Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0379

Odločba Komisije z dne 26. aprila 2004 o spremembi Odločbe 2001/471/ES glede bakterioloških preiskav v nekaterih obratih za predelavo mesa (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1519)Besedilo velja za EGP

OJ L 144, 30.4.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; implicitno zavrnjeno 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/379/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004D0379

Odločba Komisije z dne 26. aprila 2004 o spremembi Odločbe 2001/471/ES glede bakterioloških preiskav v nekaterih obratih za predelavo mesa (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1519)Besedilo velja za EGP

CS.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
ET.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
HU.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
LT.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
LV.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
MT.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
PL.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
SK.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285
SL.ES poglavje 3 zvezek 44 str. 284 - 285


Odločba Komisije

z dne 26. aprila 2004

o spremembi Odločbe 2001/471/ES glede bakterioloških preiskav v nekaterih obratih za predelavo mesa

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1519)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/379/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa [1], in zlasti člena 10(2) navedene direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2001/471/ES [2] zavezuje upravljavce obratov za predelavo mesa k izvajanju rednih preverjanj splošnih higienskih pogojev proizvodnje v njihovih obratih.

(2) Navedena odločba določa pravila za bakteriološko preiskavo trupov govedi, prašičev, ovac, koz in konjev. Predvideva, da se rezultati bakterioloških preiskav preračunavajo v dnevne povprečne log-vrednosti, da bi jih bilo mogoče primerjati z opredeljenimi mejnimi vrednostmi.

(3) Države članice trenutno uporabljajo dve različni metodi izračunavanja za preračunavanje rezultatov preiskav v povprečne log-vrednosti, kar daje različne numerične vrednosti.

(4) Izvajanje bakterioloških preiskav bi bilo treba uskladiti znotraj Skupnosti. Zato bi bilo treba razjasniti postopek izračunavanja za preračunavanje rezultatov bakterioloških preiskav mesa, določenih v Odločbi 2001/471/ES.

(5) Odločbo 2001/471/ES bi bilo torej treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2001/471/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 20. maja 2004.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 121, 29.7.1964, str. 2012/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/23/ES (UL L 243, 11.10.1995, str. 7).

[2] UL L 165, 21.6.2001, str. 48.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Del 1 Priloge k Odločbi 2001/471/ES se spremeni, kakor sledi:

1. V oddelku z naslovom

"Uporaba mikrobioloških kriterijev pri rezultatih preiskav izrezanih vzorcev (Tabela 1)"

, se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

"Dnevne povprečne log-vrednosti je treba zaradi preverjanja nadzora procesa razvrstiti v eno izmed naslednjih kategorij: sprejemljivo, mejno in nesprejemljivo."

2. Tabela 1 se nadomesti z naslednjim:

"Tabela 1

Dnevne povprečne log-vrednosti [1] za rezultate v mejnem območju in nesprejemljivem območju, za določitev kriterijev bakteriološke aktivnosti za govedo, prašiče, ovce, koze in konje (cfu/cm2) pri vzorcih, odvzetih po destruktivni metodi.

| Sprejemljivo območje | Mejno območje (> m vendar ≤ M) | Nesprejemljivo območje (> M) |

| Govedo/ovce/koze/konji | Prašiči | Govedo/prašiči/ovce/koze/konji | Govedo/prašiči/ovce/koze/konji |

Dnevne povprečne log-vrednosti za | Celotno število bakterij, zmožnih preživetja (TVC) | < 3,5 | < 4,0 | 3,5 (prašiči: 4,0) - 5,0 | > 5,0 |

Entero-bacteria-cae | < 1,5 | < 2,0 | 1,5 (prašiči:2) - 2,5 (prašiči: 3,0) | > 2,5 (prašiči: > 3,0) |

[1] "Dnevne povprečne log-vrednosti se izračunajo tako, da se najprej vzame ena vrednost log (log10) vsakega posameznega rezultata preiskave nato pa se izračuna aritmetična sredina teh log-vrednosti."

--------------------------------------------------

Top