Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0065

Direktiva Komisije 2004/65/ES z dne 26. aprila 2004 o spremembi Direktive 2003/68/ES v zvezi z rokiBesedilo velja za EGP

OJ L 125, 28.4.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/65/oj

32004L0065Uradni list L 125 , 28/04/2004 str. 0043 - 0043


Direktiva Komisije 2004/65/ES

z dne 26. aprila 2004

o spremembi Direktive 2003/68/ES v zvezi z roki

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1] in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Komisije 2003/68/ES [2] spreminja Direktivo Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve trifloksistrobina, karfentrazon-etila, mezotriona, fenamidona in izoksaflutola kot aktivnih snovi v Prilogo I k navedeni direktivi.

(2) Po vključitvi nove aktivne snovi je treba državam članicam omogočiti primeren rok za izvajanje določb Direktive 91/414/EGS glede fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to aktivno snov, in zlasti da ponovno pregledajo obstoječe začasne registracije ter jih skladno z določbami Direktive 91/141/EGS najpozneje do poteka tega roka spremenijo v stalne registracije, jih dopolnijo ali prekličejo.

(3) Roki za izvedbo, določeni v Direktivi 2003/68, niso v skladu z roki, določenimi za druge nove aktivne snovi. Za uskladitev pristopa za vse snovi na sedanji stopnji pregleda se je treba izogibati vseh občutnih razlik med roki, ki se uporabljajo za različne nove aktivne snovi.

(4) Zato je primerno, da se Direktiva 2003/68/ES ustrezno spremeni.

(5) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 3 Direktive 2003/68/ES se spremeni:

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Za vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, vsebujoče trifloksistrobin, karfentrazon-etil, mezotrion, fenamidon ali izoksaflutol kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, ki so bile vse vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 30. septembra 2003, države članice ponovno ocenijo sredstvo v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/4141/EGS na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve Priloge III k tej direktivi. Države članice na podlagi te ocene določijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Po tej določitvi ravnajo države članice na naslednji način:

(a) če sredstvo vsebuje trifloksistrobin, karfentrazon-etil, mezotrion, fenamidon ali izoksaflutol kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracije najpozneje do 31. marca 2005; ali

(b) če sredstvo vsebuje trifloksistrobin, karfentrazon-etil, mezotrion, fenamidon ali izoksaflutol kot eno od več aktivnih snovi, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracije do 31. marca 2005 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v zadevni direktivi ali direktivah, s katerimi je vključena ustrezna snov ali snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, katerikoli datum je poznejši."

Člen 2

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/30/ES (UL L 77, 13.3.2004, str. 50).

[2] UL L 177, 16.7.2003, str. 12.

--------------------------------------------------

Top