Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2190

Uredba Komisije (ES) št. 2190/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

OJ L 373, 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2190/2004

z dne 20. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in predvsem člena 48 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11 Uredbe Komisije (2) (ES) št. 1433/2003 določa, da že priznane organizacije proizvajalcev predložijo svoje operativne programe v odobritev pristojnemu nacionalnemu organu.

(2)

Skupinam proizvajalcev, ki zaprosijo za priznanje v zvezi s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 2200/96, bi bilo zato treba izrecno dovoliti, da istočasno predložijo tudi svoje operativne programe. Ti programi so lahko odobreni le v primeru, da je bila zadevana organizacija proizvajalcev priznana s strani nacionalnega organa najkasneje do končnega datuma, določenega v členu 13(2) Uredbe (ES) št. 1433/2003.

(3)

Člena 13 in 14 Uredbe (ES) št. 1433/2003 določata, da pristojen nacionalni organ odloča o programih in skladih ali o njihovih spremembah na osnovi predstavitve, ki so jo izvedle organizacije proizvajalcev v skladu s členom 11 in 14 navedene uredbe, najkasneje do končnega datuma, ki je 15. decembra. Po izkušnjah iz preteklih let nekatere države članice zaradi preobremenjenosti administracije do tega datuma ne zmorejo preučiti vseh programov in o njih odločati.

(4)

Da bi se izognili uporabi sistematičnih odstopanj in ne bi škodovali trgovcem ter da bi nacionalnim organom omogočili, da nadaljujejo s preučevanjem teh vlog, je treba državam članicam v primeru utemeljenih razlogov dovoliti, da prestavijo končni datum s 15. decembra na 20. januar tistega leta, ki sledi oddaji vloge. Države članice lahko sprejmejo določbe o upravičenosti izdatkov od 1. januarja tistega leta, ki sledi oddaji vloge.

(5)

Uredbo (ES) št. 1433/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1433/2003 se spremeni:

1.

V člen 11 se doda pododstavek:

„Skupine proizvajalcev, ki želijo biti priznane kot organizacije proizvajalcev iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 2200/96, lahko istočasno predložijo v odobritev operativne programe iz prvega pododstavka. Pogoj za odobritev programov je pridobitev priznanja najkasneje do končnega datuma, določenega v členu 13(2).“

2.

V člen 13(2) se doda pododstavek:

„Kljub temu lahko države članice iz utemeljenih razlogov odločajo o operativnih programih in skladih najkasneje do 20. januarja, ki sledi oddaji vloge. V odobritvi je lahko določeno, da so izdatki upravičeni od 1. januarja tistega leta, ki sledi oddaji vloge.“

3.

V člen 14(3) se doda pododstavek:

„Kljub temu lahko države članice iz utemeljenih razlogov odločajo o spremembah operativnega programa najkasneje do 20. januarja, ki sledi oddaji vloge. V odobritvi je lahko določeno, da so izdatki upravičeni od 1. januarja tistega leta, ki sledi oddaji vloge.“

4.

V člen 16(2) se doda pododstavek:

„V primeru uporabe člena 13(2) ali člena 14(3) in z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka, se začne operativni program, ki je bil odobren v skladu s temi določbami, izvajati najkasneje 31. januarja, ki sledi njegovi odobritvi.“

5.

V členu 17 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjima pododstavkoma:

„V primeru uporabe člena 13(2) ali člena 14(3) in z odstopanjem od drugega pododstavka lahko države članice uradno obvestijo o višini odobrene pomoči najkasneje do 20. januarja.

Države članice sporočijo Komisiji skupen znesek odobrene pomoči za vse operativne programe najkasneje do 31. januarja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 203, 12.8.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1813/2004 (UL L 319, 20.10.2004, str. 5).


Top