EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1983

Uredba Komisije (ES) št. 1983/2003 z dne 7. novembra 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivkBesedilo velja za EGP.

OJ L 298, 17.11.2003, p. 34–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 185 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 185 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 84 - 135

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1983/oj

32003R1983

Uredba Komisije (ES) št. 1983/2003 z dne 7. novembra 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivkBesedilo velja za EGP.

Uradni list L 298 , 17/11/2003 str. 0034 - 0085
CS.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
ET.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
HU.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
LT.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
LV.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
MT.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
PL.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
SK.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303
SL.ES poglavje 16 zvezek 01 str. 252 - 303


Uredba Komisije (ES) št. 1983/2003

z dne 7. novembra 2003

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivk

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) [1] in zlasti člena 15(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1177/2003 je vzpostavila skupni okvir za sistematično izdelavo statistike Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih, ki zajema primerljive in pravočasne presečne in longitudinalne podatke o dohodkih in o stopnji in sestavi revščine in socialne izključenosti na nacionalni ravni in ravni Evropske unije.

(2) V skladu s členom 15(2)(a) Uredbe (ES) št. 1177/2003 so izvedbeni ukrepi potrebni za opredelitev seznama ciljnih primarnih spremenljivk, ki se vključijo v vsako področje presečne sestavine, in seznama ciljnih spremenljivk, ki se vključijo v longitudinalno sestavino, vključno s specifikacijo šifre spremenljivke ter tehnični format prenosa podatkov.

(3) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam ciljnih primarnih spremenljivk, šifer spremenljivk in tehnični format prenosa podatkov za glavno operacijo statistike Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) so taki, kot so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 165, 3.7.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sestavina | Ime spremenljivke | Šifra | Ciljna spremenljivka |

Register gospodinjstev

Osnovni podatki

OSNOVNI PODATKI O GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO S STOPNJO URBANIZACIJE

X,L | DB010 | | Leto raziskovanja |

Leto | Štiri cifre za leto |

X,L | DB020 | | Država |

Šifra države | Glej Prilogo |

X,L | DB030 | | Identifikacijska številka gospodinjstva |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka gospodinjstva |

X,L | DB040 | | Regija |

Šifra NUTS 2 [1] | NUTS |

DB040_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB050 | | Primarni stratum, kot je uporabljen pri izbiri vzorca [2] |

0001 — 9999 | Primarni stratum |

DB050_F | -2 | Brezpredmetno |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB060 | | PSU-1 (prva faza), kot je uporabljen pri izbiri vzorca [2] |

0001 — 9999 | PSU |

DB060_F | -2 | Brezpredmetno |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB062 | | PSU-2 (druga faza), kot je uporabljen pri izbiri vzorca [2] |

0001 — 9999 | PSU |

DB062_F | -2 | Brezpredmetno |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB070 | | Vrstni red izbire PSU, kot je uporabljen pri izbiri vzorca [2] |

0001 — 9999 | Vrstni red izbire PSU |

DB070_F | -2 | Brezpredmetno |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB075 | | Rotacijska skupina, |

1 — 8 | kateri pripada podvzorec |

DB075_F | -2 | Brezpredmetno (rotacijski načrt ni uporabljen) |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB080 | | Oblikovana utež za gospodinjstvo |

0+(format 2.5) | Teža |

DB080_F | -2 (L) | Samo longitudinalno: ni na razpolago (gospodinjstvo ni prvič v raziskovanju ali odcepljeno gospodinjstvo) |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB090 | | Presečna utež za gospodinjstvo |

0+(format 2.5) | Teža |

DB090_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB100 | | Stopnja urbanizacije |

1 | Gosto naseljeno območje |

2 | Vmesno območje |

3 | Redko naseljeno območje |

DB100_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

L | DB110 | | Status gospodinjstva |

| Gospodinjstvo iz prejšnjega vala |

1 | Na istem naslovu kot pri prejšnji anketi |

2 | Celotno gospodinjstvo se je preselilo v zasebno gospodinjstvo znotraj države |

| Gospodinjstvo ni več znotraj obsega raziskovanja |

3 | Celotno gospodinjstvo se je preselilo v kolektivno gospodinjstvo ali ustanovo znotraj države |

4 | Gospodinjstvo se je izselilo iz države |

5 | Celotno gospodinjstvo je umrlo |

6 | Gospodinjstvo ne vsebuje vzorčne osebe |

| Stik z naslovom ni bil vzpostavljen |

7 | Stik z naslovom ni bil vzpostavljen (ni dostopen ali je izgubljen, t.j. ni zapisa o tem, kaj se je zgodilo z gospodinjstvom) |

| Novo gospodinjstvo za ta val |

8 | Odcepljeno gospodinjstvo |

9 | Nov naslov, dodan vzorcu pri tem valu ali pri prvem valu |

| Združitev |

10 | Združitev |

DB110_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB120 | | Zapis o vzpostavitvi stika z naslovom |

11 | Stik z naslovom vzpostavljen |

| Stik z naslovom ni bil vzpostavljen |

21 | Naslova ni mogoče locirati |

22 | Naslov ni dostopen |

23 | Naslov ne obstaja ali je nestanovanjski naslov ali ni zaseden ali ni glavno bivališče |

DB120_F | -2 (L) | Samo longitudinalno: brezpredmetno (DB110 ni = 2, 8 ali 9) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB130 | | Rezultat vprašalnika za gospodinjstvo |

11 | Vprašalnik za gospodinjstvo je izpolnjen |

| Anketa ni bila opravljena |

21 | Zavrnitev sodelovanja |

22 | Celotno gospodinjstvo je začasno odsotno v času terenskega dela |

23 | Gospodinjstvo se ni zmožno odzvati (bolezen, nesposobnost itd.) |

24 | Drugi razlogi |

DB130_F | -2 | Brezpredmetno (DB120 ni = 11 in DB 110 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | DB135 | | Sprejem ankete gospodinjstva |

1 | Anketa sprejeta za podatkovno bazo |

2 | Zavrnjena (ker osebno anketiranje ni bilo opravljeno) |

DB135_F | -2 | Brezpredmetno (DB130 ni = 11) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Register oseb

Osnovni podatki

OSNOVNI OSEBNI PODATKI

X,L | RB010 | | Leto raziskovanja |

Leto | Štiri cifre za leto |

X,L | RB020 | | Država |

Šifra države | Glej Prilogo |

X,L | RB030 | | Identifikacijska številka osebe |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe |

L | RB040 | | Identifikacijska številka gospodinjstva |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka gospodinjstva |

X | RB050 | | Presečna utež za osebo |

0+(format 2.5) | Teža |

RB050_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB060 | | Osnovna utež za osebo |

0+(format 2.5) | Teža |

RB060_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB100 | | Vzorčna oseba ali sostanovalec |

1 | Vzorčna oseba |

2 | Sostanovalec |

RB100_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

DEMOGRAFSKI PODATKI

X,L | RB070 | | Mesec rojstva |

1 — 12 | Mesec rojstva |

RB070_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB080 | | Leto rojstva |

