Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0076

Direktiva Sveta 2004/76/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive 2003/49/ES glede možnosti določenih držav članic, da uporabijo prehodna obdobja za uvedbo skupnega sistema obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic

OJ L 157, 30.4.2004, p. 106–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/76/oj

32004L0076Uradni list L 157 , 30/04/2004 str. 0106 - 0113


Direktiva Sveta 2004/76/ES

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Direktive 2003/49/ES glede možnosti določenih držav članic, da uporabijo prehodna obdobja za uvedbo skupnega sistema obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 94 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, [1]

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [3]

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic [4] predvideva odpravo obdavčevanja teh plačil v državi članici, v kateri nastanejo, a hkrati zagotavlja enkratno obdavčitev teh plačil v državi članici.

(2) Uporaba Direktive 2003/49/ES lahko povzroči proračunske težave za Češko, Latvijo, Litvo, Poljsko in Slovaško ob upoštevanju stopenj odtegnjenega davka na viru, uveljavljenih z nacionalno zakonodajo, in na podlagi davčnih konvencij o dohodku in kapitalu ter tako zbranih prihodkih.

(3) Tem državam pristopnicam naj se tako začasno, do datuma začetka uporabe iz člena 17(2) in (3) Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, dovoli, da ne uporabijo nekaterih določb iz Direktive 2003/49/ES, ki v primeru Latvije in Litve zadevajo plačila obresti ter licenčnin, v primeru Češke, Poljske in Slovaške pa le plačila licenčnin. [5]

(4) Ukrep, predviden s to direktivo, ni prilagoditev v smislu člena 57 Akta o pristopu iz leta 2003.

(5) Ker se od držav članic zahteva odobritev odbitka od davka za davke, odmerjene od plačil obresti in licenčnin, je potrebno zagotoviti prenos te direktive do datuma začetka veljavnosti Akta o pristopu iz leta 2003.

(6) Določbe te direktive se morajo začeti uporabljati z dnem pristopa novih držav članic. Nujnost zadeve opravičuje izjemo glede šesttedenskega obdobja iz točke I.3. Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 6 Direktive 2003/49/EGS se spremeni na način:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Prehodne določbe za Češko, Grčijo, Španijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Portugalsko in Slovaško"

2. Odstavki 1, 2, in 3 se nadomestijo z naslednjim besedilom:

"1. Grčiji, Latviji, Poljski in Portugalski se dovoli, da ne uporabljajo določb člena 1 do datuma začetka uporabe iz člena 17(2) in (3) Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti [6].

V prehodnem obdobju osmih let, ki se začne na navedeni datum, davčna stopnja na plačila obresti ali licenčnin, ki se plačajo povezani družbi iz druge države članice ali stalni poslovni enoti družbe iz države članice, ki se nahaja v drugi državi članici, ne sme presegati 10 % v prvih štirih letih in 5 % v zadnjih štirih letih.

Litvi se dovoli, da ne uporablja določb člena 1 do datuma začetka uporabe iz člena 17(2) in (3) Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.

V prehodnem obdobju šestih let, ki se začne na navedeni datum, davčna stopnja na plačila licenčnin, ki se plačajo povezani družbi iz druge države članice ali stalni poslovni enoti družbe iz države članice, ki se nahaja v drugi državi članici, ne presega 10 %. V prvih štirih letih šestletnega prehodnega obdobja, davčna stopnja na plačila obresti, ki se plačajo povezani družbi iz druge države članice ali stalni poslovni enoti, ki se nahaja v drugi državi članici, ne presega 10 %; v naslednjih dveh letih pa davčna stopnja na takšna plačila obresti ne sme preseči 5 %.

Španiji in Češki se dovoli, da, samo za plačila licenčnin, ne uporabljata določb člena 1 do datuma začetka uporabe iz člena 17(2) in (3) Direktive 2003/48/ES. V prehodnem obdobju šestih let, ki se začne na navedeni datum, davčna stopnja na plačila licenčnin, ki se plačajo povezani družbi iz druge države članice ali stalni poslovni enoti družbe iz države članice, ki se nahaja v drugi državi članici, ne presega 10 %.

Slovaški se dovoli, da ne uporablja, samo za plačila licenčnin, določb iz člena 1 med prehodnim obdobjem dveh let, ki se začne dne 1. maja 2004.

Hkrati s temi prehodnimi pravili pa se še naprej uporabljajo davčne stopnje, ki so nižje od stopenj iz prvega, drugega in tretjega pododstavka, ki jih določajo dvostranski sporazumi sklenjeni med Češko, Grčijo, Španijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Portugalsko ali Slovaško in drugimi državami članicami. Pred iztekom katerega koli od prehodnih obdobij, navedenih v tem odstavku, lahko Svet na podlagi predloga Komisije soglasno odloči o morebitnem podaljšanju navedenega prehodnega obdobja.

2. Če družba iz države članice ali stalna poslovna enota družbe iz države članice, ki se nahaja v tej državi članici:

- prejme obresti ali licenčnine od povezane družbe iz Grčije, Latvije, Litve, Poljske ali Portugalske,

- prejme licenčnine od povezane družbe iz Češke, Španije ali Slovaške,

- prejme obresti ali licenčnine od stalne poslovne enote povezane družbe iz države članice, ki se nahaja v Grčiji, Latviji, Litvi, na Poljskem ali na Portugalskem, ali

- prejme licenčnine od stalne stalne poslovne enote povezane družbe iz države članice, ki se nahaja na Češkem, v Španiji ali na Slovaškem,

prva država članica dovoli znesek, enak davku, plačanemu na Češkem, v Grčiji, Španiji, Latviji, Litvi, na Poljskem, Portugalskem ali Slovaškem skladno z odstavkom 1 od tega dohodka, kot odbitek od davka od dohodka družbe ali stalne poslovne enote, ki je prejela omenjeni dohodek.

3. Odbitek iz odstavka 2 ne sme presegati manjše od naslednjih dveh vrednosti:

(a) davka, ki se od takega dohodka plača na Češkem, v Grčiji, Španiji, Latviji, Litvi, na Poljskem, Portugalskem ali Slovaškem na podlagi odstavka 1, ali

(b) tistega dela davka od dohodka družbe ali stalne poslovne enote, ki je prejela obresti ali licenčnine, ki je bil izračunan pred odbitkom, pripisanim takim plačilom po domači zakonodaji države članice, v kateri ima družba sedež ali v kateri se nahaja stalna poslovna enota."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo od dne začetka njene veljavnosti. Komisiji nemudoma posredujejo besedilo teh ukrepov in korelacijsko tabelo med temi ukrepi in to direktivo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se v njih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki so jo sprejele na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati ob upoštevanju in na dan začetka veljavnosti Pristopne pogodbe Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L

[2] UL L

[3] UL L

[4] UL L 157, 26.6.2003, str. 49.

[5] UL L 157, 26.6.2003, str. 38.

[6] UL 157, 26.6.2003, str. 38.

--------------------------------------------------

Top