EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0335

Uredba Komisije (ES) št. 335/2003 z dne 21. februarja 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2316/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 o vzpostavitvi sistema podpor za proizvajalce nekaterih poljščin

OJ L 49, 22.2.2003, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/335/oj

32003R0335Uradni list L 049 , 22/02/2003 str. 0003 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 335/2003

z dne 21. februarja 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2316/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 o vzpostavitvi sistema podpor za proizvajalce nekaterih poljščin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o vzpostavitvi sistema podpor za proizvajalce nekaterih poljščin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1038/2001 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2316/1999 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 327/2002 [4], predpisuje podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1251/1999 glede pogojev za dodeljevanje plačil na površino za nekatere poljščine in predpisuje pogoje za praho.

(2) Po Uredbi Sveta (ES) št. 1017/94 z dne 26. aprila 1994 o spremembi namembnosti zemljišča s sedanje pridelave poljščin v ekstenzivno živinorejo na Portugalskem [5], nazadnje spremenjeni z Uredbo (ES) št. 2582/2001 [6], so bili vloženi zahtevki za spremembo namembnosti zemljišča v obsegu 29575 hektarov. Osnovno površino je torej treba ustrezno spremeniti.

(3) Kot odgovor na vlogo Belgije je treba novo osnovno površino določiti v skladu z regionalizacijskim načrtom zadevne države članice.

(4) Države članice so sporočile rezultate preskusov za določanje ravni tetrahidrokanabinola v sortah konoplje, posejane v letu 2002. Te rezultate je treba upoštevati pri sestavljanju seznama sort konoplje, ki so primerne za plačila na površino v naslednjih tržnih letih, in seznama sort, ki so za leto 2003/04 začasno sprejete, v tem tržnem letu pa bodo zanje potrebni nadaljnji preskusi.

(5) Uredbo (ES) št. 2316/1999 je torej treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2316/1999 se spremeni:

1. v Prilogi VI se podatki pod naslovoma "Belgija" in "Portugalska" nadomestijo s podatki iz Priloge I k tej uredbi;

2. Priloga XII se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od tržnega leta 2003/2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

[2] UL L 145, 31.5.2001, str. 16.

[3] UL L 280, 30.10.1999, str. 43.

[4] UL L 51, 22.2.2002, str. 14.

[5] UL L 112, 3.5.1994, str. 2.

[6] UL L 345, 29.12.2001, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA VI

(1000 ha) |

Regija | Vsi posevki | Od tega koruza |

BELGIJA

Skupaj | 489,5 | |

Od tega: Flandrija-Bruselj | | 96,4 |

PORTUGALSKA

Azori | 9,7 | |

Madeira

– namakano | 0,31 | 0,29 |

– drugo | 0,30 | |

celina

– namakano | 293,4 | 221,4 |

– drugo | 658,3 | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

PRILOGA XII

(Člen 7a(1))

SORTE LANU IN KONOPLJE, KI SE PRIDELUJEJO ZARADI VLAKEN, KI SO PRIMERNE ZA SISTEM PODPOR

1. Lan za vlakna

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Konoplja za vlakna

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Konoplja za vlakna, dovoljena v tržnem letu 2003/2004

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27

"

--------------------------------------------------

Top