1890 – leto raziskovanja | Leto rojstva |

RB080_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB090 | | Spol |

1 | Moški |

2 | Ženski |

RB090_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB110 | | Članski status |

| Za trenutne člane gospodinjstva |

1 | V prejšnjih valovih je bil v tem gospodinjstvu ali je trenutni član gospodinjstva |

2 | V času od prejšnjega vala je prišel v to gospodinjstvo iz drugega vzorčnega gospodinjstva |

3 | V času od prejšnjega vala je prišel v to gospodinjstvo od drugje (ne iz drugega vzorčnega gospodinjstva) |

4 | Novorojen v to gospodinjstvo v času od prejšnjega vala |

| Niso trenutni člani gospodinjstva |

5 | Odselil se je v času od prejšnjega vala ali zadnjega anketiranja, če stik v prejšnjem valu ni bil vzpostavljen |

6 | Umrl |

7 | Živel v gospodinjstvu vsaj tri mesece v času referenčnega dohodkovnega obdobja, vendar ni zabeležen v registru tega gospodinjstva |

RB110_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB120 | | Kam se je oseba preselila |

1 | V zasebno gospodinjstvo znotraj države |

2 | V kolektivno gospodinjstvo ali ustanovo znotraj države |

3 | V tujino |

4 | Izgubljena |

RB120_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 5) |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB140 | | Mesec, ko se je oseba odselila ali umrla |

1 — 12 | Mesec |

RB140_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 5 ali 6) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB150 | | Leto, ko se je oseba odselila ali umrla |

Leto | Štiri cifre za leto |

RB150_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 5 ali 6) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB160 | | Število mesecev v gospodinjstvu v času referenčnega dohodkovnega obdobja |

0 — 12 | Število mesecev |

RB160_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 5 ali 6 ali 7) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB170 | | Status glavne aktivnosti v času referenčnega dohodkovnega obdobja |

1 | Na delu |

2 | Brezposeln |

3 | Upokojen ali predčasno upokojen |

4 | Druga neaktivna oseba |

RB170_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 5 ali 6 ali 7) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB180 | | Mesec, ko se je oseba priselila |

1 — 12 | Mesec |

RB180_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 3) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | RB190 | | Leto, ko se je oseba priselila |

Leto | Štiri cifre za leto |

RB190_F | -2 | Brezpredmetno (RB110 ni = 3) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB200 | | Bivalni status |

1 | Trenutno živi v gospodinjstvu |

2 | Začasno odsoten |

RB200_F | -2 (L) | Samo longitudinalno: brezpredmetno (RB110 ni = 1 ali 2 ali 3 ali 4) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB210 | | Osnovni status aktivnosti |

1 | Dela |

2 | Brezposeln |

3 | Upokojen ali predčasno upokojen |

4 | Druga neaktivna oseba |

RB210_F | -2 (L) | Samo longitudinalno: brezpredmetno (RB110 ni = 1 ali 2 ali 3 ali 4) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB220 | | Identifikacijska številka očeta |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za očeta |

RB220_F | -2 | Brezpredmetno (oče ni član gospodinjstva) ali samo longitudinalno: (RB110 ni = 1 ali 2 ali 3 ali 4) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB230 | | Identifikacijska številka matere |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za mater |

RB230_F | -2 | Brezpredmetno (mati ni članica gospodinjstva) ali samo longitudinalno: (RB110 ni = 1 ali 2 ali 3 ali 4) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB240 | | Identifikacijska številka zakonca/partnerja |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za zakonca/partnerja |

RB240_F | -2 | Brezpredmetno (oseba nima zakonca/partnerja ali zakonec/partner ni član gospodinjstva) ali samo longitudinalno: (RB110 ni = 1 ali 2 ali 3 ali 4) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

OSNOVNI OSEBNI PODATKI

X,L | RB245 | | Status osebe, ki odgovarja |

| Anketirani so vsi člani gospodinjstva, stari 16 let ali več |

1 | Trenutni člani gospodinjstva, stari 16 let ali več |

| Samo izbrani člani gospodinjstva, stari 16 let ali več |

2 | Izbrana oseba, ki odgovarja |

3 | Neizbrana oseba, ki odgovarja |

| Člani gospodinjstva, stari manj kot 16 let na koncu referenčnega dohodkovnega obdobja |

4 | Neustrezna oseba |

RB245_F | -2 (L) | Samo longitudinalno: brezpredmetno (RB110 ni = 1 ali 2 ali 3 ali 4) |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB250 | | Status podatkov |

| Informacije zbrane ali anketa opravljena |

11 | Informacije zbrane samo iz ankete |

12 | Informacije zbrane samo iz registrov |

13 | Informacije zbrane iz ankete in registrov |

| Anketa ni opravljena, čeprav je bil stik vzpostavljen |

21 | Posameznik ni zmožen odziva (bolezen, nesposobnost itd.) in ni druge osebe, ki bi dala podatke za to osebo |

22 | Ni vrnil vprašalnika, ki naj bi ga izpolnil sam |

23 | Zavrnitev sodelovanja |

| S posameznikom stik ni bil vzpostavljen, ker |

31 | je oseba trenutno odsotna in ni druge osebe, ki bi dala podatke za to osebo |

32 | Stika ni bilo zaradi drugega razloga |

| Informacije niso zbrane |

33 | Informacije niso zbrane, razlog ni znan |

RB250_F | -2 | Brezpredmetno (RB245 ni = 1 ali 2 ali 3) |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB260 | | Vrsta anketiranja |

1 | Vprašalnik izpolnjen (osebno anketiranje PAPI) |

2 | Vprašalnik izpolnjen (osebno anketiranje CAPI) |

3 | Vprašalnik izpolnjen (CATI) |

4 | Oseba, ki odgovarja, ga je izpolnila sama |

5 | Anketiranje druge osebe, ki da podatke za to osebo |

RB260_F | -2 | Brezpredmetno (RB250 ni = 11 ali 13) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | RB270 | | Identifikacijska številka osebe, ki je izpolnila vprašalnik za osebo |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za osebo, ki je izpolnila vprašalnik za osebo |

RB270_F | -2 | Brezpredmetno (RB260 ni = 5) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Register oseb

Podatki o delu

VARSTVO OTROK

X | RL010 | | Predšolsko izobraževanje |

0 — 99 [3] | Število ur v običajnem tednu |

RL010_F | -2 | Brezpredmetno (oseba ni sprejeta v predšolsko izobraževanje zaradi svoje starosti, je v obveznem šolanju ali je stara več kot 12 let ali je nekdanji član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | RL020 | | Obvezno šolsko izobraževanje |

0 – 99 [3] | Število ur v običajnem tednu |

RL020_F | -2 | Brezpredmetno (oseba ni sprejeta v obvezno izobraževanje zaradi svoje starosti ali je stara več kot 12 let ali je nekdanji član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | RL030 | | Varstvo otrok v varstvenih zavodih izven šolskih ur (prej/potem) |

0 — 99 | Število ur v običajnem tednu |

RL030_F | -2 | Brezpredmetno (oseba ni v predšolskem izobraževanju ne v šoli ali je stara več kot 12 let ali je nekdanji član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | RL040 | | Varstvo otrok v vrtcih |

