Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0083

Uredba Sveta (ES) št. 83/2005 z dne 18. januarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2604/2000 o uvozu polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Republike Koreje in Tajvana

OJ L 19, 21.1.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 438–459 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 63 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 63 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/83/oj

21.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/1


UREDBA SVETA (ES) št. 83/2005

z dne 18. januarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2604/2000 o uvozu polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Republike Koreje in Tajvana

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 2604/2000 (2) („dokončna uredba“) uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata („PET“) s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje, Tajvana in Tajske.

2.   Trenutna preiskava

(2)

22. maja 2003 je Komisija z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (3), razglasila začetek vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz PET-a s poreklom iz Republike Koreje in Tajvana („zadevni državi“) v Skupnost.

(3)

Vmesni pregled je bil uveden kot rezultat zahtevka, ki ga je aprila 2003 vložilo Združenje proizvajalcev plastike v Evropi („vlagatelj“) in sicer v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo večinski delež, v tem primeru več kot 80 % delež skupne proizvodnje PET-a v Skupnosti. Zahtevek je vseboval zadostne prima facie dokaze o tem, da sta se damping in škoda ponavljala in da obstoječi ukrepi niso več zadoščali za preprečevanje škodljivega dampinga. Predloženi dokazi so bili ocenjeni kot zadostni za utemeljitev začetka popolnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

(4)

30. junija 2004 je vlagatelj umaknil svoj zahtevek za vmesni pregled.

(5)

Kljub temu je bilo sklenjeno, da je glede na razpoložljive dokaze in predhodne ugotovitve, ki so bili že pridobljeni v teku preiskave, nadaljevanje preiskave po uradni dolžnosti zgolj o dampingu utemeljeno. V zvezi z vsemi drugimi vidiki preiskave v zvezi s pregledom je bilo ugotovljeno, da je treba vmesni pregled po umiku zahtevka končati. O tem pristopu se je obvestilo vse zainteresirane stranke, od katerih nobena ni imela nobene pripombe.

3.   Drugi postopki

(6)

22. maja 2003 je Komisija z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4), razglasila začetek protidampinškega postopka glede uvoza PET-a s poreklom iz Avstralije, Ljudske republike Kitajske („LRK“) in Pakistana v Skupnost.

(7)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 306/2004 (5) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz PET-a s poreklom iz Avstralije, LRK in Pakistana. Z Uredbo (ES) št. 1467/2004 (6) je Svet uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz PET-a s poreklom iz Avstralije in LRK, poleg tega pa je končal postopek za uvoz PET-a s poreklom iz Pakistana.

4.   Zainteresirane stranke v preiskavi

(8)

Službe Komisije so o začetku preiskave uradno obvestile vlagatelja, proizvajalce Skupnosti, ki so vključeni v pritožbo, druge proizvajalce Skupnosti, proizvajalce-izvoznike, uvoznike, dobavitelje in uporabnike, pa tudi poznana zainteresirana združenja ter predstavnike Republike Koreje in Tajvana. Zainteresirane stranke so imele možnost, da podajo svoja mnenja v pisni obliki in da zahtevajo zaslišanje v roku, določenem v obvestilu o začetku preiskave.

(9)

Proizvajalci Skupnosti, ki jih predstavlja vlagatelj, drugi sodelujoči proizvajalci Skupnosti, proizvajalci-izvozniki, uvozniki, dobavitelji, uporabniki in združenja uporabnikov so podali svoja mnenja. Vsem zainteresiranim strankam je bila na zahtevo dana možnost za zaslišanje.

(10)

Vprašalniki so bili poslani vsem zainteresiranim strankam in vsem drugim podjetjem, ki so se javila v roku, določenem v obvestilu o začetku. Odgovore je posredovalo sedem proizvajalcev Skupnosti, ki jih zastopa vlagatelj; štirje drugi proizvajalci Skupnosti; trije proizvajalci-izvozniki v Republiki Koreji, vključno z enim podjetjem, za katerega trenutno ne velja individualna stopnja dajatve; štirje proizvajalci-izvozniki v Tajvanu, vključno z enim podjetjem, za katerega trenutno ne velja individualna stopnja dajatve; dva dobavitelja, dva povezana uvoznika, štirje neodvisni uvozniki in devet neodvisnih uporabnikov v Skupnosti.

