top