Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0037

2005/37/ES: Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju

OJ L 19, 21.1.2005, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 285–286 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 85 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/37(1)/oj

21.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. oktobra 2004

o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC) in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju

(2005/37/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci (1) in Odločbe Sveta 2003/862/ES z dne 8. decembra 2003 o razširitvi učinkov Odločbe 2003/861/ES o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci na tiste države članice, ki niso sprejele eura kot svoje enotne valute (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (3), in zlasti člen 5 Uredbe, ki določa, da nacionalni analitski center za kovance (CNAC) vsake države članice in Evropski tehnični in znanstveni center (ETSC) analizirata in razvrstita ponarejene kovance eura. Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 (4) razširi uporabo členov 1 do 11 Uredbe (ES) št. 1338/2001 na tiste države članice, ki niso sprejele eura kot svoje enotne valute.

(2)

Od oktobra 2001 ETSC začasno izvaja svoje dejavnosti pri Monnaie de Paris in koristi vodstvo in upravno pomoč Komisije v skladu z izmenjavo pisem med predsednikom Sveta in francoskim finančnim ministrom z dne 28. februarja in 9. junija 2000.

(3)

ETSC prispeva k uresničevanju ciljev programa „Pericles“ v skladu s Sklepom Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (5) in Sklepom Sveta 2001/924/ES z dne 17. decembra 2001 o razširitvi učinka Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju na države članice, ki niso sprejele eura kot enotne valute (6).

(4)

Člen 1 Odločbe 2003/861/ES določa, da Komisija ustanovi ETSC ter zagotovi njegovo delovanje in koordinacijo dejavnosti pristojnih tehničnih organov za zaščito kovancev eura pred ponarejanjem. Člen 1 Odločbe 2003/862/ES določa, da se Odločba 2003/861/ES razširi na tiste države članice, ki niso sprejele eura kot svoje enotne valute.

(5)

Francoski organi so se s pismom francoskega državnega finančnega ministra z dne 6. septembra 2004 zavezali, da bodo ohranili sedanjo delitev stroškov med Monnaie de Paris in Komisijo. Izmenjava pisem med članom Komisije, zadolženim za boj proti prevaram, in francoskim finančnim ministrom glede stalne vzpostavitve ETSC za analizo in razvrstitev načinov ponarejevanja kovancev eura, bo nadaljevala izvajanje načel organizacije ETSC, izraženih med začasnim izvajanjem dejavnosti ETSC pri Monnaie de Paris v skladu z izmenjavo pisem med predsedstvom Sveta in francoskim finančnim ministrom z 28. februarja in 9. junija 2000.

(6)

Poleg tega je treba spremljati redne informacije Ekonomsko-finančnega odbora, Evropske centralne banke, Europola in pristojnih nacionalnih organov o dejavnostih ETSC in o stanju ponarejanja kovancev eura.

(7)

Zato je treba ustanoviti ETSC znotraj Komisije v Bruslju, ki bi bil priključen k European Anti-Fraud Office (OLAF).

(8)

Dejavnosti, ki bi jih usklajevala Komisija in ki jih izvajajo pristojni tehnični organi za zaščito kovancev eura pred ponarejanjem, vključuje metode analize ponarejenih kovancev eura, preučevanje novih primerov ponarejenih kovancev in oceno posledic, vzajemno izmenjavo informacij o dejavnostih CNAC in ETSC, zunanje obveščanje glede ponarejenih kovancev, odkrivanje ponarejenih kovancev z napravami za razvrščanje kovancev in preučitev vsakega tehničnega problema glede ponarejenih kovancev.

(9)

To usklajevanje znotraj Svetovalnega odbora za usklajevanje preprečevanja prevar (7) zahteva nadaljevanje dela skupine izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev, ki jo sestavijo odgovorni iz CNAC in ETSC, ki ga upravlja in mu predseduje Komisija ter zagotavlja redno obveščanje Ekonomsko-finančnega odbora.

(10)

Za upoštevanje odločb 2003/861/ES in 2003/862/ES –

SKLENILA:

Člen 1

Evropski tehnični in znanstveni center (ETSC) se ustanovi znotraj Komisije v Bruslju, ki bi bil priključen OLAF.

Člen 2

ETSC analizira in razvršča vsako novo vrsto ponarejenega kovanca na podlagi člena 5 Uredbe (ES) 1338/2001. Prispeva k uresničevanju ciljev programa ukrepov Skupnosti „Pericles“ v skladu s členom 4 Sklepa (2001/923/ES). Pomaga tako nacionalnim analitskim centrom za kovance (CNAC) kot policijskim organom in sodeluje z ustreznimi organi glede analize ponarejenih kovancev eura in okrepitve zaščite.

Člen 3

Načela organizacije ETSC so:

Komisija lahko za analizo kovancev pošlje člane svojega osebja k Monnaie de Paris, ki nato tam uporabljajo opremo.

ETSC si lahko pri izpolnjevanju svoje naloge pomaga tako z osebjem in opremo francoskega Nacionalnega analitskega centra za kovance kot z laboratorijem Monnaie de Paris v Pessacu. Francoski organi dajo ETSC prednostno na voljo ustrezno osebje in opremo.

V skladu z veljavnimi finančnimi predpisi del stroškov za naloge ETSC bremeni splošni proračun Evropskih skupnosti. Ker da Francija na voljo zgoraj omenjeno osebje, prostore in opremo in je odgovorna za njihovo vzdrževanje, proračun Skupnosti krije plače uslužbencev Komisije, potne stroške in razne manjše tekoče stroške.

OLAF skupaj z Monnaie de Paris določi Uredbo o podrobnih upravnih pravilih za ETSC.

Člen 4

Komisija preko rednih sestankov izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev usklajuje dejavnosti za zaščito kovancev eura proti ponarejanju.

Ekonomsko-finančni odbor, Evropsko centralno banko, Europol in pristojne nacionalne organe se redno obvešča o dejavnostih ETSC in o stanju ponarejanja kovancev.

V Bruslju, 29. oktobra 2004

Za Komisijo

Michaele SCHREYER

Članica Komisije


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 44.

(2)  UL L 325, 12.12.2003, str. 45.

(3)  UL L 181, 4.7.2001, str. 6.

(4)  UL L 181, 4.7.2001, str. 11.

(5)  UL L 339, 21.12.2001, str. 50.

(6)  UL L 339, 21.12.2001, str. 55.

(7)  Sklep Komisije 94/140/ES (UL L 61, 4.3.1994, str. 27).


Top