Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2033

Uredba Komisije (ES) št. 2033/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007

OJ L 414, 30.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 991–994 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 223 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 223 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2033/oj

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2033/2006

z dne 21. decembra 2006

o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti člena 25(1) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prodajna cena Skupnosti se za vsak proizvod iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 104/2000 določi pred začetkom ribolovnega leta na ravni, ki je vsaj enaka 70 % in ne presega 90 % priporočene cene.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. …/… (2) določa priporočene cene vseh zadevnih proizvodov za ribolovno leto 2007.

(3)

Tržne cene se precej razlikujejo, odvisno od posamezne vrste in oblike ponudbe, zlasti v primeru lignjev in osliča.

(4)

Pretvorbene faktorje je zato treba določiti za različne vrste in načine ponudbe zamrznjenih proizvodov, iztovorjenih v Skupnosti, da bi se določila raven cene, ki sproži intervencijski ukrep iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodajne cene Skupnosti, kot določa člen 25(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki v ribolovnem letu 2007 veljajo za proizvode iz Priloge II k zadevni uredbi ter oblike ponudbe in pretvorbeni faktorji, na katere se nanašajo, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA

PRODAJNE CENE IN PRETVORBENI FAKTORJI

Vrsta

Oblika ponudbe

Pretvorbeni faktor

Stopnja intervencije

Prodajna cena

(EUR/tono)

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 654

oslič (Merluccius spp.)

cel, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 022

Posamezni fileti

 

 

 

— s kožo

1,0

0,85

1 243

— brez kože

1,1

0,85

1 367

zobatec

(Dentex dentex in Pagellus spp.)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

1 335

mečarica (Xiphias gladius)

cela, brez drobovja, z glavo ali brez

1,0

0,85

3 467

škampi in kozice Penaeidae

zamrznjeni

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

(b)

Drugi Penaeidae

1,0

0,85

6 782

sipe in velike sipice (Sepia officinalis, Rossia macrosoma in Sepiola rondeletti)

zamrznjene

1,0

0,85

1 605

ligenj (Loligo spp.)

 

 

 

 

(a)

Loligo patagonica

— cel, neočiščen

1,00

0,85

993

— očiščen

1,20

0,85

1 191

(b)

Loligo vulgaris

— cel, neočiščen

2,50

0,85

2 482

— očiščen

2,90

0,85

2 879

hobotnica (Octopus spp.)

Frozen

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— cela, neočiščena

1,00

0,80

717

— trup

1,70

0,80

1 219

Vrste oblike ponudbe:

:

cel, neočiščen

:

proizvod, ki ni bil obdelan

:

očiščen

:

proizvod, kateremu je bilo odstranjeno vsaj drobovje

:

trup

:

trup lignja, kateremu je bilo odstranjeno vsaj drobovje in glava


Top