EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Uredba Sveta (ES) št. 2243/2004 z dne 22. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 381/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2243/2004

z dne 22. decembra 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. decembra 1996 sprejel Uredbo (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke (1). Povpraševanju po zadevnih izdelkih v Skupnosti je treba zadostiti pod najbolj ugodnimi pogoji. Zato je treba odpreti nove tarifne kvote Skupnosti za ustrezne količine po znižani ali ničelni stopnji dajatve in podaljšati nekatere obstoječe tarifne kvote, pri čemer se je treba izogniti vsakršnim motnjam na trgu teh izdelkov.

(2)

Ker višina kvot za nekatere tarifne kvote Skupnosti ne zadostuje potrebam industrije Skupnosti za tekoče obdobje veljavnosti kvot, je treba te tarifne kvote povečati z učinkom od 1. januarja 2005.

(3)

Nadaljnje odobritve tarifnih kvot Skupnosti za nekatere proizvode, za katere so bile dajatve v letu 2004 začasno opuščene, v letu 2005 niso več v interesu Skupnosti. Te izdelke je zato treba črtati iz preglednice v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96.

(4)

Glede na veliko število sprememb, je treba zaradi jasnosti celotno besedilo Priloge I k Uredbi (ES) št. 2505/96 nadomestiti.

(5)

Ob upoštevanju gospodarskega pomena te uredbe se je treba sklicevati na nujne razloge, kakor to predvideva točka I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

(6)

Zaradi tega je Uredbo (ES) št. 2505/96 treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za kvotno obdobje od 1. januarja do 30. junija 2005, v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96:

veljavnost tarifne kvote 09.2021 preneha 30. junija 2005; njen obseg ostane nespremenjen,

se višina kvote pri tarifni kvoti 09.2613 določi na 400 ton pri stopnji dajatve 0 %.

Člen 3

Za kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2005, v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96:

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2023 se določi na 700 000 enot,

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2603 se določi na 3 400 ton,

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2612 se določi na 500 ton pri stopnji dajatve 0 %,

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2619 se določi na 80 ton,

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2620 se določi na 500 000 enot,

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2621 se določi na 1 500 ton in preneha veljati 31. decembra 2005,

višina kvote pri tarifni kvoti 09.2985 se določi na 300 000 enot in preneha veljati 31. decembra 2005.

Člen 4

Tarifne kvote 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 in 09.2999 se od 31. decembra 2004 zaprejo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  UL L 345, 31.12.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1329/2004 (UL L 247, 21.7.2004, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

Zaporedna številka

oznaka KN

pododdelek TARIC

Opis

Višina kvote

Dajatev v okviru kvote

(%)

Obdobje veljavnosti kvote

09.2021

ex 7011 20 00

45

Stekleni plašč z dolžino po diagonali med obema zunanjima vogaloma 72 mm (± 0,2 cm) in s prosojnostjo 56,8 % (± 3 %) pri debelini stekla 10,16 mm

70 000 enot

0

1.1.–30.06.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Feritna jedra za proizvodnjo odklonskih tuljav (1)

2 400 000 enot (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Ploščate maske dolžine 597,1 mm (± 0,2 mm) in višine 356,2 mm (± 0,2 mm), s širino reže na koncu centralne vertikalne osi 179,1 μm (± 9)

700 000 enot

0

1.1.–31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilenediamin

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfid

3 400 ton

0

1.1.–31.12. 2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil alkohol) delno acetaliziran s 5-(4-azido-2-sulfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodaninom, natrijeva sol

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klorometilen)dimetilamonijev klorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kalcijev fluorid s skupno vsebnostjo aluminija, magnezija in natrija 0,25 mg/kg ali manj v obliki praška

55 tono

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3'-diklorobenzidin dihidroklorid

500 ton

0

1.1.–31.12. 2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol

400 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinska kislina

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksan s stopnjo polimerizacije 2 800 monomernih enot (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-Kloromandelska kislina

