Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0142

Direktiva Komisije 2006/142/ES z dne 22. decembra 2006 o spremembi Priloge IIIa k Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki vključuje seznam sestavin, ki jih je v vsakem primeru treba navesti na označbah živil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 110–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 652–653 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; razveljavil 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/142/oj

23.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/110


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/142/ES

z dne 22. decembra 2006

o spremembi Priloge IIIa k Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki vključuje seznam sestavin, ki jih je v vsakem primeru treba navesti na označbah živil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 6(11) Direktive,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za varnost hrane z dne 6. decembra 2005 in 15. februarja 2006,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IIIa k Direktivi 2000/13/ES določa seznam sestavin, ki jih je v vsakem primeru treba navesti na označbah živil, ker lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo škodljive reakcije.

(2)

Prvi pododstavek člena 6(11) zgoraj navedene direktive določa, da se seznam iz Priloge IIIa sistematično pregleduje in po potrebi posodablja na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj.

(3)

V okviru tega pregleda je Komisija zaprosila Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) za mnenje o možni vključitvi nekaterih dodatnih proizvodov v Prilogo IIIa.

(4)

Glede volčjega boba je EFSA v svojem mnenju z dne 6. decembra 2005 pojasnila, da se ta stročnica, ki obsega 450 vrst, kot taka že dolgo uporablja, da pa se moka iz volčjega boba zadnjih nekaj let dodaja pšenični moki pri proizvodnji pekovskih izdelkov. Zabeležene so bile neposredne alergijske reakcije, včasih tudi hude, in študije kažejo sorazmerno veliko nevarnost križne alergijske reakcije na volčji bob pri 30 do 60 % oseb, ki so alergične na arašide.

(5)

V zvezi z mehkužci (polži, školjke, glavonožci) je EFSA v svojem mnenju z dne 15. februarja 2006 pojasnila, da se najbolj pogosto uživajo v izvirnem stanju, vendar se jih po morebitni predelavi uporablja tudi kot sestavine v nekaterih pripravkih in proizvodih, kot je surimi. Alergijske reakcije, včasih tudi hude, ima 0,4 % prebivalcev, kar je 20 % vseh primerov alergij na morske proizvode. Glavni beljakovinski alergen mehkužcev je tropomiozin, ki je isti kot pri rakih, primeri križne alergijske reakcije na mehkužce in rake pa so pogosti.

(6)

Iz teh ugotovitev se lahko sklene, da je treba volčji bob in mehkužce vključiti na seznam iz Priloge IIIa k Direktivi 2000/13/ES.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi IIIa k Direktivi 2000/13/ES se dodajo naslednje sestavine:

„Volčji bob in proizvodi iz njih

Mehkužci in proizvodi iz njih.“

Člen 2

1   Države članice dovolijo prodajo živil, ki so v skladu s to direktivo, od 23. decembra 2007.

2.   Države članice prepovejo prodajo živil, ki niso v skladu s to direktivo, od 23. decembra 2008. Kljub temu se prodaja živil, ki niso v skladu s to direktivo in so bila označena pred tem datumom, dovoli do porabe zalog.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 23. decembra 2007. Komisiji takoj posredujejo besedila teh določb in korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES (UL L 308, 25.11.2003, str. 15).


Top