EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0497

2005/497/ES: Odločba Komisije z dne 12. julija 2005 o spremembi Odločbe 2002/472/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Republike Bolgarije (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2454) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 88–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 211–214 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/497/oj

14.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/88


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. julija 2005

o spremembi Odločbe 2002/472/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Republike Bolgarije

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2454)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/497/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (1) in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/472/ES z dne 20. junija 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Republike Bolgarije (2) predvideva, da je dodajanje novih obratov in plovil na seznam obratov in plovil, za katera je uvoz ribiških proizvodov iz Bolgarije odobren, potreben inšpekcijski pregled Skupnosti.

(2)

Odločba 2002/472/ES predvideva tudi, da zmanjšanje pogostosti fizičnih kontrol, določenih z Odločbo Komisije 94/360/ES (3), ni v uporabi za ribiške izdelke, uvožene iz Bolgarije.

(3)

Rezultat novega inšpekcijskega obiska strokovnjakov Komisije kaže, da Bolgarija zdaj izpolnjuje pogoje za zagotovitev sanitarne varnosti, vsaj enakovredne tistim, ki so v uporabi v Skupnosti. V skladu s tem rezultatom je ustrezno zagotoviti zmanjšanje pogostosti fizičnih kontrol, vključiti nove obrate iz seznama in uporabiti postopek iz člena 5 Odločbe Sveta 95/408/ES (4) za nadaljnje spremembe navedenega seznama.

(4)

Zato je treba Odločbo 2002/472/ES ustrezno spremeniti.

(5)

Ustrezno je, da se za zagotovitev potrebnega prehodnega obdobja ta odločba uporablja 45 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/472/ES se spremeni:

1.

Člena 4 in 5 se črtata.

2.

Prilogi I in II se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 28. avgusta 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. julija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 163, 21.6.2002, str. 24.

(3)  UL L 158, 25.6.1994, str. 41. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/237/ES (UL L 80, 23.3.2002, str. 40).

(4)  UL L 243, 11.10.1995, str. 17. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).


PRILOGA

PRILOGA I

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode iz Bolgarije in namenjene za izvoz v Evropsko skupnost, razen školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršni koli obliki

Image

Image

PRILOGA II

SEZNAM OBRATOV IN PLOVIL

Številka dovoljenja

Ime

Mesto

Regija

Dovoljenje velja do

Kategorija

Opombe

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Območje Novo Sello – Vidin

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Območje Boliartsi – Plovdiv

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Območje Dospat – Smolyan

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Območje Svolengrad – Haskovo

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Mesto Vidin – regija Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Mesto Bourgas – regija Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Mesto Bourgas – regija Bourgas

 

PP

A

Legenda za kategorijo:

PPa

Obrat, ki samo ali delno predeluje materiale iz ribogojstva (gojeni proizvodi).


Top