EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0046

Uredba Komisije (ES) št. 46/2003 z dne 10. januarja 2003 o spremembi tržnih standardov za sveže sadje in zelenjavo glede mešanic različnih vrst svežega sadja in zelenjave v isti prodajni enoti pakiranja

OJ L 7, 11.1.2003, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/46/oj

32003R0046Official Journal L 007 , 11/01/2003 P. 0061 - 0063


Uredba Komisije (ES) št. 46/2003

z dne 10. januarja 2003

o spremembi tržnih standardov za sveže sadje in zelenjavo glede mešanic različnih vrst svežega sadja in zelenjave v isti prodajni enoti pakiranja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 545/2002 [2], in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po členu 3 Uredbe (ES) št. 2200/96 se sveže sadje in zelenjava, za katero veljajo tržni standardi, sprejeti po členu 2 navedene uredbe, lahko dajo v prodajo, prodajo, dobavijo ali tržijo samo kadar izpolnjujejo te tržne standarde. Vsi ti standardi določajo, da morajo biti vsi proizvodi v isti enoti pakiranja iste vrste.

(2) Enota pakiranja, ki vsebuje različne vrste sadja in zelenjave je zaradi povpraševanja nekaterih kupcev na trgu vedno pogostejša. Zato je treba spremeniti vse tržne standarde za sveže sadje in zelenjavo, tako da bi bila ta praksa dovoljena skladno s pogoji Uredbe Komisije (ES) št. 48/2003 z dne 10. januarja 2003 o pravilih za mešanice različnih vrst svežega sadja in zelenjave v isti prodajni enoti pakiranja [3].

(3) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednji odstavek se doda točki A (Izenačenost) Naslova V (Določbe o predstavitvi) priloge k uredbam, naštetim v Prilogi k tej uredbi:

"Ne glede na prejšnje določbe iz te točke so v prodajnih enotah pakiranja z neto težo do 3 kilogramov proizvodi, zajeti s to uredbo, lahko mešani z različnimi vrstami svežega sadja in zelenjave, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 48/2003 *.

* UL L 7, 11.1.2003, str. 65."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

PRILOGA

Uredba Komisije (EGS) št. 1292/81 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1135/2001 [5].

Uredba Komisije (EGS) št. 2213/83 [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1508/2001 [7].

Uredba Komisije (EGS) št. 899/87 [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 843/2002 [9].

Uredba Komisije (EGS) št. 1591/87 [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1135/2001.

Uredba Komisije (EGS) št. 1677/88 [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 888/97 [12].

Uredba Komisije (EGS) št. 410/90 [13], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 888/97.

Uredba Komisije (ES) št. 831/97 [14], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1167/1999 [15].

Uredba Komisije (ES) št. 1093/97 [16], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1615/2001 [17].

Uredba Komisije (ES) št. 2288/97 [18].

Uredba Komisije (ES) št. 963/98 [19], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1135/2001.

Uredba Komisije (ES) št. 730/1999 [20].

Uredba Komisije (ES) št. 1168/1999 [21], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 848/2000 [22].

Uredba Komisije (ES) št. 1455/1999 [23], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2706/2000 [24].

Uredba Komisije (ES) št. 2335/1999 [25].

Uredba Komisije (ES) št. 2377/1999 [26].

Uredba Komisije (ES) št. 2561/1999 [27], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 532/2001 [28].

Uredba Komisije (ES) št. 2789/1999 [29], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 716/2001 [30].

Uredba Komisije (ES) št. 790/2000 [31], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 717/2001 [32].

Uredba Komisije (ES) št. 851/2000 [33].

Uredba Komisije (ES) št. 175/2001 [34].

Uredba Komisije (ES) št. 912/2001 [35].

Uredba Komisije (ES) št. 1508/2001.

Uredba Komisije (ES) št. 1543/2001 [36].

Uredba Komisije (ES) št. 1615/2001 [37].

Uredba Komisije (ES) št. 1619/2001 [38].

Uredba Komisije (ES) št. 1799/2001 [39], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 453/2002 [40].

Uredba Komisije (ES) št. 2396/2001 [41].

Uredba Komisije (ES) št. 843/2002.

Uredba Komisije (ES) št. 982/2002 [42].

Uredba Komisije (ES) št. 1284/2002 [43].

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[2] UL L 84, 28.3.2002, str. 1.

[3] UL L 7, 11.1.2003, str. 65.

[4] UL L 129, 15.5.1981, str. 38.

[5] UL L 154, 9.6.2001, str. 9.

[6] UL L 213, 4.8.1983, str. 13.

[7] UL L 200, 25.7.2001, str. 14.

[8] UL L 88, 31.3.1987, str. 17.

[9] UL L 134, 22.5.2002, str. 24.

[10] UL L 146, 6.6.1987, str. 36.

[11] UL L 150, 16.6.1988, str. 21.

[12] UL L 126, 17.5.1997, str. 11.

[13] UL L 43, 17.2.1990, str. 22.

[14] UL L 119, 8.5.1997, str. 13.

[15] UL L 141, 4.6.1999, str. 4.

[16] UL L 158, 17.6.1997, str. 21.

[17] UL L 214, 8.8.2001, str. 21.

[18] UL L 315, 19.11.1997, str. 3.

[19] UL L 135, 8.5.1998, str. 18.

[20] UL L 154, 9.6.2001, str. 9.

[21] UL L 93, 8.4.1999, str. 14.

[22] UL L 141, 4.6.1999, str. 5.

[23] UL L 103, 28.4.2000, str. 9.

[24] UL L 167, 2.7.1999, str. 22.

[25] UL L 311, 12.12.2000, str. 35.

[26] UL L 281, 4.11.1999, str. 11.

[27] UL L 287, 10.11.1999, str. 6.

[28] UL L 310, 4.12.1999, str. 7.

[29] UL L 79, 17.3.2001, str. 21.

[30] UL L 336, 29.12.1999, str. 13.

[31] UL L 100, 11.4.2001, str. 9.

[32] UL L 95, 15.4.2000, str. 24.

[33] UL L 100, 11.4.2001, str. 11.

[34] UL L 103, 28.4.2000, str. 22.

[35] UL L 26, 27.1.2001, str. 24.

[36] UL L 129, 11.5.2001, str. 4.

[37] UL L 203, 28.7.2001, str. 9.

[38] UL L 214, 8.8.2001, str. 21.

[39] UL L 215, 9.8.2001, str. 3.

[40] UL L 244, 14.9.2001, str. 12.

[41] UL L 72, 14.3.2002, str. 9.

[42] UL L 325, 8.12.2001, str. 11.

[43] UL L 150, 8.6.2002, str. 45.

Top