(11)

V obvestilu o začetku preiskave je bilo navedeno, da se lahko pri tej preiskavi uporabi vzorčenje. Ker pa je bilo v zadevnih državah število proizvajalcev-izvoznikov, ki so pokazali pripravljenost za sodelovanje, nižje od pričakovanega, je bilo odločeno, da vzorčenje ni potrebno.

(12)

Službe Komisije so pridobile in preverile vse informacije, za katere so menile, da so potrebne za ugotovitev dampinga in posledične škode, poleg tega pa so opravile preverjanja v prostorih naslednjih podjetij:

(a)

Proizvajalci Skupnosti

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italija

Brilen SA, Zaragoza, Španija

Catalana di Polimers, Barcelona, Španija

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Združeno kraljestvo

INCA International, Milano, Italija

KoSa, Frankfurt na Majni, Nemčija

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italija

Tergal Fibres, Gauchy, Francija

VPI SA, Atene, Grčija

Voridian, Rotterdam, Nizozemska

Wellman PET Resins, Arnhem, Nizozemska

(b)

Proizvajalci-izvozniki/izvozniki v Republiki Koreji

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Seul

SK Chemicals Co. Ltd, Seul

KP Chemical Corp., Seul

(c)

Proizvajalci-izvozniki v Tajvanu

Far Eastern Textile Ltd, Tajpej

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Tajpej

Hualon Corp., Tajpej

(d)

Povezani uvozniki

SK Networks, Seul, Republika Koreja

SK Global (Belgija) N.V., Antwerpen, Belgija

(e)

Neodvisni uvozniki

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Nemčija

Helm AG, Hamburg, Nemčija

Global Services International, Milano, Italija

SABIC Italija, Milano, Italija

(f)

Dobavitelji v Skupnosti

Interquisa SA, Madrid, Španija

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Združeno kraljestvo

(g)

Uporabniki v Skupnosti

Danone Waters Group, Pariz, Francija

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italija

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italija

Nestlé Espana SA, Barcelona, Španija

5.   Obdobje preiskave

(13)

Preiskava dampinga je potekala v obdobju med 1. aprilom 2002 in 31. marcem 2003 („OP“).

6.   Zadevni izdelek in podoben izdelek

6.1   Zadevni izdelek

(14)

Zadevni izdelek je enak kot v prvotni preiskavi, t.j. PET z viskoznostjo 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO 1628-5, s poreklom iz Republike Koreje in Tajvana in ki je trenutno uvrščen pod oznako KN 3907 60 20.

6.2   Podoben izdelek

(15)

Tako kot v prvotni preiskavi je bilo ugotovljeno, da imata PET, ki se proizvaja in prodaja na domačem trgu v Republiki Koreji in Tajvanu, in PET, ki se proizvaja v Skupnosti in ki se izvaža v Skupnost, enake osnovne fizične in kemijske lastnosti ter enako uporabo. Zato je bilo ugotovljeno, da so v smislu člena 1(4) osnovne uredbe enake vse vrste PET-a z viskoznostjo 78 ml/g ali več.

B.   DAMPING

1.   Splošna metodologija

(16)

Spodaj navedena splošna metodologija se uporablja za vse proizvajalce-izvoznike v Republiki Koreji in Tajvanu ter je enaka kot metodologija, uporabljena v prvotni preiskavi. Predstavitev ugotovitev o dampingu pri vsaki zadevni državi vključuje zato samo značilnosti posamezne države izvoznice.

1.1   Normalna vrednost

(17)

Za določitev normalne vrednosti se je za vsakega proizvajalca-izvoznika najprej ugotovilo, ali je njegova skupna domača prodaja zadevnega izdelka reprezentativna v primerjavi s skupno izvozno prodajo v Skupnost. V skladu s členom 2(2) osnovne uredbe je domača prodaja reprezentativna, če skupni obseg domače prodaje posameznega proizvajalca-izvoznika predstavlja vsaj 5 % skupnega obsega izvozne prodaje v Skupnost.

