Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0160

Odločba Komisije z dne 16. februarja 2004 o spremembi Odločbe 2003/71/ES glede njenega obdobja veljavnosti (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 394)Besedilo velja za EGP

OJ L 50, 20.2.2004, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/160(1)/oj

32004D0160Uradni list L 050 , 20/02/2004 str. 0065 - 0065


Odločba Komisije

z dne 16. februarja 2004

o spremembi Odločbe 2003/71/ES glede njenega obdobja veljavnosti

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 394)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/160/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [1], in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [2], in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi [3] in zlasti člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi pojava infekciozne anemije lososov (ISA) na Ferskih otokih je bila sprejeta Odločba Komisije 2003/71/ES z dne 29. januarja 2003 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z infekciozno anemijo lososov (ISA) pri salmonidih na Ferskih otokih [4].

(2) Kljub ukrepom, ki so jih sprejeli Ferski otoki, je ta država v letu 2003 poročala o nadaljnjih izbruhih ISA, zato ni mogoče predvideti hitrega izkoreninjenja te bolezni.

(3) Glede na stanje bolezni na Ferskih otokih bi se morali ukrepi zaščite iz Odločbe 2003/71/ES uporabljati do februarja 2005.

(4) Odločbo 2003/71/ES je treba spremeniti, da se podaljša njeno obdobje veljavnosti.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 6 Odločbe 2003/71/ES se "1. februar 2004" nadomesti z "31. januar 2005".

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[3] UL L 18, 21.1.2003, str. 11.

[4] UL L 26, 31.1.2003, str. 80. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2003/392/ES (UL L 135, 3.6.2003, str. 27).

--------------------------------------------------

Top