EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

Uredba Komisije (ES) št. 1887/2006 z dne 19. decembra 2006 o ponovnem odprtju ribolova na morski list v coni ICES IIIa, IIIb, c, d (vode ES) s plovili, ki plujejo pod švedsko zastavo

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 364/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1887/2006

z dne 19. decembra 2006

o ponovnem odprtju ribolova na morski list v coni ICES IIIa, IIIb, c, d (vode ES) s plovili, ki plujejo pod švedsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

Švedska je 6. oktobra 2006 v skladu s členom 21(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 Komisijo uradno obvestila, da bo 6. oktobra 2006 s svojimi plovili prenehala z ribolovom na morski list v vodah cone ICES IIIa, IIIb, c, d.

(3)

Komisija je 1. novembra 2006 v skladu s členom 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in členom 26(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 sprejela Uredbo (ES) št. 1631/2006 o prepovedi ribolova na morski list v coni ICES IIIa, IIIb, c, d s plovili, ki plujejo pod švedsko zastavo ali so registrirana na Švedskem, z učinkom od istega dne.

(4)

Po informacijah, ki jih je Komisija prejela od švedskih organov, je določena količina morskega lista še vedno na voljo v švedski kvoti v coni ICES IIIa, IIIb, c, d. Zato bi bilo treba dovoliti ribolov na morski list v teh vodah s plovili, ki plujejo pod švedsko zastavo ali so registrirana na Švedskem.

(5)

To dovoljenje bi moralo začeti veljati 24. novembra 2006, da bi se omogočilo izčrpanje količine zadevnega morskega lista pred koncem tekočega leta.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 1631/2006 bi bilo treba razveljaviti z učinkom od 24. novembra 2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1631/2006 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 24. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2006 (UL L 345, 8.12.2006, str. 10).


PRILOGA

Št.

64

Država članica

Švedska

Stalež

SOL/3A/BCD

Vrsta

morski list (Solea solea)

Cona

IIIa, IIIb, c, d (vode ES)

Datum

24. novembra 2006 – ponovno odprto


Top