(18)

Posledično so bile določene tiste vrste PET-a, ki jih na domačem trgu prodajajo podjetja, ki imajo v celoti reprezentativno domačo prodajo, in ki so enake ali neposredno primerljive z vrstami, prodanimi za izvoz v Skupnost.

(19)

Za vsako vrsto, ki so jo proizvajalci-izvozniki prodali na domačem trgu in za katero je bilo ugotovljeno, da je neposredno primerljiva z vrsto PET-a, ki je bila prodana za izvoz v Skupnost, je bilo ugotovljeno, ali je domača prodaja dovolj reprezentativna za namene člena 2(2) osnovne uredbe. Domača prodaja določene vrste PET-a se obravnava kot dovolj reprezentativna, če predstavlja obseg skupne domače prodaje te vrste med OP 5 % ali več obsega skupne prodaje primerljivih vrst PET-a, izvoženih v Skupnost.

(20)

Opravljena je bila tudi preiskava o tem, ali se domačo prodajo posamezne vrste PET-a lahko šteje za prodajo v okviru običajnega poteka trgovine, in sicer z ugotavljanjem deleža dobičkonosne prodaje zadevne vrste PET-a neodvisnim strankam. V primerih, ko je obseg prodaje vrste PET-a, prodane po neto prodajni ceni, ki je bila enaka izračunanim stroškom proizvodnje ali višja od njih, predstavljal več kot 80 % skupnega obsega prodaje te vrste in če je bila tehtana povprečna cena te vrste enaka stroškom proizvodnje ali višja od njih, je normalna vrednost temeljila na dejanski domači ceni, izračunani kot tehtano povprečje cen skupne domače prodaje te vrste med OP, ne glede na to, ali je bila ta prodaja dobičkonosna ali ne. V primerih, ko je obseg dobičkonosne prodaje vrste PET-a predstavljal 80 % ali manj skupnega obsega prodaje te vrste, ali če je bila tehtana povprečna cena te vrste nižja od stroškov proizvodnje, je normalna vrednost temeljila na dejanski domači ceni, izračunani kot tehtano povprečje dobičkonosne prodaje izključno te vrste, pod pogojem, da je ta prodaja predstavljala 10 % ali več skupnega obsega prodaje te vrste.

(21)

Ugotovljeno je bilo, da je dobičkonosna prodaja vseh vrst PET-a predstavljala 10 % ali več skupnega obsega prodaje te vrste.

1.2   Izvozna cena

(22)

V vseh primerih, v katerih je bil zadevni izdelek izvožen za prodajo neodvisnim strankam v Skupnosti, je bila izvozna cena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe določena na osnovi izvoznih cen, ki so dejansko plačane ali plačljive.

(23)

V primerih, ko je bila prodaja opravljena preko povezanega uvoznika, je bila izvozna cena določena na osnovi cen ponovne prodaje, ki jih je povezani uvoznik določil za neodvisne stranke. Prilagoditve so bile narejene za vse stroške, ki jih je ta uvoznik utrpel v času med uvozom in ponovno prodajo, vključno s prodajo, s splošnimi in z upravnimi stroški ter s primerno stopnjo dobička v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe. Primerna stopnja dobička je bila določena na osnovi informacij, ki so jih zagotovili neodvisni sodelujoči trgovci/uvozniki, ki obratujejo na trgu Skupnosti.

1.3   Primerjava

(24)

Normalno vrednost in izvozne cene so primerjali na osnovi cene franko tovarna. Da bi zagotovili pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno, so bile narejene prilagoditve za razlike, ki so vplivale na cenovno primerljivost v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. Ustrezne prilagoditve so bile odobrene v vseh primerih, za katere je bilo ugotovljeno, da so primerni, točni in podprti s preverjenimi dokazi.

1.4   Stopnja dampinga

(25)

V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe je bila stopnja dampinga izračunana za vsakega sodelujočega izvoznika-proizvajalca s pomočjo primerjave tehtanega povprečja normalne vrednosti s tehtanim povprečjem izvozne cene.

