Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1242

Uredba Sveta (ES) št. 1242/2004 z dne 28. junija 2004 o dodelitvi odstopanj novim državam članicam od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 o referenčnih stopnjah ribiških flot

OJ L 142M , 30.5.2006, p. 98–99 (MT)
OJ L 236, 7.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 128 - 129

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1242/oj

7.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 236/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1242/2004

z dne 28. junija 2004

o dodelitvi odstopanj novim državam članicam od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 o referenčnih stopnjah ribiških flot

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pristopne pogodbe Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 57(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov na podlagi skupne ribiške politike (1) določa, da se morajo referenčne stopnje določiti za vsako floto države članice kot vsote ciljev vsakega segmenta večletnega usmerjevalnega programa za obdobje 1997–2002.

(2)

Nove države članice nimajo ciljev iz člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(3)

Za nove države članice se referenčne stopnje lahko določijo samo glede na stopnjo njihovih flot na dan pristopa. V tem primeru bi bile obveznosti iz odstavkov 2 in 4 člena 11 Uredbe (ES) št. 2371/2002 brezpredmetne, ker bi se te obveznosti prekrivale s tistimi, ki izhajajo iz vstopno/izstopnega sistema iz člena 13 omenjene uredbe.

(4)

Zato ni primerno določiti referenčne stopnje iz člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002 za nove države članice ali za njih uporabiti člene 11(2) in 11(4) omenjene uredbe, ker to ne bi imelo nobenega učinka na upravljanje flot novih držav članic.

(5)

Zaradi kratkega obdobja, za katerega lahko te nove države članice dodelijo pomoč za obnovo flote, ni primerno zahtevati zmanjševanja teh flot, kakor je to določeno v členu 13(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(6)

Zato se odstopanja dodelijo novim državam članicam iz zadevnih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem se členi 11(2), 11(4), 12 in 13(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 ne uporabljajo za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2004

Za Svet

Predsednik

M. CULLEN


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


Top