EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0371

Odločba Komisije z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1429)Besedilo velja za EGP

OJ L 116, 22.4.2004, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 133 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 227 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 227 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 297 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/371(1)/oj

32004D0371Uradni list L 116 , 22/04/2004 str. 0039 - 0039


Odločba Komisije

z dne 20. aprila 2004

o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1429)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/371/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1996 o trženju semen krmnih rastlin [1], in zlasti tretjega pododstavka člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi Direktive 66/401/EGS se seme v mešanicah, ki so namenjene za uporabo kot krmne rastline, lahko da v promet, če so poleg določb o zapečatenju in označevanju pakiranj, različne sestavine pred mešanjem skladne s pravili o trženju Skupnosti, ki se zanje uporabljajo.

(2) Da se zagotovi prosti pretok semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline, je treba določiti pogoje v zvezi s proizvodnjo, pregledom proizvodnje in označevanja takih mešanic.

(3) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba predpisuje pogoje za proizvodnjo, pregled proizvodnje in označevanje semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline, poleg pogojev, določenih v Direktivi 66/401/EGS.

Člen 2

Države članice zahtevajo, da podjetja, ki proizvajajo semenske mešanice:

(a) imajo vgrajeno opremo za mešanje, ki zagotavlja, da je končna mešanica izenačena;

(b) imajo ustrezne postopke za vse operacije mešanja;

(c) imajo odgovorno osebo, ki je neposredno odgovorna za operacijo mešanja;

(d) vodijo register semenskih mešanic, namenjenih za uporabo kot krmne rastline.

Člen 3

Podjetja, ki nameravajo proizvajati semenske mešanice, organu iz točke (A)(I)(c)(2) Priloge IV k Direktivi 66/401/EGS prijavijo:

(a) odstotno sestavo, preračunano na maso, različnih sestavin, prikazano po vrstah in, kjer je to primerno, po sortah;

(b) ime mešanice kadar se z njim označi pakiranje.

Člen 4

1. Preglede proizvodnje mešanic semen opravlja organ iz člena 3.

2. Preglede se opravi z:

(a) kontrolami istovetnosti in skupne mase vsake sestavine, vsaj z naključnimi pregledi uradnih etiket, ki identificirajo pakiranja semen; in

(b) naključni pregledi operacije mešanja, vključno s končnimi mešanicami.

Člen 5

Podrobne informacije v zvezi z uporabo za krmne namene so navedene na uradni etiketi in/ali na etiketi dobavitelja.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES (UL L 165, 3.7.2003, str. 23).

--------------------------------------------------

Top