Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0626

Sklep št. 626/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Sklepa št. 508/2000/ES o uvedbi programa Kultura 2000Besedilo velja za EGP.

OJ L 99, 3.4.2004, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/626(1)/oj

32004D0626Uradni list L 099 , 03/04/2004 str. 0003 - 0003


Sklep št. 626/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 31. marca 2004

o spremembi Sklepa št. 508/2000/ES o uvedbi programa Kultura 2000

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 151 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [1],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) S Sklepom št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. februarja 2000 o uvedbi programa Kultura 2000 [3] je bil vzpostavljen enoten instrument za financiranje in načrtovanje kulturnega sodelovanja v obdobju od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2004.

(2) Pomembno je, da se v okviru izvajanja nalog Skupnosti po členu 151 Pogodbe zagotovi nadaljevanje delovanja Skupnosti na področju kulture.

(3) Zato je treba podaljšati program Kultura 2000 za nadaljnji dve leti – do 31. decembra 2006.

(4) Revizija finančnega načrta glede na širitev predvideva zvišanje zgornje meje postavke 3, ki jo mora zakonodajalec upoštevati pri podaljševanju obstoječih programov.

(5) Bistvenega pomena je, da Komisija do 31. decembra 2005 predloži poročilo s celovito in podrobno oceno programa Kultura 2000, da bi Evropski parlament in Svet lahko preučila predlog novega okvirnega programa za delovanje Skupnosti na področju kulture, ki je bil napovedan za leto 2004 in naj bi začel veljati leta 2007 –

SKLENILA:

Člen 1

Sklep št. 508/2000/ES se spremeni:

1. v prvem odstavku člena 1 se datum 31. decembra 2004 nadomesti z datumom 31. decembra 2006;

2. v prvem odstavku člena 3 se znesek 167 milijonov EUR nadomesti z zneskom 236,5 milijona EUR.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

V Bruslju, 31. marca 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] UL C 23, 27.1.2004, str. 20.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 8. marca 2004.

[3] UL L 63, 10.3.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

Top