Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0241

2006/241/ES: Odločba Komisije z dne 24. marca 2006 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z nekaterimi proizvodi živalskega izvora, razen ribiških proizvodov, s poreklom z Madagaskarja (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 888) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 88, 25.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 485–486 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2011; razveljavil 32011D0395

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/241/oj

25.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/63


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. marca 2006

o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z nekaterimi proizvodi živalskega izvora, razen ribiških proizvodov, s poreklom z Madagaskarja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 888)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/241/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 97/517/ES z dne 1. avgusta 1997 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z nekaterimi proizvodi živalskega izvora, razen ribiških proizvodov, s poreklom z Madagaskarja (2), je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba omenjeno odločbo kodificirati.

(2)

Pregledi Skupnosti na Madagaskarju so pokazali, da obstajajo resne pomanjkljivosti v zvezi z infrastrukturo in higieno v mesnopredelovalnih obratih ter da ni zadostnih jamstev glede učinkovitosti kontrol, ki jih opravljajo pristojni organi. Nadzor nad zdravstvenim varstvom živali na Madagaskarju kaže hude pomanjkljivosti in neizpolnjevanje predpisov Skupnosti. Obstaja nevarnost za javno zdravje, kar zadeva proizvodnjo in predelavo živalskih proizvodov, razen ribiških proizvodov, v tej državi.

(3)

Uvoz proizvodov živalskega izvora, razen ribiških proizvodov, z Madagaskarja se ne sme dovoliti, dokler ni jamstva, da ni več nobene nevarnosti.

(4)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja za proizvode živalskega izvora, razen ribiških proizvodov, s poreklom z Madagaskarja.

Člen 2

Države članice prepovejo uvoz proizvodov iz člena 1.

Člen 3

Odločba 97/517/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo in se berejo skladno s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. marca 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 214, 6.8.1997, str. 54. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 97/553/ES (UL L 228, 19.8.1997, str. 31).

(3)  Glej Prilogo I.


PRILOGA I

Razveljavljena odločba s spremembo

Odločba Komisije 97/517/ES (UL L 214, 6.8.1997, str. 54)

 

Odločba Komisije 97/553/ES (UL L 228, 19.8.1997, str. 31)

Samo glede sklicevanja v členu 1 Odločbe 97/517/ES


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Odločba 97/517/ES

Ta odločba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, prvi odstavek

Člen 2

Člen 2, drugi odstavek

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 4

Priloga I

Priloga II


Top