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2620

ex 8526 91 90

10

Vezje za sistem GPS s funkcijo določanja položaja

500 000 enot

0

1.1.–31.12.2005

09.2621

ex 3812 30 80

50

Aluminijev magnezijev cinkov hidroksid karbonat hidrat, prevlečen s površinsko aktivnim sredstvom

1 500 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Koruzni škrob z masno vsebnostjo vsaj 40 %, vendar manj kakor 60 % netopnih prehrambenih vlaken

600 ton

0

1.1.–31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla, ki ne presega 2 mas. %, za uporabo v gorivu za morska plovila (1)

80 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etiloksi-4-hidroksibenzaldehid)

352 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folija iz polimerov polipropilena, biaksialna, debeline najmanj 3,5 μm in manj kot 15 μm, širine najmanj 490 mm in največ 620 mm, za proizvodnjo kondenzatorjev (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Kosi reliefnega zrnatega govejega usnja, obarvanega sivo-modro ali bež in razrezanega v oblike, ki se uporabljajo pri proizvodih iz podštevilke 9401 20 00 (1)

400 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Stekleni plašč z dolžino po diagonali med obema zunanjima vogaloma 814,8 mm (± 1,5 mm) in s prosojnostjo 51,1 % (± 2,2 %) pri debelini stekla 12,5 mm

500 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Steklena mreža, tkana iz plastično prevlečenih steklenih vlaken, težka 120 g/m2 (±10 g/m2), vrste, kot se uporablja v proizvodnji rolojev in okvirjenih mrež za zaščito pred insekti

350 000 m2

0

1.1.–31.12

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopske ročice iz aluminija za uporabo v proizvodnji potovalne prtljage (1)

240 000 enot

0

1.1.–31.12

09.2630

ex 3908 90 00

30

Termoplastična poliamidna smola z vnetiščem nad 750 °C, za uporabo v proizvodnji odklonskih navitij katodnih cevi

40 ton

0

1.1.–30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadijevi oksidi in hidroksidi samo za uporabo v proizvodnji zlitin (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Češnje, marinirane v alkoholu, s premerom največ 19,9 mm, izkoščičene, namenjene proizvodnji čokoladnih izdelkov (1):

z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %

z vsebnostjo sladkorja največ 9 mas. %

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višnje (Prunus cerasus), marinirane v alkoholu, s premerom največ 19,9 mm, namenjene proizvodnji čokoladnih izdelkov (1):

z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %

z vsebnostjo sladkorja največ 9 mas. %

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sintetični poli-alfa-olefin z viskoznostjo najmanj 38 × 10-6m2 s-1 (38 mm2/s) pri 100 °C, merjeno z metodo ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferokrom, ki vsebuje najmanj 1,5 in največ 4 mas. % ogljika in največ 70 % kroma

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kislinsko aktiviran montmorilonit za proizvodnjo samokopirnega papirja  (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Trdni izvleček ostankov, netopnih v alifatskih topilih, dobljen med pridobivanjem smole iz lesa, ki ima naslednje lastnosti:

vsebnost smolne kisline največ 30 mas. %,

število kislin do vključno 110 in

tališče pri ne manj kot 100 °C

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoklorometan

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mešanica 1-alkenov, ki vsebuje 80 ali več mas. % 1-alkenov dolžine verige 20 in 22 atomov ogljika

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha (nekuhane ali kuhane v sopari ali vodi), kuhane ali surove, zamrznjene, za proizvodnjo pripravljenih obrokov (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol, čistosti najmanj 98. mas. 5%

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Klorosulfoniran polietilen

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dikloro-3-etil-6-nitrofenol, v prahu

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfatno terpentinsko olje

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Barvna katodna cev za ploski zaslon, z razmerjem med širino in dolžino zaslona 4/3, diagonalo zaslona najmanj 79 cm in največ 81 cm ter krivinski polmer najmanj 50 m

8 500 enot

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Naravni, nepredelani tobak, bodisi razrezan bodisi nerazrezan na pravilne kose, carinske vrednosti najmanj 450 EUR za 100 kg neto teže, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji blaga pod podštevilko 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vodna raztopina, ki vsebuje najmanj 40 mas. % betainskega ekstrakta in 5 % ali več do največ 30 mas. % organskih in anorganskih soli

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Zgib za proizvodnjo zgibnih avtobusov (1)

2 600 enot

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklorobenzen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofonija in druge smolne kisline, dobljene iz svežih oljnih smol

120 000 ton

0

1.1.–30.6.

