EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2325

Uredba Sveta (ES) št. 2325/2003 z dne 17. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2561/2002 o pospeševanju preusmeritve ribiških plovil in ribičev, ki so bili do leta 1999 odvisni od sporazuma o ribištvu z Marokom

OJ L 345, 31.12.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; implicitno zavrnjeno 32001R2561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2325/oj

32003R2325Uradni list L 345 , 31/12/2003 str. 0025 - 0026


Uredba Sveta (ES) št. 2325/2003

z dne 17. decembra 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2561/2002 o pospeševanju preusmeritve ribiških plovil in ribičev, ki so bili do leta 1999 odvisni od sporazuma o ribištvu z Marokom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 36 in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju Mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju Mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum o odnosih med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko glede morskega ribolova je 30. novembra 1999 postal ničen. Zaradi tega je bilo s tem datumom več kot 400 ribiških plovil in približno 4300 ribičev, ki so delovali v tem okviru, prisiljenih prenehati s svojimi ribiškimi dejavnostmi.

(2) Svet je z Uredbo (ES) št. 2561/2001 [3] za lastnike ladij in ribiče, ki so bili do leta 1999 odvisni od sporazuma z Marokom o ribištvu, uvedel odstopanja od določb Uredbe (ES) št. 2792/1999 [4], ki so veljala za nekatere vrste premij in državno podporo, dodeljene z upravno odločbo med 1. julijem 2001 in 30. junijem 2003. Z isto uredbo je uvedel poseben ukrep, ki dopolnjuje ukrepe, sprejete v okviru pomoči strukturnega sklada v državah članicah, prizadetih, ker ni prišlo do podaljšanja sporazuma z Marokom o ribištvu.

(3) Ribiči, prizadeti zaradi nepodaljšanja navedenega sporazuma o ribištvu, se lahko po preoblikovanju svojih plovil v druge dejavnosti znajdejo brez zaposlitve, enako kot ribiči, katerih plovila so dokončno prenehala z izvajanjem dejavnosti. Da bi vsem ribičem zagotovili enako obravnavo, bi bilo treba sprejeti določbe, ki predvidevajo, da je mogoče ribičem plačati pavšalni znesek le pod pogojem, da je ribiško plovilo, na katerem so bili zaposleni, dokončno prenehalo z izvajanjem dejavnosti.

(4) Najkrajše obdobje, krajše od enega leta, iz člena 12(4)(c) Uredbe (ES) št. 2792/1999, to je obdobje, v katerem ribič ne sme ponovno opravljati istega poklica, ne da bi moral vrniti premijo, dodeljeno pro rata temporis, se računa od 1. januarja 2002, to je od datuma, ko preneha možnost plačil zaradi začasne ukinitve, in ne od datuma, ko je bila premija dejansko izplačana.

(5) Glede na trenutno veljavne roke in da bi lahko uresničili zgoraj omenjene spremembe, bi bilo treba za dvanajst mesecev podaljšati časovne omejitve za sprejem upravne odločbe, končni rok za upravičenost izdatka in končni rok za predložitev zahteve za plačilo razlike pomoči –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2561/2002 se spremeni, kot sledi:

1. Člen 2 se spremeni kot sledi:

(a) v odstavku 1 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

"(d) v primeru posameznega pavšalnega zneska za posameznega ribiča:

(i) se največji upravičeni strošek iz člena 12(3)(b) in (c) zviša za 20 %;

(ii) zahteva, opredeljena v členu 12(3)(b), da so morali biti upravičenci zaposleni na ribiškem plovilu, ki je dokončno prenehalo s svojimi dejavnostmi v smislu člena 7, ne velja;

(iii) obdobje, krajše od enega leta, iz člena 12(4)(c) se začne 1. januarja 2002;"

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Izjeme od pravil, opredeljene v odstavku 1, veljajo samo za premije in državno pomoč, ki jih pristojni organi iz člena 6 dodelijo na podlagi upravne odločbe, sprejete med 1. julijem 2001 in 30. junijem 2003. To obdobje se za premije, navedene v členu 12(3)(a), (b) in (c), podaljša do 30. junija 2004."

2. V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

"4. Za izdatke, ki jih končni upravičenec dejansko plača po 1. juliju 2001, se skladno s tem ukrepom lahko dodeli prispevek Skupnosti. Končni rok za upravičenost izdatkov je 31. december 2003. Za premije, navedene v členu 12(3)(a), (b) in (c), velja datum 31. december 2004.

Zadnji datum za predložitev zahteve za plačilo razlike pomoči je 30. junij 2004. Za premije, navedene v členu 12(3)(a), (b) in (c), se ta datum nadomesti s 30. junijem 2005."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2003

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] Mnenje predloženo 4. decembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje predloženo 29. oktobra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 344, 28.12.2001, str. 17. Uredba spremenjena s členom 6 Uredbe (ES) št. 2372/2002 (UL L 358, 31.12.2002, str. 81).

[4] UL L 337, 30.12.1999, str. 10. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2369/2002, (UL L 358, 31.12.2002, str. 49).

--------------------------------------------------

Top