EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0369

2005/369/ES: Odločba Komisije z dne 3. maja 2005 o določitvi pravil za spremljanje skladnosti držav članic in vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (notoficirano pod dokumentarno številko K(2005) 1355)

OJ L 119, 11.5.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 237–240 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/369/oj

11.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/13


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. maja 2005

o določitvi pravil za spremljanje skladnosti držav članic in vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi

(notoficirano pod dokumentarno številko K(2005) 1355)

(2005/369/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/96/ES z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (1) in zlasti drugega pododstavka člena 7(3) ter tretjega pododstavka člena 12(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi bili podatki, pridobljeni v državah članicah, primerljivi, bi bilo treba z vidika predstavitve uskladiti način izračunavanja skladnosti s cilji iz člena 7(2) Direktive 2002/96/ES.

(2)

Da bi našli kompromis med tveganji netočnosti in upravnim bremenom, ki ga predstavlja pridobivanje natančnih podatkov, bi bilo države članice primerno pooblastiti, da uporabljajo ocene, ko določajo količino materialov in sestavnih delov odpadne električne in elektronske opreme, ki je predelana, ponovno uporabljena ali reciklirana.

(3)

V skladu s členom 6(5) Direktive 2002/96/ES se lahko obdelava odpadkov izvede tudi zunaj zadevne države članice ali Skupnosti, pod pogojem, da je pošiljka odpadkov v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (2). Države članice, ki pošiljajo odpadno električno in elektronsko opremo v obdelavo v druge države članice ali takšno opremo izvažajo v obdelavo v tretje države, bi bilo treba pooblastiti, da izvoženo količino upoštevajo pri uresničitvi ciljev iz člena 7(2) Direktive 2002/96/ES, pod pogojem, da je odpadno opremo zbrala država članica izvoznica.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS (3)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice priskrbijo informacije, zahtevane v členu 12(1) Direktive 2002/96/ES, z uporabo oblik podatkov iz preglednice 1 Priloge k tej odločbi.

Člen 2

1.   Države članice prikažejo skladnost s stopnjami predelave, ponovne uporabe in recikliranja iz člena 7(2) Direktive 2002/96/ES z izpolnitvijo preglednice 2 iz Priloge k tej odločbi.

Pri izpolnjevanju te preglednice lahko države članice uporabijo oceno glede povprečnega odstotka ponovno uporabljenih, recikliranih in predelanih materialov, kot so kovine, steklo in plastika ter sestavni deli odpadne električne in elektronske opreme.

2.   Kjer se odpadna električna in elektronska oprema izvozi v obdelavo v tretjo državo ali pošlje v obdelavo v drugo državo članico v skladu s členom 6(5) Direktive 2002/96/ES, lahko navedeno odpadno opremo v uresničitvi ciljev iz člena 7(2) navedene direktive upošteva le država članica, ki jo je zbrala in izvozila.

3.   Države članice določijo, ali so poleg dokazila, ki se zahteva v skladu z drugim pododstavkom člena 6(5) Direktive 2002/96/ES, potrebna še dodatna dokumentarna dokazila.

Člen 3

Pri oddaji preglednic 1 in 2 iz Priloge Komisiji, ji države članice zagotovijo podroben opis o tem, kako so bili podatki zbrani, in podajo obrazložitev uporabljenih ocen in metodologije.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. maja 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/108/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).

(2)  UL L 30, 6.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2557/2001 (UL L 349, 31.12.2001, str. 1).

(3)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

Preglednica 1

Zbrana in izvožena odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) (člena 5 in 12 Direktive 2002/96/ES)

Številka stolpca

1

2

3

4

5

6

7

Kategorija proizvoda

Dana v promet

Zbrana od zasebnih gospodinjstev

Zbrana zunaj zasebnih gospodinjstev

Skupaj zbrana OEEO

Obdelana v državi članici

Obdelana v drugi državi članici

Obdelana zunaj ES

Skupaj teža (1)

ton

Skupaj teža

ton

Skupaj teža

ton

Skupaj teža

ton

Skupaj teža

ton

Skupaj teža

ton

Skupaj teža

ton

1.

Velike gospodinjske naprave

 

 

 

 

 

 

 

2.

Male gospodinjske naprave

 

 

 

 

 

 

 

3.

Oprema za IT in telekomunikacije

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oprema za zabavno elektroniko

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oprema za razsvetljavo

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Plinske sijalke

 

 

 

 

 

 

 

6.

Električna in elektronska orodja

 

 

 

 

 

 

 

7.

Igrače, oprema za prosti čas in šport

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicinske naprave

 

 

 

 

 

 

 

9.

Instrumenti za spremljanje in nadzor

 

 

 

 

 

 

 

10.

Avtomati

 

 

 

 

 

 

 


Preglednica 2

Cilji predelave, recikliranja in ponovne uporabe (člen 7(2) Direktive 2002/96/ES)

Številka stolpca

1

2

3

4

5

Kategorija proizvoda

Predelava

Stopnja predelave

Ponovna uporaba in recikliranje

Stopnja ponovne uporabe in recikliranja

OEEO, ponovno uporabljena kot cela naprava

Skupaj teža (2)

ton

%

Skupaj teža

ton

%

Skupaj teža

ton

1.

Velike gospodinjske naprave

 

 

 

 

 

2.

Male gospodinjske naprave

 

 

 

 

 

3.

Oprema za IT in telekomunikacije

 

 

 

 

 

4.

Oprema za zabavno elektroniko

 

 

 

 

 

5.

Oprema za razsvetljavo

 

 

 

 

 

5a.

Plinske sijalke

niso na voljo

niso na voljo

 

 

 

6.

Električna in elektronska orodja

 

 

 

 

 

7.

Igrače, oprema za prosti čas in šport

 

 

 

 

 

8.

Medicinske naprave

 

 

 

 

 

9.

Instrumenti za spremljanje in nadzor

 

 

 

 

 

10.

Avtomati

 

 

 

 

 

Opombe: Siva polja pomenijo, da se morajo podatki sporočiti le prostovoljno.


(1)  Če to ni mogoče, po številu.

(2)  Če to ni mogoče, po številu.


Top