0 — 99 | Število ur v običajnem tednu |

RL040_F | -2 | Brezpredmetno (oseba je stara več kot 12 let ali je nekdanji član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | RL050 | | Varstvo otrok s strani poklicne varuške na otrokovem domu ali na varuškinem domu |

0 — 99 | Število ur v običajnem tednu |

RL050_F | -2 | Brezpredmetno (oseba je stara več kot 12 let ali je nekdanji član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | RL060 | | Varstvo otrok s strani starih staršev, članov gospodinjstva, ki niso starši, drugih sorodnikov, prijateljev ali sosedov |

0 — 99 | Število ur v običajnem tednu |

RL060_F | -2 | Brezpredmetno (oseba je stara več kot 12 let ali je nekdanji član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Osnovni podatki

Podatki o gospodinjstvu

OSNOVNI PODATKI O GOSPODINJSTVU

X,L | HB010 | | Leto raziskovanja |

Leto | Štiri cifre za leto |

X,L | HB020 | | Država |

Šifra države | Glej Prilogo |

X,L | HB030 | | Identifikacijska številka gospodinjstva |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka gospodinjstva |

X,L | HB040 | | Dan anketiranja gospodinjstva |

01 — 31 | Dan |

HB040_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HB050 | | Mesec anketiranja gospodinjstva |

1 — 12 | Mesec |

HB050_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HB060 | | Leto anketiranja gospodinjstva |

Leto | Štiri cifre za leto |

HB060_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HB070 | | Identifikacijska številka osebe, ki odgovarja na vprašalnik za gospodinjstvo |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za osebo, ki odgovarja na vprašalnik za gospodinjstvo |

HB070_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HB080 | | Identifikacijska številka osebe 1, ki je odgovorna za nastanitev gospodinjstva |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za osebo 1, ki je odgovorna za gospodinjstvo |

HB080_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HB090 | | Identifikacijska številka osebe 2, ki je odgovorna za nastanitev gospodinjstva |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za osebo 2, ki je odgovorna za gospodinjstvo |

HB090_F | -2 | Brezpredmetno (ni druge odgovorne osebe) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HB100 | | Število minut za izpolnitev vprašalnika za gospodinjstvo |

1 — 90 | Število minut za izpolnitev vprašalnika za gospodinjstvo |

HB100_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Dohodek

Podatki o gospodinjstvu

CELOTNI DOHODEK GOSPODINJSTVA [4]

X,L | HY010 | | Celotni bruto dohodek gospodinjstva (brez faktorja inflacije) |

-999999.99 — 999999.99 | Celotni znesek |

HY010_F | -5 [5] | Ni vpisana: pretvorba v bruto ni bila opravljena |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake [7] [8] | |

Prva cifra | Neto/Bruto (ob zbiranju podatkov) |

0 | Ni dohodka (brez drugih cifer) |

1 | Neto |

2 | Bruto |

3 | Neto in bruto (del zbranih sestavin neto, del bruto) |

4 | Neznano |

Naslednje cifre [9] | Faktor imputiranja |

000.00000 — 100.00000 | Z brana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY020 | | Celotni razpoložljivi dohodek gospodinjstva (brez faktorja inflacije) |

-999999.99 — 999999.99 | Celotni znesek |

HY020_F | -1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY010_F |

X,L | HY022 | | Celotni razpoložljivi dohodek gospodinjstva pred socialnimi transferji, razen starostnih pokojnin in družinskih pokojnin za preživele družinske člane (brez faktorja inflacije) |

-999999.99 — 999999.99 | Celotni znesek |

HY022_F | -1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY010_F |

X,L | HY023 | | Celotni razpoložljivi dohodek gospodinjstva pred socialnimi transferji, vključno s starostnimi pokojninami in družinskimi pokojninami za preživele družinske člane (brez faktorja inflacije) |

-999999.99 — 999999.99 | Celotni znesek |

HY023_F | -1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY010_F |

X,L | HY025 | | Faktor inflacije zaradi neodgovora znotraj gospodinjstva [10] |

1.00000 — 5.00000 | Faktor |

HY025_F | -1 | Manjka |

1 | Vrednost je vpisana |

NETO SERIJA SESTAVIN DOHODKA NA RAVNI GOSPODINJSTVA [4]

X,L | HY030N | | Imputirana najemnina [11] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY030N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

0 | Ni dohodka |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

X,L | HY040N | | Neto dohodek od oddajanja stavb ali zemljišč v najem |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY040N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake [12] | |

Prva cifra | Neto/Bruto (ob zbiranju podatkov) |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Neto brez davka od dohodka pri viru in socialnih prispevkov |

2 | Neto brez davka od dohodka pri viru |

3 | Neto brez socialnih prispevkov |

4 | Bruto [13] |

5 | Neznano |

Druga cifra | Neto (zabeleženo) |

1 | Neto brez davka od dohodka pri viru in socialnih prispevkov |

2 | Neto brez davka od dohodka pri viru |

3 | Neto brez socialnih prispevkov |

5 | Neznano (mogoče samo, če je prva cifra = 5) |

Naslednje cifre | Faktor imputiranja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY050N | | Dodatki v zvezi z družino/otroci |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY050N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY060N | | Socialna izključenost, ki ni uvrščena drugje |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY060N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY070N | | Stanovanjski dodatki |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY070N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY080N | | Redni prejeti medgospodinjski denarni transferji |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY080N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY090N | | Neto obresti, dividende, dobiček iz kapitalske investicije v nekorporativno podjetje |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY090N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY100N | | Obresti, plačane za hipoteko [11] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY100N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY110N | | Neto dohodek, ki ga prejemajo osebe, mlajše od 16 let |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY110N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY120N | | Redni davki na premoženje |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY120N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-4 | Znesek je vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY130N | | Redni plačani medgospodinjski denarni transferji |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY130N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040N_F |

X,L | HY140N | | Davki od dohodka in prispevki za socialno zavarovanje |

-999999.99 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY140N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor imputiranja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY145N | | Doplačila/prejemki za prilagoditev davkov |

-999999.99 — -1 | Doplačila |

1 — 999999.99 | Prejemki |

0 | Ni dohodka |

HY145N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

BRUTO SERIJA SESTAVIN DOHODKA NA RAVNI GOSPODINJSTVA [4] [14] [15]

X,L | HY030G | | Imputirana najemnina [11] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY030G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

0 | Ni dohodka |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

X,L | HY040G | | Bruto dohodek od oddajanja stavb ali zemljišč v najem |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY040G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake [12] | |

Prva cifra | Neto/Bruto (ob zbiranju podatkov) |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Neto brez davka od dohodka pri viru in socialnih prispevkov |

