EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0963

2006/963/ES: Sklep Sveta z dne 18. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

OJ L 397, 30.12.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 113 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 113 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 188 - 188

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/963/oj

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/10


SKLEP SVETA

z dne 18. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

(2006/963/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca 2004 pooblastil Komisijo, da na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994 začne pogajanja z nekaterimi drugimi članicami STO v okviru pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v okviru pogajalskih smernic, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je končala pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo.

(4)

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem je treba odobriti —

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je za Skupnost zavezujoč.

V Bruslju, 18. decembra 2006.

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

Ženeva, 18. decembra 2006

Spoštovani,

po začetih pogajanjih v okviru člena XXIV:6 in člena XXVIII GATT 1994 med Evropsko skupnostjo (ES) in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES se ES in Brazilija sporazumeta o naslednjem ter tako končata pogajanja, začeta z uradnim obvestilom, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994 poslala STO.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam za ES 15, v svoj seznam za carinsko območje ES 25.

ES se strinja, da na svoj seznam ugodnosti za ES 25 uvrsti ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ES in Brazilija po premisleku v skladu s svojimi postopki izmenjata pismi o soglasju. ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvedbeni ukrepi začnejo veljati pred 1. novembrom 2006, vsekakor pa najpozneje 1. januarja 2007.

V imenu Evropske skupnosti

Image

PRILOGA

tarifna kvota 10 124 ton surovega sladkorja iz sladkornega trsa za rafiniranje, dodeljena Braziliji, (tarifna številka 1701 1110) po stopnji kvote 98 EUR/tono,

tarifna kvota 2 332 ton „kosi kokoši vrste Gallus domesticus“ (tarifne številke 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), dodeljena/Brazilija/, po stopnji kvote 0 %,

dodati 49 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „trupi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni“ (tarifne številke 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290) po stopnji kvote 131–162 EUR/tono,

dodati 4 070 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kosi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni“ (tarifne številke 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) po stopnji kvote 93–512 EUR/tono,

dodati 1 605 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kosi kokoši“ (tarifna številka 0207 1410), po stopnji kvote 795 EUR/tono,

dodati 201 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ (tarifne številke 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) po stopnji kvote 93-425 EUR/tono,

dodati 2 485 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kose puranov, zamrznjene“ (tarifne številke 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780) po stopnji kvote 0 %,

odpreti tarifno kvoto 242 074 ton (erga omnes) za koruzo (tarifni številki 1005 9000, 1005 1090) po stopnji kvote 0 %,

odpreti tarifno kvoto 2 838 ton (erga omnes) za konzerviran ananas, agrume, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode (tarifne številke 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), po stopnji kvote 20 %

odpreti tarifno kvoto 7 044 ton (erga omnes) za sadne sokove (tarifne številke 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029) po stopnji kvote 20 %,

ukiniti 9-odstotno dajatev ad valorem na proteinske koncentrate (tarifna številka 2106 1080),

odpreti tarifno kvoto 107 ton (erga omnes) za čokolado (tarifna številka 1 806) po stopnji kvote 43 %,

zmanjšati pogodbeno dajatev ES z 11.2 najmanj 22,0 EUR/100 kg/neto in največ 56,0 EUR/100 kg/neto na 10 najmanj 22,0 EUR/100 kg/neto in največ 56,0 EUR/100 kg/neto za tobak (tarifna številka 2401 1090),

prilagoditi opredelitev tarifne kvote ES za visokokakovostno govedino (5 000 ton): „visokokakovostno goveje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ tako, da je razvodno, da je država dobaviteljica Brazilija.

Ženeva, 18. decembra 2006

Spoštovani,

sklicujem se na vaše pismo, ki navaja:

„Po začetih pogajanjih v okviru člena XXIV:6 in člena XXVIII GATT 1994 med Evropsko skupnostjo (ES) in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES se ES in Brazilija sporazumeta o naslednjem ter tako končata pogajanja, začeta z uradnim obvestilom, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994 poslala STO.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam ES-15, v svoj seznam za carinsko območje ES-25.

ES se strinja, da na svoj seznam ugodnosti za ES-25 uvrsti ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ES in Brazilija po premisleku v skladu s svojimi postopki izmenjata pismi o soglasju ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvedbeni ukrepi začnejo veljati pred 1. novembrom 2006, vsekakor pa najpozneje 1. januarja 2007.“.

V čast mi je izraziti strinjanje v imenu svoje vlade.

V imenu vlade Federativne republike Brazilije

Image


Top