Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0070

Direktiva Komisije 2004/70/ES z dne 28. aprila 2004 o spremembah Direktive Sveta 2000/29/EGS o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v SkupnostiBesedilo velja za EGP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 97–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 216 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 61 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 61 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 43 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/70/oj

32004L0070Uradni list L 127 , 29/04/2004 str. 0097 - 0103


Direktiva Komisije 2004/70/ES

z dne 28. aprila 2004

o spremembah Direktive Sveta 2000/29/EGS o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1] ter zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 20 Akta o pristopu iz leta 2003 se nanaša na Prilogo II tega akta, ki vsebuje prilagoditve pravnega reda, potrebne s pristopom. Vendar pa Priloga II načelno upošteva samo prilagoditve aktov, sprejetih pred dnem, določenim za pristopna pogajanja, tj. 1. november 2002.

(2) Vendar je treba opraviti dodatne prilagoditve pravnega reda zlasti za akte, sprejete po tem datumu, pa tudi tiste, ki niso mogli biti vključeni v Prilogo II ali ki zaradi spremenjenih okoliščin zahtevajo nove prilagoditve.

(3) Direktiva 2000/29/ES je bila nekajkrat spremenjena po 1. novembru 2002 glede nekaterih določb, ki so bile prilagojene z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4) Z Aktom o pristopu iz leta 2003 je bil Litvi podeljen status varovanega območja glede virusa Beet necrotic yellow vein za omejeno obdobje, ki se izteče 31. marca 2006. Ustrezno je treba spremeniti besedilo Priloge IV, da bodo izražene spremembe, narejene z Aktom o pristopu.

(5) Z Aktom o pristopu iz leta 2003 je bil Litvi, Sloveniji in Slovaški podeljen status varovanega območja glede krompirjeve ogorčice Globodera pallida (Stone) Behrens za omejeno obdobje, ki se izteče 31. marca 2006. Ustrezno je treba spremeniti besedilo Priloge IV, da bodo izražene spremembe, narejene z Aktom o pristopu.

(6) Z Aktom o pristopu iz leta 2003 je bil Malti podeljen status varovanega območja glede virusa Citrus tristeza (evropski sevi) za omejeno obdobje, ki se izteče 31. marca 2006. Ustrezno je treba spremeniti besedilo Priloge IV, da bodo izražene spremembe, narejene z Aktom o pristopu.

(7) Zaradi jasnosti je ustrezno kombinirati v enem besedilu nekatere spremembe, opravljene od 1. novembra 2002. Za izvajanje teh določb Direktive, ki ne izražajo obstoječe zakonodaje, je treba državam članicam dati ustrezen rok.

(8) Direktivo 2000/29/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2000/29/ES se spremeni na naslednji način:

1. Priloge I, II, III in IV se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

2. Del B Priloge IV je spremenjen v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s Prilogo II k tej direktivi, najpozneje do 1. junija 2004. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo teh določb ter korelacijsko tabelo med temi določbami in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta uredba začne veljati ob upoštevanju in z dnevom začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/31/ES (UL L 85, 23.3.2004, str. 18).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Priloge I, II, III in IV k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo na naslednji način:

1. V delu B Priloge I pod naslovom (b) se točka 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Britanny), FI, IRL, LT, P (Azori), UK (Severna Irska)" |

2. V delu B Priloge II pod naslovom (b) se točka 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

"2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Deli rastlin, razen plodov, semena in rastline za saditev, vendar vključno s kaljivim pelodom za opraševanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanija; Emilija-Romanja: province Forlí-Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Trentino - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trento; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen v provinci Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara in v provinci Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ter v provinci Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj), P, SI, SK, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

3. Priloga III se spremeni:

(a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:

"1.Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi IIIA(9), (9.1), (18), kadar je to primerno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz tretjih držav razen iz Švice, in tistih, ki so priznane, da niso okužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2), ali v katerih so bila določena neokužena območja v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2) | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanija; Emilija-Romanja: province Forlí - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Trentino - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trento; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen v provinci Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara in v provinci Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ter v provinci Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj), P, SI, SK, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

(b) točka 2 se nadomesti z naslednjim:

"2.Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi IIIA(9), (9.1), (18), kadar je to primerno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Cotoneaster Ehrh. in Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, razen plodov in semena, ki izvirajo iz tretjih držav razen iz tistih, ki so priznane, da niso okužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2), ali v katerih so bila določena neokužena območja v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2) | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanija; Emilija-Romanja: province Forlí - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Trentino - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trento; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen v provinci Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara in v provinci Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ter v provinci Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj), P, SI, SL, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

4. Del B Priloge IV se spremeni:

(i) v desnem stolpcu točke 20.1 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(ii) v desnem stolpcu točke 20.2 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(c) točka 21 se nadomesti z naslednjim:

