EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1165

Uredba Komisije (ES) št. 1165/2004 z dne 24. junija 2004 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o registriranju določenih poimenovanj v Register zaščitenih geografskih porekel in označb (Anchois de Collioure, Melon du Quercy et Salame d’oca di Mortara)

OJ L 224, 25.6.2004, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1165/oj

25.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1165/2004

z dne 24. junija 2004

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o registriranju določenih poimenovanj v „Register zaščitenih geografskih porekel in označb“ (Anchois de Collioure, Melon du Quercy et Salame d'oca di Mortara)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in geografskih porekel kmetijskih in prehrambenih proizvodov (1), in zlasti njenih členov 6(3), 6(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je Francija posredovala Komisiji dve zahtevi za registracijo, in sicer za geografski označbi za poimenovanji „Anchois de Collioure“ in „Melon du Quercy“, Italija je posredovala Komisiji zahtevo za registracijo, in sicer za geografsko označbo za poimenovanje „Salame d'oca di Mortara“.

(2)

Ugotovilo se je, da sta v skladu s členom 6(1) te uredbe usklajeni s to uredbo, zlasti ker vsebujeta vse elemente, predvidene v njenem členu 4.

(3)

Nobena izjava o ugovoru, v smislu člena 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92, ni bila posredovana Komisiji po objavi poimenovanj, ki so navedena v Prilogi k tej uredbi, v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(4)

Zato ta poimenovanja zaslužijo vpis v „Register zaščitenih geografskih porekel in označb“ in zaščito na ravni Skupnosti kot zaščitene geografske označbe.

(5)

Priloga k tej uredbi dopolnjuje Prilogo k Uredbi (ES) št. 2400/96 (3),

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2400/96 je dopolnjena s poimenovanji, navedenimi v Prilogi I k tej Uredbi, in ta poimenovanja so vpisana v „Register zaščitenih geografskih porekel in označb“ kot zaščitene geografske označbe, kot je predvideno v členu 6(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL C 206, 2.9.2003, str. 5(Anchois de Collioure). UL C 212, 6.9.2003, str. 5 (Melon du Quercy). UL C 206, 2.9.2003, str. 8 (Salame d'oca di Mortara).

(3)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 738/2004 (UL L 116, 22.4.2004, str. 5).


PRILOGA

PROIZVODI IZ PRILOGE I POGODBE, NAMENJENI PREHRANI LJUDI

Ribe, mehkužci, sveži raki in proizvodi na osnovi

FRANCIJA

Anchois de Collioure (ZGO)

Sveže ali predelano sadje, zelenjava in žita

FRANCIJA

Anchois de Collioure (ZGO)

Proizvodi na osnovi mesa (kuhani, soljeni, dimljeni idr.)

ITALIJA

Salame d’oca di Mortara (ZGO)


Top