(26)

Za tiste države, za katere je bilo ugotovljeno, da je stopnja sodelovanja visoka (nad 80 %), in za katere ni bilo nobenega razloga za domnevo, da se je kateri koli izvoznik-proizvajalec vzdržal sodelovanja, je bila preostala stopnja dampinga določena na ravni sodelujočega podjetja z najvišjo stopnjo dampinga, z namenom zagotoviti učinkovitost ukrepov.

(27)

Za tiste države, za katere je bilo ugotovljeno, da je stopnja sodelovanja nizka, je bila preostala stopnja dampinga določena v skladu s členom 18 osnovne uredbe, t.j. na osnovi razpoložljivih dejstev.

2.   Republika Koreja

(28)

Odgovore na vprašalnik so posredovali trije proizvajalci-izvozniki, od katerih eden med OP ni izvažal PET-a v Skupnost, in dva uvoznika, ki sta povezana z enim od proizvajalcev-izvoznikov. Ugotovljeno je bilo, da so sodelujoči izvozniki predstavljali 100 % korejskega izvoza zadevnega izdelka med OP.

2.1   Normalna vrednost

(29)

Za vse vrste PET-a, ki so jih izvažali korejski proizvajalci-izvozniki, je bilo mogoče določiti normalno vrednost na podlagi cen, ki so jih neodvisne stranke plačale ali ki se plačajo v okviru običajnega poteka trgovine na domačem trgu v skladu s členom 2(1) osnove uredbe.

2.2   Izvozna cena

(30)

Eden od korejskih proizvajalcev-izvoznikov je v Skupnost izvažal za prodajo tako neposredno neodvisnim strankam kakor tudi prek povezanih uvoznikov v Koreji in v Skupnosti. Posledično je bila v slednjem primeru izvozna cena določena v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe.

2.3   Primerjava

(31)

Da bi zagotovili pošteno primerjavo, so se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevale razlike v dejavnikih, za katere se je zatrjevalo in izkazalo, da so vplivale na cene in cenovno primerljivost. Na tej osnovi so bila odobrena nadomestila za razlike v prevoznih, zavarovalnih, manipulativnih stroških, provizijah, posojilih, pakiranju, carinah in bančnih stroških.

2.4   Stopnja dampinga

(32)

Kot je določeno v členu 2(11) osnovne uredbe, se je tehtano povprečje normalnih vrednosti posamezne vrste zadevnega izdelka, ki se izvaža v Skupnost, primerjalo s tehtano povprečno izvozno ceno posamezne ustrezne vrste zadevnega izdelka.

(33)

Primerjava je pokazala neobstoj dampinga oziroma obstoj de minimis dampinga v zvezi s tremi sodelujočimi proizvajalci-izvozniki. Stopnje dampinga, izražene v odstotku uvozne cene CIF na meji Skupnosti, carina neplačana, so naslednje:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.: 1,2 %

SK Chemicals Co. Ltd.: 0,0 %

KP Chemical Corp.: 0,1 %

(34)

Dva znana korejska proizvajalca-izvoznika PET-a, za katera trenutno velja individualna stopnja dajatve, sta izkazala, da med OP nista izvažala. Ta dva izvoznika nista predložila nobenega dokaza, ki bi utemeljeval potrebo po ponovni oceni njunih stopenj dajatve.

(35)

Glede na visoko stopnjo sodelovanja korejskih podjetij (glej zgornjo uvodno izjavo (28)) je bila preostala dajatev določena na ravni sodelujočega podjetja z najvišjo stopnjo dampinga v skladu s pristopom, opisanem v uvodni izjavi (26). Raven je enaka kot v prvotni preiskavi.

3.   Tajvan

(36)

Odgovore na vprašalnik so posredovali štirje proizvajalci-izvozniki, od katerih eden med OP ni izvažal PET-a v Skupnost. Ugotovljeno je bilo, da so sodelujoči izvozniki predstavljali manj kot 60 % tajvanskega izvoza zadevnega izdelka v obdobju preiskave.

3.1   Normalna vrednost

(37)

Za vse vrste PET-a, ki so jih izvažali tajvanski proizvajalci-izvozniki, je bilo mogoče določiti normalno vrednost na podlagi cen, ki so jih neodvisne stranke plačale ali ki se plačajo v okviru običajnega poteka trgovine na domačem trgu v skladu s členom 2(1) osnove uredbe.

