Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0335

2007/335/ES: Odločba Komisije z dne 21. marca 2007 o državni pomoči C 18/2006 (prej N 524/2005), ki jo je Italija nameravala izvajati v korist MSP (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1175)( Besedilo velja za EGP).

OJ L 128, 16.5.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/335/oj

16.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. marca 2007

o državni pomoči C 18/2006 (prej N 524/2005), ki jo je Italija nameravala izvajati v korist MSP

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1175)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/335/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (1),

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 18. oktobra 2005 so italijanski organi Komisiji priglasili zadevno pomoč. Dodatne informacije so predložili v dopisih z dne 20. decembra 2005, 13. marca 2006 in 27. marca 2006. Z dopisoma z dne 10. novembra 2005 in 8. februarja 2006 je Komisija zahtevala dodatna pojasnila.

(2)

Z dopisom z dne 16. maja 2006 je Komisija obvestila Italijo, da bo v zvezi z ukrepom pomoči sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

(3)

Odločitev Komisije o sprožitvi postopka je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Komisija je pozvala zainteresirane stranke, naj predložijo svoje pripombe.

(4)

Italija je predložila svoje pripombe z dopisom z dne 23. junija 2006 in v njem navedla, da namerava predložiti dodatne pripombe k posebnemu vprašanju v zvezi z ukrepom.

(5)

Pripomb ni predložila nobena druga stranka.

(6)

Komisija je z dopisoma z dne 21. septembra 2006 in 10. januarja 2007 prosila za dodatne informacije.

(7)

Italija je z dopisom z dne 30. januarja 2007, evidentiranim pri Komisiji dne 2. februarja 2007, obvestila Komisijo o preklicu zadevnega ukrepa pomoči.

II.   PODROBEN OPIS POMOČI

(8)

Ukrep je bil namenjen spodbujanju rasti mikro podjetij in malih podjetij, nastalih s postopkom konsolidacije (koncentracija ali združitev mikro podjetij in malih podjetij), na podlagi davčnih olajšav. Znesek pomoči za priglašeni ukrep bi znašal 120 milijonov EUR leta 2006, 242 milijonov EUR leta 2007 in 122 milijonov EUR leta 2008.

(9)

Pravna podlaga ukrepa je člen 2 uredbe z zakonsko močjo št. 106 z dne 17. junija 2005, spremenjene v zakon št. 156 z dne 31. julija 2005. Pravna podlaga vključuje klavzulo o prenehanju. Pomoč se ni izvajala.

(10)

Podoben ukrep je Italija izvedla leta 2005 (3) v okviru Uredbe, ki določa izjeme za nekatere vrste pomoči za MSP (4). Tedanji ukrep je določal, da je davčna olajšava omejena na 50 % stroškov svetovanja v zvezi s postopkom koncentracije ali združitve. Italijanski organi so navedli, da je zaradi te omejitve ukrep bil le delno uspešen, saj je bilo predloženih 132 vlog za skupno 3 442 261 EUR davčnih olajšav, od tega pa sprejetih le 46 za skupno 415 306 EUR davčnih olajšav.

III.   PRIPOMBE ITALIJE

(11)

Z dopisom z dne 30. januarja 2007 so italijanski organi obvestili Komisijo, da je bila dotacija za ukrep uporabljena v druge namene in da priglašeni ukrep zaradi preklica ni bil izveden.

IV.   OCENA

(12)

Po preklicu predložitve je postopek brezpredmeten.

V.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(13)

Komisija je odločila, da zaključi postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES, saj je po preklicu ukrepa postopek brezpredmeten –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Po preklicu priglašenega ukrepa, ki so ga določili italijanski organi, je ta postopek brezpredmeten. Komisija je zato odločila, da zaključi postopek, sprožen v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Italijansko republiko.

V Bruslju, 21. marca 2007

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL C 146, 22.6.2006, str. 18.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  Ukrep pomoči na podlagi člena 9 uredbe z zakonsko močjo št. 35/2005, spremenjene v zakon št. 80/2005, je Komisija evidentirala 21. aprila 2005 pod številko XS 89/05.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33).


Top