2 | Neto brez davka od dohodka pri viru |

3 | Neto brez socialnih prispevkov |

4 | Bruto [3] |

5 | Neznano |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY050G | | Dodatki v zvezi z družino/otroci |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY050G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY060G | | Socialna izključenost, ki ni uvrščena drugje |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY060G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY070G | | Stanovanjski dodatki |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY070G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY080G | | Redni prejeti medgospodinjski denarni transferji |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY080G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY090G | | Bruto obresti, dividende, dobiček iz kapitalske investicije v nekorporativno podjetje |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY090G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY100G | | Obresti, plačane za hipoteko [11] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY100G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY110G | | Neto dohodek, ki ga prejemajo osebe, mlajše od 16 let |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY110G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY120G | | Redni davki na premoženje |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY120G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor imputiranja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | HY130G | | Redni plačani medgospodinjski denarni transferji |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY130G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej HY040G_F |

X,L | HY140G | | Davki od dohodka in prispevki za socialno zavarovanje |

- 999999.99 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

HY140G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

Podatki o gospodinjstvu

Socialna izključenost

ZAMUDE V ZVEZI ALI NE V ZVEZI S STANOVANJEM

X,L | HS010 | | Ali je bilo v zadnjih 12 mesecih gospodinjstvo v zamudi s plačevanjem hipoteke ali najemnine |

1 | Da |

2 | Ne |

HS010_F | -2 | Brezpredmetno (lastnik v celoti ali brez najemnine v zadnjih 12 mesecih) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS020 | | Ali je bilo v zadnjih 12 mesecih gospodinjstvo v zamudi s plačevanjem računov za stanovanjske stroške (elektrika, voda, plin) |

1 | Da |

2 | Ne |

HS020_F | -2 | Brezpredmetno (ni računov za stanovanjske stroške) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS030 | | Ali je bilo v zadnjih 12 mesecih gospodinjstvo v zamudi z odplačevanjem obrokov nakupa na več obrokov ali drugega posojila (dolgovi, ki niso v zvezi s stanovanjem) |

1 | Da |

2 | Ne |

HS030_F | -2 | Brezpredmetno (ni nakupa na več obrokov ali drugih odplačil posojil) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

NEDENARNI KAZALNIKI PRIKRAJŠANOSTI GOSPODINJSTVA, VKLJUČNO S PROBLEMI PRI SHAJANJU IZ MESECA V MESEC, OBSEGOM DOLGA IN IZSILJENIM POMANJKANJEM OSNOVNIH POTREBŠČIN

X,L | HS040 | | Zmožnost privoščiti si plačilo enotedenskih počitnic stran od doma |

1 | Da |

2 | Ne |

HS040_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS050 | | Zmožnost privoščiti si obrok z mesom, piščancem, ribo (ali ekvivalentni vegetarijanski obrok) vsak drugi dan |

1 | Da |

2 | Ne |

HS050_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS060 | | Zmožnost kriti nepričakovane finančne stroške |

1 | Da |

2 | Ne |

HS060_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS070 | | Imate telefon (vključno z mobilnim telefonom)? |

1 | Da |

2 | Ne – ne morem si privoščiti |

3 | Ne – drugi razlog |

HS070_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS080 | | Imate barvni televizor? |

1 | Da |

2 | Ne – ne morem si privoščiti |

3 | Ne – drugi razlog |

HS080_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS090 | | Imate računalnik? |

1 | Da |

2 | Ne – ne morem si privoščiti |

3 | Ne – drugi razlog |

HS090_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS100 | | Imate pralni stroj? |

1 | Da |

2 | Ne – ne morem si privoščiti |

3 | Ne – drugi razlog |

HS100_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS110 | | Imate avtomobil? |

1 | Da |

2 | Ne – ne morem si privoščiti |

3 | Ne – drugi razlog |

HS110_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS120 | | Sposobnost shajanja iz meseca v mesec |

1 | Z veliko težavo |

2 | S težavo |

3 | Z nekaj težav |

4 | Kar lahko |

5 | Lahko |

6 | Zelo lahko |

HS120_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS130 | | Najnižji mesečni dohodek, ko je še možno shajanje iz meseca v mesec [16] |

1 — 999999.99 | Znesek |

HS130_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS140 | | Celotni stanovanjski stroški so finančno breme za gospodinjstvo |

1 | Težko breme |

2 | Nekoliko obremenilni |

3 | Sploh niso obremenilni |

HS140_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HS150 | | Odplačilo dolgov iz nakupa na obroke ali posojil, ki niso hipotekarna, ali posojil v zvezi s hišo je finančno breme za gospodinjstvo |

1 | Odplačevanje je težko breme |

2 | Odplačevanje je nekoliko obremenilno |

3 | Odplačevanje sploh ni obremenilno |

HS150_F | -2 | Brezpredmetno (ni odplačevanja dolgov) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

FIZIČNO IN SOCIALNO OKOLJE

X | HS160 | | Problemi s stanovanjem: pretemno, ni dovolj svetolobe |

1 | Da |

2 | Ne |

HS160_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | HS170 | | Hrup od sosedov ali hrup z ulice (promet, posel, tovarne itd.) |

1 | Da |

2 | Ne |

HS170_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | HS180 | | Onesnaževanje, umazanija in drugi okoljski problemi na območju zaradi prometa ali industrije |

1 | Da |

2 | Ne |

HS180_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | HS190 | | Kriminal, nasilje ali vandalizem na območju |

1 | Da |

2 | Ne |

HS190_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Podatki o gospodinjstvu

Stanovanje

VRSTA STANOVANJA, STATUS LASTNIŠTVA IN STANOVANJSKE RAZMERE

X,L | HH010 | | Vrsta stanovanja |

1 | Samostojno stoječa hiša |

2 | Dvojček ali vrstna hiša |

3 | Stanovanje v zgradbi z manj kot 10 stanovanji |

4 | Stanovanje v zgradbi z 10 stanovanji ali več |

5 | Druga vrsta nastanitve |

HH010_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HH020 | | Status lastništva |

1 | Lastnik |

2 | Najemnik ali podnajemnik, ki plačuje najemnino po prevladujoči ali tržni ceni |

3 | Stanovanje je najeto po znižani ceni (nižji ceni, kot je tržna) |

4 | Stanovanje je preskrbljeno brez najemnine |

HH020_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HH030 | | Število sob, na razpolago za gospodinjstvo |

1 — 9 | Število sob |

10 | 10 ali več sob |

HH030_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HH031 [17] | | Leto pogodbe ali nakupa ali vselitve |

Leto (4 cifre) | Leto pogodbe ali nakupa ali vselitve |

HH031_F | -1 | Manjka |

-2 | Brezpredmetno (država članica uporablja objektivne nacionalne metode izračunavanja imputirane najemnine) |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HH040 | | Puščajoča streha, vlažni zidovi/tla/temelji ali gnili okenski okviri ali tla |

1 | Da |

2 | Ne |

HH040_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HH050 | | Zmožnost primernega ogrevanja doma |

1 | Da |

2 | Ne |

HH050_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

STANOVANJSKI STROŠKI [4]

X,L | HH060 | | Trenutna najemnina v zvezi z zasedenim stanovanjem, če obstaja |

1 — 999999.99 | Znesek |

HH060_F | -2 | Brezpredmetno (HH020 ni = 2 ali 3) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | HH061 [18] | | Subjektivna najemnina, ki jo plačuje oseba, ki ni najemnik po tržni ceni |