3.2   Izvozna cena

(38)

Izvozne cene so se določile v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe na osnovi izvoznih cen, ki so dejansko plačane ali plačljive.

3.3   Primerjava

(39)

Da bi zagotovili pošteno primerjavo, so se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevale razlike v dejavnikih, za katere se je zatrjevalo in izkazalo, da so vplivale na cene in cenovno primerljivost. Na tej osnovi so bila odobrena nadomestila za razlike v prevoznih, zavarovalnih, manipulativnih stroških, provizijah, posojilih, pakiranju, carinah in bančnih stroških.

3.4   Stopnja dampinga

(40)

Kot je določeno v členu 2(11) osnovne uredbe, se je tehtano povprečje normalnih vrednosti posamezne vrste zadevnega izdelka, ki se izvaža v Skupnost, primerjalo s tehtano povprečno izvozno ceno posamezne ustrezne vrste zadevnega izdelka.

(41)

Primerjava je pokazala obstoj dampinga v zvezi z dvema sodelujočima proizvajalcema-izvoznikoma. Stopnje dampinga, izražene v odstotku uvozne cene CIF na meji Skupnosti, carina neplačana, so naslednje:

Far Eastern Textile Ltd.: 0,0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %

Hualon Corp.: 9,6 %

(42)

Eden od proizvajalcev-izvoznikov, za katerega trenutno velja individualna dajatev, je sodeloval v tem postopku, čeprav med OP ni izvažal v Skupnost za prodajo. Na osnovi predloženih informacij je bilo odločeno, da je primerno, da ostane stopnja dampinga nespremenjena, saj ni bila predložena nobena informacija, ki bi utemeljevala ponovno oceno stopnje dajatve.

(43)

Eden od znanih tajvanskih izvoznikov PET-a, za katerega trenutno velja individualna dajatev, ni sodeloval v tem postopku. Tega izvoznika je primerno obravnavati tako, da se mu ne dodeli individualne dajatve, tako da njegovo nesodelovanje ne bo nagrajeno. Še bolj pomembno pa je, da ni bilo na voljo nobenih podatkov, ki bi omogočali določitev individualne dajatve.

(44)

Glede na to dejstvo in glede na nizko stopnjo sodelovanja tajvanskih podjetij (glej zgornjo uvodno izjavo (36)), je bila preostala stopnja dampinga določena v skladu s členom 18 osnovne uredbe, kakor je opisano v uvodni izjavi (27).

(45)

Preostala stopnja dampinga, izračunana na osnovi podatkov Eurostata in sodelujočih proizvajalcev-izvoznikov in izražena v odstotkih uvozne cene CIF na meji Skupnosti, carina neplačana, je naslednja:

Tajvan: 20,1 %

C.   TRAJNA NARAVA SPREMENJENIH OKOLIŠČIN

(46)

V skladu s členom 11(3) osnovne uredbe je bilo tudi preučeno, ali se za spremenjene okoliščine glede na prvotno preiskavo o dampingu lahko utemeljeno šteje, da so trajne narave.

1.   Republika Koreja

(47)

Za podjetja, ki so med OP izvažala in ki so hkrati sodelovala v preiskavi, je ta pregled pokazal, da je njihova stopnja dampinga ostala ali padla na de minimis stopnji. Glavni razlog za to je bil, da so se, medtem ko so se normalne vrednosti in domače prodajne cene za ta podjetja v primerjavi s podatki iz prvotne preiskave dvignile, prodajne cene na trgu Skupnosti dvignile za večjo stopnjo. V resnici je bilo ugotovljeno, da so bile izvozne cene v Skupnosti v obdobju te preiskave v primerjavi z izvoznimi cenami v obdobju prvotne preiskave povprečno za 53 % višje. Nobenih dokazov ni bilo o tem, da te spremembe ne bi bile trajne narave. Povedati je treba tudi, da je bila v teh podjetjih izkoriščenost zmogljivosti visoka, več kot 80 % med OP. Poleg tega ta podjetja ne načrtujejo povečanja obstoječe zmogljivosti in s tem omejujejo možnosti za kakršne koli prihodnje spremembe okoliščin. Zato se šteje, da se ta položaj vsaj glede izvozne cene in obsega verjetno ne bo spremenil.