"21.Rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. razen plodov in semena | Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (9.1), (18) in III(B)(1), kadar je to primerno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo iz tretjih držav, ki so priznane, da niso okužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2)ali(b)da rastline izvirajo z območij v tretjih državah, ki so bila določena v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2)ali(c)da rastline izvirajo iz enega od naslednjih švicarskih kantonov: Bern (razen okrajev Signau in Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valaisali(d)da rastline izvirajo z varovanih območij, navedenih v desnem stolpcuali(e)da so rastline pridelane ali, če so premeščene na ‚nevtralno območje', gojene vsaj 7 mesecev, vključno z obdobjem med 1. aprilom in 31. oktobrom zadnje celotne rastne dobe, na polju:(aa)vsaj 1 km znotraj meja uradno določenega ‚nevtralnega območja', ki pokriva vsaj 50 km2, na katerem se za gostiteljske rastline opravlja uradno odobreni in nadzorovani režim obvladovanja, uveden najpozneje pred začetkom popolne rastne dobe pred zadnjo popolno rastno dobo, da bi se kar najbolj zmanjšala nevarnost širitve bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. iz rastlin, ki tam rastejo. Podroben opis tega ‚nevtralnega območja' je na voljo Komisiji in drugim državam članicam. Ko je določeno ‚nevtralno območje', se uradni pregledi opravljajo v tem pasu, ki ne vključuje polja in okoliškega pasu s polmerom 500 m, vsaj enkrat od začetka zadnje popolne rastne dobe ob najustreznejšem času in vse gostiteljske rastline, ki kažejo simptome Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Winsl. et al., je treba takoj odstraniti. Rezultati teh pregledov se predložijo Komisiji in drugim državam članicam do 1. maja vsako leto, in(bb)ki je bilo uradno odobreno, kakor tudi ‚nevtralno območje', pred začetkom celotne rastne dobe pred zadnjo celotno rastno dobo, za gojenje rastlin v skladu z zahtevami, predpisanimi v tej točki, ter(cc)za katero je bilo, ravno tako kakor za obkrožujoči pas širine najmanj 500 m, ugotovljeno, da je neokuženo z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Winsl. et al. od začetka zadnje celotne rastne dobe, med uradnim pregledom, opravljenim najmanj:dvakrat na polju ob najprimernejšem času, tj. enkrat v obdobju med junijem in avgustom in enkrat v obdobju med avgustom in novembrom;inenkrat na navedenem obkrožujočem pasu, ob najprimernejšem času, tj. med avgustom in novembrom, in(dd)s katerega so bile rastline uradno testirane glede latentnih okužb z ustrezno laboratorijsko metodo na vzorcih, uradno vzetih v najprimernejšem obdobju.Med 1. aprilom 2004 in 1. aprilom 2005 se te določbe ne uporabljajo za rastline, premeščene na varovana območja in znotraj njih, navedenih v desnem stolpcu, ki so bile pridelane in gojene na poljih na uradno določenih ‚nevtralnih območjih' v skladu z ustreznimi zahtevami, ki se uporabljajo pred 1. aprilom 2004. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanija; Emilija-Romanja: province Forlí - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Trentino - Zgornje Poadižje: avtonomna provinca Trento; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen v provinci Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara in v provinci Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ter v provinci Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj), P, SI, SK, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

(d) točka 21.3 se nadomesti z naslednjim:

"21.3Od 15. marca do 30. junija, čebelji panji | Na voljo so dokumentarna dokazila, da čebelji panji: (a)izvirajo iz tretjih držav, ki so priznane kot neokužene z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2)ali(b)izvirajo iz enega od naslednjih švicarskih kantonov: Bern (razen okrajev Signau in Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valaisali(c)izvirajo iz varovanih območij, navedenih v desnem stolpcuali(d)so šli pred premeščanjem skozi ustrezne karantenske postopke. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruci; Apulija; Bazilikata; Kalabrija; Kampanija; Emilija-Romanja; province Forlí - Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija - Julijska krajina; Lacij, Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont, Sardinija; Sicilija; Toskana; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen v provinci Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara in v provinci Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ter v provinci Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, avstrijska Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (okrajna uprava Lienz), avstrijska Štajerska, Dunaj), P, SI, SK, FIN, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)" |

(e) v desnem stolpcu točke 22 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(f) v desnem stolpcu točke 23 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(g) v desnem stolpcu točke 25 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(h) v desnem stolpcu točke 26 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(i) v desnem stolpcu točke 27.1 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(h) v desnem stolpcu točke 27.2 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

(h) v desnem stolpcu točke 30 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), UK (Severna Irska)"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Del B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES se spremeni na naslednji način:

(a) v desnem stolpcu točke 20.1 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(b) v desnem stolpcu točke 20.2 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(c) v desnem stolpcu točke 20.3 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"LV, SI, SK, FI"

(d) v desnem stolpcu točke 22 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(e) v desnem stolpcu točke 23 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(f) v desnem stolpcu točke 25 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(g) v desnem stolpcu točke 26 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(h) v desnem stolpcu točke 27.1 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(i) v desnem stolpcu točke 27.2 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(j) v desnem stolpcu točke 30 se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

"DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Severna Irska)"

(k) točka 31 se nadomesti z naslednjim:

"31.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ter njihovi hibridi s poreklom iz E, F (razen Korzike) in CY | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za plodove v Prilogi IV(A)(II)(30.1): a)plodovi so brez listja in pecljev; alib)če imajo plodovi liste in peclje, uradna izjava, da so pakirani v zaprti embalai, ki je bila uradno zapečatena in ostane zapečatena med prevozom čez varovano območje, priznano za te plodove, in bo imela razpoznavno oznako, ki mora biti navedena na rastlinskem potnem listu. | EL, F (Korzika), I, M, P" |

--------------------------------------------------

Top