1 — 999999.99 | Znesek |

HH061_F | -2 | Brezpredmetno (HH020 ni = 1 ali 3 ali 4) ali država članica ne uporablja subjektivnih nacionalnih metod izračunavanja imputirane najemnine |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | HH070 | | Celotni stanovanjski stroški (vključno z elektriko, vodo, plinom in ogrevanjem) |

0 — 999999.99 | Znesek |

HH070_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

OPREMA V STANOVANJU

X,L [17] | HH080 | | Banja ali tuš v stanovanju |

1 | Da |

2 | Ne |

HH080_F | -2 (L) | Brezpredmetno (država članica uporablja objektivne nacionalne metode izračunavanja imputirane najemnine) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L [17] | HH090 | | Notranje stranišče na splakovanje, namenjeno izključno gospodinjstvu |

1 | Da |

2 | Ne |

HH090_F | -2 (L) | Brezpredmetno (država članica uporablja objektivne nacionalne metode izračunavanja imputirane najemnine) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Podatki o osebi

Osnovni podatki

OSNOVNI PODATKI O OSEBI (16 +)

X,L | PB010 | | Leto raziskovanja |

Leto | Štiri cifre za leto |

X,L | PB020 | | Država |

Šifra države | Glej Prilogo |

X,L | PB030 | | Identifikacijska številka osebe |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe |

L | PB080 | | Osnovna utež za izbrano osebo, ki odgovarja |

0+(format 2.5) | Utež |

PB080_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | PB050 | | Osnovna utež za osebo (vsi člani gospodinjstva, stari 16 let ali več) |

0+(format 2.5) | Utež |

PB050_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

X, L | PB070 | | Oblikovana utež za oseboza izbrano osebo, ki odgovarja |

0+(format 2.5) | Utež |

PB070_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PB040 | | Presečna utež za osebo (vsi člani gospodinjstva, stari 16 let ali več) |

0+(format 2.5) | Utež |

PB040_F | 1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PB060 | | Presečna utež za osebo izbrane osebe, ki odgovarja |

0+(format 2.5) | Utež |

PB060_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X, L | PB090 | | Dan anketiranja osebe |

1 — 31 | Dan |

PB090_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X, L | PB100 | | Mesec anketiranja osebe |

1 — 12 | Mesec |

PB100_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X, L | PB110 | | Leto anketiranja osebe |

Leto | Štiri cifre za leto |

PB110_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X, L | PB120 | | Število minut za izpolnitev vprašalnika za osebo |

1 — 90 | Minute |

PB120_F | -2 | Brezpredmetno (informacije vzete samo iz registrov) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

DEMOGRAFSKI PODATKI (16 +)

X, L | PB130 | 1 — 12 | Mesec rojstva |

PB130_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB140 | | Leto rojstva |

Leto | Štiri cifre za leto |

PB140_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB150 | | Spol |

1 | Moški |

2 | Ženski |

PB150_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB160 | | Identifikacijska številka očeta |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za očeta |

PB160_F | -2 | Brezpredmetno (oče ni član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB170 | | Identifikacijska številka matere |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za mater |

PB170_F | -2 | Brezpredmetno (mati ni član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB180 | | Identifikacijska številka zakonca/partnerja |

Identifikacijska številka | Identifikacijska številka osebe za zakonca/partnerja |

PB180_F | -2 | Brezpredmetno (oseba nima zakonca/partnerja ali zakonec/partner ni član gospodinjstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB190 | | Zakonski stan |

1 | Nikoli poročen/a |

2 | Poročen/a |

3 | Živi ločeno |

4 | Vdovec/a |

5 | Ločen/a |

PB190_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PB200 | | Izvenzakonska skupnost |

1 | Da, na zakonski podlagi |

2 | Da, brez zakonske podlage |

3 | Ne |

PB200_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PB210 | | Država rojstva |

Šifra države | Glej Prilogo |

PB210_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PB220A | | Državljanstvo 1 |

Šifra države | Glej Prilogo |

PB220A_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PB220B | | Državljanstvo 2 |

Šifra države | Glej Prilogo |

PB220B_F | -2 | Brezpredmetno (ni drugega državljanstva) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Podatki za osebo

Izobrazba

IZOBRAZBA, VKLJUČNO Z NAJVIŠJO DOSEŽENO STOPNJO ISCED

X | PE010 | | Trenutna izobraževalna aktivnost |

1 | V izobraževanju |

2 | Ni v izobraževanju |

PE010_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PE020 | | Stopnja ISCED, ki se jo oseba trenutno udeležuje |

Šifra ISCED [19] | ISCED |

PE020_F | -2 | Brezpredmetno (PE010 ni = 1)) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PE030 | | Leto, ko je bila dosežena najvišja stopnja izobrazbe |

Leto | Štiri cifre za leto |

PE030_F | -2 | Brezpredmetno (oseba ni bila nikoli v izobraževanju) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PE040 | | Najvišja dosežena stopnja ISCED |

Šifra ISCED [19] | ISCED |

PE040_F | -2 | Brezpredmetno (oseba ni bila nikoli v izobraževanju) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Podatki za osebo

Informacije o delu

OSNOVNE INFORMACIJE O DELU GLEDE NA TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI IN TRENUTNI GLAVNI DEL, VKLJUČNO Z INFORMACIJAMI O ZADNJEM GLAVNEM DELU ZA BREZPOSELNE

X,L | PL030 | | Trenutni status aktivnosti, ki ga vprašani opredeli sam |

1 | Delo s polnim delovnim časom |

2 | Delo z delovnim časom, ki je krajši od polnega |

3 | Brezposeln |

4 | Učenec, študent, nadaljnje usposabljanje, neplačano pripravništvo |

5 | Upokojen ali predčasno upokojen ali je opustil posel |

6 | Trajno invaliden ali/in nesposoben za delo |

7 | Na obveznem služenju vojaškega roka, vključno s civilnim |

8 | Opravlja gospodinjske naloge in varstvo drugih oseb |

9 | Druge neaktivne osebe |

PL030_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL035 [20] | | Pretekli teden je delal vsaj eno uro |

1 | Da |

2 | Ne |

PL035_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (oseba ni zaposlena ali država članica ima drugi vir za izračun razkoraka med nagrajevanjem med spoloma) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL015 | | Ste kdaj delali? |

1 | Da |

2 | Ne |

PL015_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL030 = 1 ali 2) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PL020 | | Ste aktivno iskali delo v zadnjih štirih tednih? |

1 | Da |

2 | Ne |

PL020_F | -2 | Brezpredmetno (PL030 = 1 ali 2) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PL025 | | Ste na razpolago za delo v naslednjih dveh tednih? |

1 | Da |

2 | Ne |

PL025_F | -2 | Brezpredmetno (PL020 = 2) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PL040 | | Status zaposlitve |

1 | Samozaposlen z zaposlenimi |

2 | Samozaposlen brez zaposlenih |

3 | Zaposlen |

4 | Družinski delavec |

PL040_F | -2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2 in PL015 in PL035 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PL050 | | Poklic (ISCO-88 (COM) (dve cifri)) |