(48)

Eno podjetje, ki med prvotno preiskavo ni izvažalo v Skupnost, je sodelovalo in izvažalo zadevni izdelek v Skupnost med to preiskavo. Stopnja dampinga za to podjetje je bila prav tako de minimis. Normalna vrednost, pa tudi domače in izvozne cene podjetja so bile v enakem razponu kot normalna vrednost in cene drugih dveh sodelujočih izvoznikov.

(49)

Pri dveh sodelujočih proizvajalcih-izvoznikih, ki med OP nista izvažala v Skupnost, niso bili odkriti nikakršni dokazi, ki bi upravičevali spremembo dajatev, tako kot je to opisano v uvodni izjavi (34). Treba je opozoriti, da je prvotna preiskava pokazala širok razpon stopenj dampinga (od 1,4 % do 55,8 %), kar pomeni, da so obstajale precejšne razlike v dampinškem obnašanju korejskih podjetij. Iz teh razlogov ne moremo zaključiti, da so de minimis stopnje dampinga za proizvajalce, ki so med OP izvažali v Skupnost, reprezentativne tudi za tiste izvoznike, ki tega niso delali. Pri teh podjetjih, skladno s tem, ni nobenih dokazov, ki bi kazali, da je pregled trenutnih protidampinških dajatev utemeljen, prav tako niso na voljo podatki, ki bi omogočali, da se zanje izračuna pregledana individualna stopnja. Te ugotovitve so bile sporočene zadevnim strankam, od katerih nobena ni podala pripomb niti ni posredovala dodatnih informacij.

2.   Tajvan

(50)

Tri od štirih podjetij v Tajvanu, za katere trenutno velja individualna dajatev, so sodelovala v trenutni raziskavi. Pri enem od teh podjetij je trenutna preiskava pokazala, da se je njegova stopnja dampinga znižala na de minimis stopnjo. Pri drugem podjetju se je stopnja dampinga znižala s 7,8 % v prvotni preiskavi na 4,6 % v trenutni preiskavi. V skladu s položajem Republike Koreje je bil glavni razlog za to, da so se, medtem ko so se normalne vrednosti in domače prodajne cene za ta podjetja v primerjavi s podatki iz prvotne preiskave dvignile, prodajne cene na trgu v Skupnosti dvignile za večjo stopnjo. Za Tajvan je bilo ugotovljeno, da so bile izvozne cene v Skupnosti v obdobju te preiskave v primerjavi z izvoznimi cenami v obdobju prvotne raziskave povprečno za 42 % višje. Za ta podjetja je bilo tudi ugotovljeno, da je bila izkoriščenost zmogljivosti pri njih podobna tisti, ki je bila ugotovljena pri podjetjih v Koreji. Prav tako ta podjetja niso načrtovala povečanja svoje obstoječe zmogljivosti.

(51)

Tretje sodelujoče podjetje, za katerega trenutno velja individualna dajatev, je predložilo dokaze, da v obdobju te preiskave zadevnega izdelka ni izvažalo v EU.

(52)

Poleg tega je eno tajvansko podjetje, ki med prvotno preiskavo ni izvažalo v Skupnost, prav tako sodelovalo v tej preiskavi. Stopnja dampinga za to podjetje je 10,7 %.

(53)

Pri treh sodelujočih proizvajalcih, ki so v obdobju te preiskave izvažali v Skupnost, ni nobenega razloga za domnevo, da narava sprememb med trenutno in prvotno preiskavo, zlasti pa porast izvoznih cen v Skupnosti, ni trajne narave. V skladu s tem se šteje, da so stopnje dampinga za ta podjetja, izračunane na osnovi podatkov, pridobljenih s to preiskavo, zanesljive.

