EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0585

Uredba Komisije (ES) 585/2004 z dne 26. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 282/2004, ki uvaja dokument za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v SkupnostBesedilo velja za EGP

OJ L 91, 30.3.2004, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 309 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 266 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 266 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 202 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; implicitno zavrnjeno 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/585/oj

32004R0585Uradni list L 091 , 30/03/2004 str. 0017 - 0020


Uredba Komisije (ES) 585/2004

z dne 26. marca 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 282/2004, ki uvaja dokument za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel, o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembah direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS [1], ter zlasti člena 3(2) in člena 7(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Prehodne določbe za mejne kontrolne točke med državami članicami in novimi državami članicami, za katere se pričakuje, da bodo odpravljene ob pristopu novih članic, niso dovolj jasne v členu 8 Uredbe (ES) št. 282/2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost [2], ter jih je treba preoblikovati, da se prepreči kakršna koli nejasnost.

(2) Enotni veterinarski vstopni dokument (CVED) v Uredbi (ES) št. 282/2004 je netočen v zvezi z deklaracijami s strani osebe, odgovorne za tovor v okencu 25 in uradnega veterinarja v okencu 42, zato je dokument treba preoblikovati.

(3) Da bi razjasnili vse navedene točke, je Uredbo (ES) št. 282/2004 treba ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 282/2004 se spremeni, kakor sledi:

1. Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

Do 1. maja 2004 se ta uredba ne uporablja za mejne kontrolne točke, navedene v Prilogi II, za katere se pričakuje, da bodo po pristopu Češke republike, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške odpravljene.".

2. Vzorec splošnega veterinarskega vstopnega dokumenta v Prilogi I se nadomesti z vzorcem iz priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

[2] UL L 49, 19.2.2004, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top