EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0749

Uredba Komisije (ES) št. 749/2005 z dne 18. maja 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2131/93 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij

OJ L 126, 19.5.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 346–347 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/749/oj

19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 749/2005

z dne 18. maja 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2131/93 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje prodaje žit iz intervencijskih agencij.

(2)

V državah članicah, ki nimajo pomorskih pristanišč, so ponudniki žita, namenjenega za prodajo, oškodovani zaradi višjih stroškov prevoza. Zaradi tega je žito iz teh držav članic težje izvažati, kar ima za posledico zlasti daljše intervencijsko skladiščenje in dodatne stroške za proračun Skupnosti. Zato Uredba (EGS) št. 2131/93 v členu 7 določa možnost, da se zaradi primerljivosti ponudb v posameznih primerih povrnejo najnižji stroški prevoza od kraja skladiščenja do kraja izvoza.

(3)

Hrvaški pristanišči Reka in Split sta bili tradicionalni izvozni pristanišči za države osrednje Evrope pred njihovo priključitvijo Uniji. Nujno je torej Reko in Split vključiti med izvozna mesta, ki se jih lahko upošteva za izračun prevoznih stroškov, ki se jih ob izvozu lahko povrne.

(4)

Zaradi poenostavitve in poenotenja postopkov prodaje žit za izvoz je dovolj razjasniti postopek sprostitve varščin iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93 na osnovi določb Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3), posebej kar zadeva dokazila o opravljenih uvoznih carinskih formalnostih v tretjih državah.

(5)

Uredbo (EGS) št. 2131/93 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7 Uredbe (EGS) št. 2131/93 se odstavek 2a nadomesti z naslednjim:

„2a.   Če država članica nima pomorskega pristanišča, se lahko na osnovi postopka iz prvega odstavka predvidi odstopanje od 2 odstavka in se v primeru izvoza iz pomorskega pristanišča določi financiranje najnižjih prevoznih stroškov med krajem skladiščenja in krajem dejanskega izvoza do najvišjih zneskov, navedenih v razpisu.

Za namen tega odstavka se romunsko pristanišče Constanta in hrvaški pristanišči Reka in Split lahko štejejo za kraj izvoza.“

Člen 2

V členu 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Varščina iz druge alinee drugega odstavka se vrne, kadar zajema količine, za katere:

je predloženo dokazilo, da je izdelek postal neprimeren za prehrano ljudi in živali,

je predloženo dokazilo, da so bile opravljene carinske formalnosti za izvoz iz carinskega območja Skupnosti in uvoz v tretjo državo, predvidene v okviru javnega razpisa. Dokazila o izvozu iz carinskega območja Skupnosti in uvozu v tretjo državo se lahko predložijo v skladu s pogoji iz členov 7 in 16(1), (2) in (3) Uredbe (ES) št. 800/1999.

dovoljenje ni bilo izdano v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000,

je bila pogodba odpovedana v skladu s četrtim odstavkom člena 16.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2045/2004 (UL L 354, 30.11.2004, str. 17).

(3)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 5.10.2004, str. 5).


Top