(54)

Za proizvajalca, ki je sodeloval, a v obdobju te preiskave ni izvažal v Skupnost, ni nobenih dokazov, ki bi kazali, da je pregled njegovih trenutnih protidampinških dajatev utemeljen. Zato velja, da je primerno, da trenutna stopnja ostane nespremenjena. Glede položaja v Koreji ni na voljo podatkov, ki bi dovoljevali, da se za to podjetje izračuna pregledana individualna stopnja. Poleg tega zadevne stranke na ugotovitve niso dale pripomb niti niso posredovale dodatnih informacij.

D.   PREDLOG ZA PROTIDAMPINŠKE UKREPE

(55)

Ob upoštevanju zaključkov glede dampinga in trajne narave spremenjenih okoliščin morajo biti trenutni protidampinški ukrepi glede uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz Republike Koreje in Tajvana spremenjeni tako, da odražajo nove ugotovitve o stopnjah dampinga.

(56)

Dejstvo, da cene PET-a lahko nihajo vzporedno z nihanjem cen surove nafte, ne sme povzročiti višjih dajatev. Zato se je štelo za primerno, da se spremenjene dajatve izrazijo v obliki določenega zneska na tono. Temu pristopu je sledila tudi prvotna preiskava.

(57)

Stopnje protidampinških dajatev za posamezna podjetja so bile določene na osnovi ugotovitev tega pregleda. Zato odražajo situacijo teh podjetij, ki je bila ugotovljena s tem pregledom. Te stopnje dajatev se zato v nasprotju z dajatvami za „vsa druga podjetja“ uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz zadevne države in za izdelke, ki jih proizvedejo podjetja, ki so posebej omenjena v normativnem delu te uredbe. Uvoženi izdelki, ki jih proizvede katero koli od drugih podjetij, ki niso posebej omenjena v normativnem delu te uredbe, vključno s subjekti, ki so povezani s posebej omenjenimi podjetji, ne morejo koristiti teh stopenj, saj zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vsa druga podjetja“.

(58)

Predlagane protidampinške dajatve za podjetja, ki so med OP izvažala v Skupnost, so naslednje:

Država

Podjetje

Stopnja dampinga

Stopnja protidampinške dajatve

Predlagana dajatev

(EUR/t)

Republika Koreja

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Tajvan

Far Eastern Textile Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

V skladu s pregledano preostalo stopnjo dampinga, navedeno v uvodni izjavi (45), se mora preostala protidampinška dajatev za Tajvan zvišati na 143,4 EUR/t.

E.   KONČNA DOLOČBA

(60)

Zainteresirane stranke so bile obveščene o vseh dejstvih in preudarkih, na osnovi katerih naj bi temeljil predlog za spremembo veljavne uredbe. Prejeta ni bila nobena pripomba –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tabela v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2604/2000 se nadomesti z naslednjo tabelo:

„Država

Protidampinška dajatev

(EUR/t)

Dodatna oznaka TARIC

Indija

181,7

A999

Indonezija

187,7

A999

Malezija

160,1

A999

Koreja

148,3

A999

Tajvan

143,4

A999

Tajska

83,2

A999“

2.   Tabela v členu 1(3) se nadomesti z naslednjo tabelo:

„Država

Podjetje

Protidampinška dajatev

(EUR/t)

Dodatna oznaka TARIC

Indija

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

Indija

Reliance Industries Limited

181,7

A181

Indija

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

Indija

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonezija

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonezija

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonezija

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malezija

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malezija

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Republika Koreja

Daehan Synthetic Fiber Co., Limited

0

A194

Republika Koreja

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Republika Koreja

SK Chemicals Co., Limited

0

A196

Republika Koreja

Tongkong Corporation

148,3

A197

Republika Koreja

KP Chemical Corporation

0

A577

Tajvan

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Tajvan

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Tajvan

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Tajvan

Hualon Corporation

81,9

A578

Tajska

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Tajska

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 301, 30.11.2000, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 823/2004 (UL 127, 29.4.2004, str. 7).

(3)  UL C 120, 22.5.2003, str. 13.

(4)  UL C 120, 22.5.2003, str. 9.

(5)  UL L 52, 21.2.2004, str. 5.

(6)  UL L 271, 19.8.2004, str. 1.


Top