Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Uredba Sveta (ES) št. 1463/2006 z dne 19. junija 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1463/2006

z dne 19. junija 2006

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, podpisane v Luxembourgu dne 25. aprila 2005, in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije, in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) določa splošna pravila, ki urejajo podporo Skupnosti politiki razvoja podeželja za programsko obdobje od 2007 do 2013, in opredeljuje prednostne naloge in ukrepe za razvoj podeželja.

(2)

Navedena splošna pravila in ukrepe je treba prilagoditi, da bi se v Bolgariji in Romuniji omogočilo njihovo izvajanje od datuma pristopa teh dveh držav k Evropski uniji.

(3)

Uredba (ES) št. 1698/2005 v programu razvoja podeželja vzpostavlja obvezno os Leader, za katero je treba določiti najnižji odstotek prispevka EKSRP k zadevnemu programu. Zaradi pomanjkanja izkušenj Bolgarije in Romunije pri izvajanju pristopa Leader in da bi zagotovili zadostno usposobljenost za njegovo uporabo na lokalni ravni, je treba za navedeni državi za os Leader v obdobju 2010–2013 uporabiti povprečen finančni prispevek v višini 2,5 %.

(4)

Da bi Bolgarija in Romunija lahko bili do leta 2013 upravičeni do prehodnih ukrepov za podporo delno samooskrbnih kmetijskih gospodarstev ter ustanavljanje skupin proizvajalcev, je treba ti dve državi dodati na seznam držav, upravičenih do teh ukrepov.

(5)

Uredbo (ES) št. 1698/2005 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen I

Uredba (ES) št. 1698/2005 se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 17(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za Bolgarijo in Romunijo se v obdobju 2010–2013 upošteva povprečje najmanj 2,5 % celotnega prispevka EKSRP za os 4. Vsak prispevek za to os iz EKSRP v obdobju 2007–2009 se upošteva za izračun tega odstotka.“

;

2.

v členu 20(d) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„prehodne ukrepe za Bolgarijo, Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško glede:“

.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007, pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.


Top