Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2198

Uredba Komisije (ES) št. 2198/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 464/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 o ureditvi pomoči za suhe slive in češplje

OJ L 328, 17.12.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 394 - 394
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 312 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 312 - 312
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 165 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2198/oj

32003R2198Uradni list L 328 , 17/12/2003 str. 0020 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 2198/2003

z dne 16. decembra 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 464/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 o ureditvi pomoči za suhe slive in češplje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 453/2002 [2], in zlasti člena 6c(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 464/1999 [3] določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 2201/96 o ureditvi pomoči za suhe slive in češplje.

(2) Da bi naredili strožji sistem najnižje cene, je treba opredeliti, da se vsebnost odpadkov ne sme upoštevati pri izračunu cene, ki jo plačajo predelovalci.

(3) Mehanizme nadzora za program proizvodne pomoči za suhe slive in češplje bi bilo treba izboljšati s podrobnejšo pojasnitvijo predpisov za preglede surovin, ki jih izvajajo države članice.

(4) Uredbo (ES) št. 464/1999 bi bilo zato treba spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 464/1999 se spremeni:

1. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Za izpolnjevanje pogojev za izplačilo pomoči iz člena 6a Uredbe (ES) št. 2201/96, morajo suhe slive in češplje ustrezati lastnostim, določenim v Prilogi I(B) in morajo biti pridobljene iz posušenih sliv in češpelj, ki ustrezajo lastnostim, določenim v Prilogi I(A), za katere je bila v celoti izplačana minimalna cena na podlagi količin, dobavljenih brez odpadkov."

2. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se prepričajo, zlasti s preverjanjem evidenc zalog, da se celotne količine, ki jih trži ali skladišči vsak predelovalec, ujemajo s količinami, za katere je pomoč izplačana."

3. Točka 3 Oddelka I Priloge I(B) se nadomesti z naslednjim:

"3. Ko slive in češplje prispejo v prostore predelovalca, morajo serije sliv in češpelj pregledati predelovalci v prisotnosti predstavnika organizacije proizvajalca in, če slive in češplje niso namenjene industrijski uporabi, jih je treba sortirati po velikosti."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

[2] UL L 72, 14.3.2002, str. 9.

[3] UL L 56, 4.3.1999, str. 8.

--------------------------------------------------

Top