Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0463

2005/463/ES: Sklep Komisije z dne 21. junija 2005 o vzpostavitvi mrežne skupine za izmenjavo in usklajevanje podatkov v zvezi s soobstojem gensko spremenjenih, konvencionalnih in ekoloških pridelkov

OJ L 164, 24.6.2005, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 316–317 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 69 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 69 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/463/oj

24.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/50


SKLEP KOMISIJE

z dne 21. junija 2005

o vzpostavitvi mrežne skupine za izmenjavo in usklajevanje podatkov v zvezi s soobstojem gensko spremenjenih, konvencionalnih in ekoloških pridelkov

(2005/463/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V svojem priporočilu 2003/556/ES z dne 23. julija 2003 o smernicah za oblikovanje nacionalnih strategij in najboljše prakse za zagotovitev soobstoja gensko spremenjenih pridelkov s konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom (1), se je Komisija zavzela za pristop, ki bi državam članicam prepustil oblikovanje in izvajanje ukrepov za upravljanje s soobstojem. V ta namen je Komisija objavila svoj cilj olajšati izmenjavo podatkov o tekočih in načrtovanih raziskovalnih projektih na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.

(2)

Na podlagi člena 26a Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/18/ES z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2), Komisija zbira in usklajuje podatke, osnovane na študijah na ravni Skupnosti in nacionalni ravni, ter opazuje razvoj dogodkov v zvezi s soobstojem v državah članicah.

(3)

Za te naloge naj Komisija ustanovi forum za izmenjavo podatkov med državami članicami o rezultatih znanstvenih študij ter o najboljših praksah, oblikovanih v okviru nacionalnih strategij za soobstoj. Bistveno je, da ima Komisija možnost organizirati sestanke delovnih skupin, po potrebi odprte za nacionalne in druge strokovnjake.

(4)

Zato je primerno vzpostaviti mrežno skupino za pomoč Komisiji na področju soobstoja (skrajšano COEX-NET) –

SKLENILA:

Člen 1

Pri Komisiji se ustanovi mrežna skupina za izmenjavo in usklajevanje podatkov o znanstvenih študijah in najboljših praksah, razvitih na področju soobstoja pridelave različnih vrst gensko spremenjenih, konvencionalnih in ekoloških pridelkov, v nadaljevanju „skupina“.

Člen 2

1.   Skupino sestavljajo nacionalni strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, predseduje pa ji predstavnik Komisije.

2.   Predstavnik Komisije lahko povabi druge strokovnjake k sodelovanju na sestankih in pri delu skupine.

3.   Komisija za sestanke in delo skupine zagotovi tajniško podporo.

4.   Skupina se sestaja v prostorih Komisije, v skladu z dogovori in časovnim razporedom, ki ga določi Komisija.

Člen 3

1.   Stroške udeležbe strokovnjakov na sestankih iz člena 2 povrne Komisija v skladu s svojimi pravili o povračilu potnih stroškov, dnevnic in ostalih stroškov, ob upoštevanju odstavkov 2 in 3.

2.   Strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice prejmejo povračilo potnih stroškov, strokovnjaki, ki jih povabi Komisija, pa prejmejo povračilo potnih stroškov in dnevnice.

3.   Za strokovnjake, ki jih imenujejo države članice, je povračilo stroškov omejeno na enega udeleženca na državo članico.

4.   Strokovnjaki za svoje storitve ne dobijo nadomestila.

Člen 4

Strokovnjaki, ki sodelujejo v skupini so neodvisni od industrije, trgovine in gospodarstva ali drugih navzkrižnih interesov.

Člen 5

Brez poseganja v določbe člena 287 Pogodbe, strokovnjaki ne smejo razkrivati podatkov, s katerimi so se seznanili pri delu skupine, kadar jih predstavnik Komisije obvesti, da je gradivo zaupne narave.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 189, 29.7.2003, str. 36.

(2)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).


Top