Šifra ISCO [21] | ISCO |

PL050_F | -2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2 in PL035 ni = 1 in PL015 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PL060 | | Običajno število ur dela na teden pri osnovnem delu |

1 — 99 | Število ur |

PL060_F | -6 | Ure se spreminjajo (niti štiritedensko povprečje ni možno) |

-2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2 in PL035 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

OSNOVNE INFORMACIJE O STATUSU AKTIVNOSTI V REFERENČNEM DOHODKOVNEM OBDOBJU

X | PL070 | | Število mesecev dela s polnim delovnim časom v referenčnem dohodkovnem obdobju |

1 — 12 | Meseci |

PL070_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL072 | | Število mesecev dela z delovnim časom, ki je krajši od polnega v referenčnem dohodkovnem obdobju |

1 — 12 | Meseci |

PL072_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL080 | | Število mesecev brezposelnosti v referenčnem dohodkovnem obdobju |

1 — 12 | Meseci |

PL080_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL085 | | Število mesecev v pokoju v referenčnem dohodkovnem obdobju |

1 — 12 | Meseci |

PL085_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL087 | | Število mesecev študija v referenčnem dohodkovnem obdobju |

1 — 12 | Meseci |

PL087_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL090 | | Število mesecev neaktivnosti v referenčnem dohodkovnem obdobju |

1 — 12 | Meseci |

PL090_F | -1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

SKUPNO ŠTEVILO UR DELA NA TRENUTNEM DRUGEM, TRETJEM ITD. DELU

X | PL100 | | Skupno število ur, ko je oseba običajno na drugem, tretjem itd. delu |

1 — 99 | Število ur |

PL100_F | -2 | Brezpredmetno (oseba nima drugega dela ali PL030 ni = 1 ali 2) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

PODROBNE INFORMACIJE O DELU

X | PL110 | | NACE (2 cifri) |

Šifra NACE [22] | NACE |

PL110_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2 in PL035 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL120 | | Razlog za delo, krajše od 30 ur (pri osnovnem in dodatnem delu) |

1 | Udeležba pri izobraževanju ali usposabljanju |

2 | Osebna bolezen ali invalidnost |

3 | Rad bi delal več ur, vendar ne najde dela za več ur |

4 | Noče delati več ur |

5 | Število ur v vseh zaposlitvah se šteje za delo s polnim delovnim časom |

6 | Gospodinjsko delo, varstvo otrok ali drugih oseb |

7 | Drugi razlogi |

PL120_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2 in PL060 + PL100 ni < 30) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL130 [23] | | Število oseb, ki delajo v lokalni enoti |

1 — 10 | Točno število, če je med 1 in 10 |

11 | če je med 11 in 19 osebami |

12 | če je med 20 in 49 osebami |

13 | če je oseb 50 ali več |

14 | ne ve, vendar manj kot 11 |

15 | ne ve, vendar več kot 10 |

PL130_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2 in PL035 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PL140 | | Vrsta pogodbe |

1 | Stalno delo/delovna pogodba za nedoločen čas |

2 | Začasno delo/delovna pogodba za določen čas |

PL140_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL040 ni = 3) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PL150 | | Vodstveni položaj |

1 | Vodstveni |

2 | Ni vodstveni |

PL150_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL040 ni = 3) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | PL160 | | Zamenjava zaposlitve glede na lansko leto |

1 | Da |

2 | Ne |

PL160_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL030 ni = 1 in ni = 2) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | PL170 | | Razlog za zamenjavo |

1 | Začeti ali najti boljše delo |

2 | Konec začasne pogodbe |

3 | Moral nehati zaradi delodajalca (zaprtje posla, odvečna delovna sila, predčasna upokojitev, odpust itd.) |

4 | Prodaja ali zaprtje lastnega/družinskega posla |

5 | Varstvo otrok ali varstvo drugih nepreskrbljenih oseb |

6 | Poroka ali zaradi partnerjevega dela se je bilo treba preseliti drugam |

7 | Drugi razlogi |

PL170_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PL160 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | PL180 | | Zadnja sprememba posameznikovega statusa aktivnosti |

1 | Zaposlen-brezposeln |

2 | Zaposlen-upokojen |

3 | Zaposlen-druga neaktivnost |

4 | Brezposeln-zaposlen |

5 | Brezposeln-upokojen |

6 | Brezposeln-druga neaktivnost |

7 | Upokojen-zaposlen |

8 | Upokojen-brezposeln |

9 | Upokojen-druga neaktivnost |

10 | Druga neaktivnost-zaposlen |

11 | Druga neaktivnost-brezposeln |

12 | Druga neaktivnost-upokojen |

PL180_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (ni spremembe od lanskega leta) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

PRETEKLE AKTIVNOSTI

L | PL190 | | Kdaj se je začelo prvo redno delo |

8 — 65 | Starost |

PL190_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (oseba ni nikoli delala) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | PL200 | | Število let plačanega dela (kot zaposlena ali samozaposlena oseba) |

0 — 65 | Leta |

PL200_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (oseba ni nikoli delala) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

KOLEDAR AKTIVNOSTI

L | PL210A | | Glavna aktivnost v januarju |

1 | Zaposlen (polni delovni čas) |

2 | Zaposlen (delovni čas, krajši od polnega) |

3 | Samozaposlen (polni delovni čas) |

4 | Samozaposlen (delovni čas, krajši od polnega) |

5 | Brezposeln |

6 | Upokojen |

7 | Učenec ali študent |

8 | Druga neaktivnost |

9 | Obvezno služenje vojaškega roka |

PL210A_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

L | PL210B | | Glavna aktivnost v februarju |

| Glej PL210A |

PL210B_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210C | | Glavna aktivnost v marcu |

| Glej PL210A |

PL210C_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210D | | Glavna aktivnost v aprilu |

| Glej PL210A |

PL210D_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210E | | Glavna aktivnost v maju |

| Glej PL210A |

PL210E_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210F | | Glavna aktivnost v juniju |

| Glej PL210A |

PL210F_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210G | | Glavna aktivnost v juliju |

| Glej PL210A |

PL210G_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210H | | Glavna aktivnost v avgustu |

| Glej PL210A |

PL210H_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210I | | Glavna aktivnost v septembru |

| Glej PL210A |

PL210I_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210J | | Glavna aktivnost v oktobru |

| Glej PL210A |

PL210J_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210K | | Glavna aktivnost v novembru |

| Glej PL210A |

PL210K_F | | Glej PL210A_F |

L | PL210L | | Glavna aktivnost v decembru |

| Glej PL210A |

PL210L_F | | Glej PL210A_F |

Podatki za osebo

Zdravje

ZDRAVJE, VKLJUČNO Z ZDRAVSTVENIM STANJEM IN KRONIČNIMI BOLEZNIMI ALI STANJI

X,L | PH010 | | Splošno zdravje |

1 | Zelo dobro |

2 | Dobro |

3 | Še kar |

4 | Slabo |

5 | Zelo slabo |

PH010_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PH020 | | Ima katero koli kronično (dolgotrajno) bolezen ali stanje |