09.2935

3806 10 10

Kolofonija in druge smolne kisline, dobljene iz svežih oljnih smol

80 000 ton

0

1.7.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(viniliden fluorid), v obliki prahu, za pripravo barv ali lakov za premaz kovin (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloroetanol za proizvodnjo tekočih tioplastov iz podštevilke 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Filamentni trak iz celuloze, proizveden z izpredanjem organskega topila (Lyocell), za uporabo v papirni industriji (1)

1 200 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboksilni dianhidrid

500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Štiritaktni bencinski motorji s kapaciteto cilindra do 250 cm3 za uporabo v proizvodnji kosilnic za trate s tarifno podštevilko 8433 11 ali motornih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 20 10

750 000 enot (3)

0

1.7.2004–30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Stekleni plašč z dolžino po diagonali med obema zunanjima vogaloma 81,5 cm (± 0,2 cm) in s prosojnostjo 80 % (± 3 %) pri standardni debelini stekla 11,43 mm

600 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata, s prostornino cilindra ne manj kot 300 cm3, ter močjo ne manj kot 6 in ne več kot 15.5 kW, in sicer za proizvodnjo:

samovoznih kosilnic za trate s sedežem iz podštevilke 8433 11 51

traktorjev iz podštevilke 8701 90 11 ,katerih glavni namen je košnja trat, ali

štiritaktnih kosilnic s kapaciteto motorja najmanj 300 cm3 iz podštevilke 8433 20 10 (1)

210 000 enot

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Ploščate maske dolžine 685,6 mm (± 0,2 mm) ali 687,2 mm (± 0,2 mm) in višine 406,9 mm (± 0,2 mm), s širino reže na koncu centralne vertikalne osi 174 mikrometrov (± 8 mikrometrov)

300 000 enot

0

1.1.–31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Mešanica terciarnih aminov, ki vsebujejo:

mas. 60 % dodecildimetilamina ali več

mas. 20 % dimetil(tetradecil)amina ali več

mas. 0,5 % heksadecildimetilamina ali več, za uporabo v proizvodnji aminooksidov (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propil-butilen kopolimer, ki vsebuje ne manj kot mas. 60 % a tudi ne več kot 68 % propilena in ne manj kot 32 % a tudi ne več kot 40 % butilena, z viskoznostjo, ki na točki litja pri 190 °C ne presega 3. 000 mPa, kar se ugotavlja z metodo ASTM D 3236, uporablja pa se kot lepilo v proizvodnji izdelkov iz podštevilke 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Številčnice

s slojem silikona in polikarbonatnim vrhnjim delom tipk

ali v celoti iz silikona ali v celoti iz polikarbonata, vključno s potiskanimi tipkami za proizvodnjo ali popravilo mobilnih brezžičnih telefonov iz podštevilke 8525 20 91 (1)

20 000 000 enot

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Kloro-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilid

26 ton

0

1.1.–31.12.“


(1)  Kontrole te predpisane končne uporabe se izvajajo v skladu z ustreznimi določbami Skupnosti.

(2)  Vendar pa tarifna kvota ni dovoljena, če proizvod obdelajo maloprodajna ali gostinska podjetja.

(3)  Količine blaga, za katero velja ta kvota in je dana v prosti promet s 1. julijem 2004, kakor predvideva Uredba (ES) št. 1329/2004 je treba v celoti odšteti od te količine.

(4)  Uporablja se posebna dodatna carina.


Top