1 | Da |

2 | Ne |

PH020_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X,L | PH030 | | Omejenost pri običajnih človeških aktivnostih zaradi problemov z zdravjem najmanj v zadnjih šestih mesecih |

1 | Da, zelo omejen |

2 | Da, omejen |

3 | Ne, ni omejen |

PH030_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

DOSTOP DO ZDRAVSTVENE OSKRBE

X | PH040 | | Potreba po zdravniškem pregledu ali zdravljenju v zadnjih 12 mesecih, ki ni bila zadovoljena |

1 | Da, bilo je vsaj enkrat, ko je oseba res potrebovala pregled ali zdravljenje, vendar ga ni bila deležna |

2 | Ne, oseba ni nikoli res potrebovala pregleda ali zdravljenja, ki ga ne bi bila deležna |

PH040_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PH050 | | Glavni razlog, da potreba po zdravniškem pregledu ali zdravljenju ni bila zadovoljena |

1 | Oseba si tega ni mogla privoščiti (predrago) |

2 | Čakalna lista |

3 | Oseba si ni mogla vzeti časa zaradi dela, varstva otrok ali drugih oseb |

4 | Predolga pot/ni prevoznih sredstev |

5 | Strah pred zdravnikom/bolnišnicami/pregledi/zdravljenjem |

6 | Oseba je hotela počakati in videti, ali se bo težava sama izboljšala |

7 | Ni poznala dobrih zdravnikov ali specialistov |

8 | Drugi razlogi |

PH050_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PH040 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PH060 | | Potreba po zobozdravniškem pregledu ali zdravljenju v zadnjih 12 mesecih, ki ni bila zadovoljena |

1 | Da, bilo je vsaj enkrat, ko je oseba res potrebovala zobozdravniški pregled ali zdravljenje, vendar ga ni bila deležna |

2 | Ne, oseba ni nikoli res potrebovala zobozdravniškega pregleda ali zdravljenja, ki ga ne bi bila deležna |

PH060_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

X | PH070 | | Razlog, da potreba po zobozdravniškem pregledu ali zdravljenju ni bila zadovoljena |

1 | Oseba si tega ni mogla privoščiti (predrago) |

2 | Čakalna lista |

3 | Oseba si ni mogla vzeti časa zaradi dela, varstva otrok ali drugih oseb |

4 | Predolga pot/ni prevoznih sredstev |

5 | Strah pred zdravnikom/bolnišnicami/pregledi/zdravljenjem |

6 | Oseba je hotela počakati in videti, ali se bo težava sama izboljšala |

7 | Ni poznala dobrih zobozdravnikov |

8 | Drugi razlogi |

PH070_F | -3 | Ni izbrana oseba, ki odgovarja |

-2 | Brezpredmetno (PH060 ni = 1) |

-1 | Manjka |

1 | Spremenljivka je vpisana |

Podatki za osebo

Dohodek

NETO SERIJA DOHODKA OSEBE NA RAVNI SESTAVIN [4]

X,L | PY010N | | Neto denarni ali skoraj denarni dohodek zaposlenih |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY010N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake [12] | |

Prva cifra | Neto/Bruto (ob zbiranju podatkov) |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Neto brez davka od dohodka pri viru in socialnih prispevkov |

2 | Neto brez davka od dohodka pri viru |

3 | Neto brez socialnih prispevkov |

4 | Bruto [13] |

5 | Neznano |

Druga cifra | Neto (zabeleženo) |

1 | Neto brez davka od dohodka pri viru in socialnih prispevkov |

2 | Neto brez davka od dohodka pri viru |

3 | Neto brez socialnih prispevkov |

5 | Neznano (mogoče samo, če je prva cifra = 5) |

Naslednje cifre | Faktor imputiranja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | PY020N | | Neto nedenarni dohodek zaposlenih [24] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY020N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY035N [25] | | Prispevki v individualne zasebne pokojninske sheme |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY035N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | PY050N | | Neto denarni dobiček ali izguba iz samozaposlitve (vključno z avtorskimi honorarji) |

1 — 999999.99 | Dobiček |

-999999.99 — -1 | Izguba |

0 | Ni dohodka |

PY050N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY070N | | Vrednost blaga, proizvedenega za lastno porabo [11] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY070N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY080N [26] | | Neto pokojnine iz individualnih zasebnih shem (razen tistih, zajetih v ESSPROS) |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY080N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY090N | | Neto prejemki iz brezposelnosti |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY090N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY100N | | Neto starostne pokojnine |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY100N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY110N | | Neto družinske pokojnine za preživele družinske člane |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY110N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY120N | | Neto boleznine |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY120N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY130N | | Neto invalidnine |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY130N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY140N | | Dodatki v zvezi z izobraževanjem |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY140N_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za bruto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

BRUTO SERIJA DOHODKA OSEBE NA RAVNI SESTAVIN [4] [14] [15]

X,L | PY010G | | Bruto denarni ali skoraj denarni dohodek zaposlenih |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY010G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake [12] | |

Prva cifra | Neto/Bruto (ob zbiranju podatkov) |

0 | Ni dohodka |

1 | Neto brez davka od dohodka pri viru in socialnih prispevkov |

2 | Neto brez davka od dohodka pri viru |

3 | Neto brez socialnih prispevkov |

4 | Bruto [13] |

5 | Neznano |

Naslednje cifre | Faktor pripisovanja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | PY020G | | Neto nedenarni dohodek zaposlenih [24] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY020G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY030G | | Prispevki delodajalcev za socialno zavarovanje [27] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY030G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

0 | Ni dohodka |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

X,L | PY035G [28] | | Prispevki v individualne zasebne pokojninske sheme |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY035G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Dohodkovne oznake | |

Prva cifra | |

0 | Ni dohodka (ni naslednjih cifer) |

1 | Dohodek (spremenljivka je vpisana) |

Naslednje cifre | Faktor imputiranja |

000.00000 — 100.00000 | Zbrana vrednost/zabeležena vrednost |

X,L | PY050G | | Bruto denarni dobiček ali izguba iz samozaposlitve (vključno z avtorskimi honorarji) |

1 — 999999.99 | Dobiček |

-999999.99 — -1 | Izguba |

0 | Ni dohodka |

PY050G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_G |

X,L | PY070G | | Vrednost blaga, proizvedenega za lastno porabo [11] |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY070G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY080G [28] | | Bruto pokojnine iz individualnih zasebnih shem (razen tistih, zajetih v ESSPROS) |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY080G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY090G | | Bruto prejemki iz brezposelnosti |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY090G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY100G | | Bruto starostne pokojnine |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY100G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY110G | | Bruto družinske pokojnine za preživele družinske člane |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY110G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY120G | | Bruto boleznine |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY120G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010N_F |

X,L | PY130G | | Bruto invalidnine |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY130G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-4 | Znesek vključen v drugo sestavino dohodka |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

X,L | PY140G | | Dodatki v zvezi z izobraževanjem |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

PY140G_F | -5 | Ni vpisana: spremenljivka za neto serijo je vpisana |

-1 [6] | Manjka |

Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

BRUTO MESEČNI ZASLUŽKI ZAPOSLENIH [4] [20]

X | PY200G | | Bruto mesečni zaslužki zaposlenih |

1 — 999999.99 | Znesek |

0 | Ni dohodka |

| PY200G_F | -2 | Brezpredmetno (PL035 ni = 1) |

| -1 [6] | Manjka |

| Uporabijo se oznake | Glej PY010G_F |

KLASIFIKACIJA DRŽAV

BE Belgija

DK Danska

DE Nemčija

GR Grčija

ES Španija

FR Francija

IE Irska

IT Italija

LU Luksemburg

NL Nizozemska

AT Avstrija

PT Portugalska

FI Finska

SE Švedska

UK Velika Britanija

BG Bolgarija

CY Ciper

CZ Češka

EE Estonija

HU Madžarska

LV Latvija

LT Litva

MT Malta

PL Poljska

RO Romunija

SK Slovaška

SI Slovenija

TR Turčija

IS Islandija

NO Norveška

CH Švica

OEU Druge evropske države

NAF

Severna Afrika

(Alžirija, Egipt, Libijska arabska džamahirija, Maroko, Sudan, Tunizija, Zahodna Sahara)

WAF

Zahodna Afrika

(Benin, Burkina Faso, Zelenortski otoki, Slonokoščena obala, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bissau, Liberija, Mali, Mavretanija, Niger, Nigerija, Saint Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo)

OAF Ostala Afrika

USA Združene države Amerike

CAN Kanada

CSA Srednja in Južna Amerika

NME

Bližnji in Srednji Vzhod

(Armenija, Azerbajdžan, Bahrajn, Gruzija, Irak, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Zasedeno palestinsko ozemlje, Oman, Katar, Saudova Arabija, Sirska arabska republika, Združeni arabski emirati, Jemen)

OAS Ostala Azija

OCE Avstralija in Oceanija

OTH Druge

DOSJEJI, KI SE POSREDUJEJO EUROSTATU

Ciljne spremenljivke se pošljejo Eurostatu v štirih različnih dosjejih:

1. register gospodinjstev (D)

2. register oseb (R)

3. podatki o gospodinjstvu (H)

4. podatki o osebi (P)

Dosje z registrom gospodinjstva (D) mora vsebovati vsa gospodinjstva (izbrana + nadomeščena + odcepljena (samo longitudinalno)), tudi tista, s katerimi stika ni bilo mogoče vzpostaviti ali ki se jih ni dalo anketirati.

V drugih dosjejih zapisi v zvezi z gospodinjstvom obstajajo samo, če je bil stik z gospodinjstvom vzpostavljen (DB120 = 11 (ali DB110 = 1)) IN če je v dosjeju s podatki o gospodinjstvu (H) izpolnjena anketa gospodinjstva (DB130 = 11) IN če ima vsaj en član popolne podatke v dosjeju s podatki o osebi (P) (RB250 = 11, 12 ali 13 = > DB135 = 1). Ta član mora biti izbrana oseba, ki odgovarja (RB245 = 2), če se uporabi ta način izbire.

Dosje z registrom oseb (R) mora vsebovati zapis za vsako osebo, ki trenutno živi v gospodinjstvu ali je začasno odsotna. Pri longitudinalni sestavini mora ta dosje vsebovati tudi zapis za vsako osebo, ki se je izselila ali je umrla v času od prejšnjega vala, in za vsako osebo, ki je v gospodinjstvu živela vsaj tri mesece v referenčnem dohodkovnem obdobju in drugače ni zabeležena v registru tega gospodinjstva.

Dosje s podatki o osebah (P) mora vsebovati zapis za vsako ustrezno osebo (RB245 = 1, 2 ali 3), za katero se lahko informacije izpolnijo iz ankete in/ali registra (RB250 = 11, 12 ali 13).

Tehnična oblika za prenos dosjejev Evrostatu je oblika, pri kateri so vrednosti ločene z vejico (CSV). Naslovna vsrtica (prvi zapis) mora vsebovati imena spremenljivk.

[1] NUTS 1999: nomenklatura statističnih teritorialnih enot.

[2] To je treba vpisati samo prvič, ko se beleži gospodinjstvo (če je ustrezno).

[3] Število ur > 0 varstva otrok v predšolskem programu in obveznem šolanju je nezdružljivo.

[4] Zneski so v nacionalni valuti. Vsi zneski morajo imeti isto enoto.

[5] Dovoljeno samo, če bruto sestavine dohodka niso obvezne.

[6] Pri imputacijah manjkajočih vrednosti je ta šifra sprejemljiva samo, če imputacija ni možna.

[7] faktorja imputiranja = zbrana vrednost deljena z zabeleženo vrednostjo.

[8] Za določitev vrednosti oznake je treba upoštevati vse spremenljivke, ki sestavljajo ciljno spremenljivko.

[9] Naslednje cifre se povežejo s prvo cifro brez ločila, tako da je rezultat decimalno število.

[10] Faktor, s katerim je treba pomnožiti celotni bruto dohodek, celotni razpoložljivi dohodek ali celotni razpoložljivi dohodek pred socialnimi transferji, kot kompenzacija za manjkajoče posamezne vprašalnike.

[11] Obvezno šele od leta 2007 naprej.

[12] Za določitev vrednosti oznake je treba upoštevati vse spremenljivke, ki sestavljajo ciljno spremenljivko.

[13] Bruto pomeni, da pri viru niso bili odbiti ne davki ne socialni prispevki.

[14] Če je bruto vrednost pretvorba iz neto, je treba vpisati tudi ustrezno neto spremenljivko. Če sta zbrani obe – neto in bruto – vrednosti, je treba zabeležiti obe.

[15] Šifra "-5" v oznaki je dovoljena samo, če bruto sestavine dohodka niso obvezne.

[16] V nacionalni valuti.

[17] Obvezno samo za države članice, ki za ocenitev imputirane najemnine uporabljajo s strani Eurostata priporočeno regresijsko metodo ali subjektivno metodo.

[18] Zbrano samo, če se pri izračunavanju imputirane najemnine na nacionalni ravni uporablja subjektivna metoda.

[19] ISCED 1997: Mednarodna standardna klasifikacija izobrazbe 1997.

[20] Obvezno samo za države članice, ki nimajo drugega vira kot EU-SILC za izračun razkoraka med spoloma pri nagrajevanju.

[21] ISCO — 88 (COM): Mednarodna standardna klasifikacija poklicev (za evropske namene), različica iz leta 1988.

[22] NACE rev.1.1: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1.

[23] Oseba sama bi morala biti všteta kot delodajalec.

[24] Ta spremenljivka, z izjemo službenega avtomobila, se zbira šele od leta 2007 naprej.

[25] PY035N pripada "drugim elementom, ki se ne štejejo za del dohodka".

[26] PY080N pripada "drugim elementom, ki se ne štejejo za del dohodka".

[27] Se zabeleži samo, če študije izvedljivosti pokažejo, da je mogoče.

[28] PY035G in PY080G pripadata "drugim elementom, ki se ne štejejo za del dohodka".

--------------------------------------------------

Top