EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0028

Direktiva Komisije 2003/28/ES z dne 7. aprila 2003 o četrti prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP.

OJ L 90, 8.4.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 262 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 114 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 114 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; implicitno zavrnjeno 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/28/oj

32003L0028Uradni list L 090 , 08/04/2003 str. 0045 - 0046


Direktiva Komisije 2003/28/ES

z dne 7. aprila 2003

o četrti prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/7/ES [2], in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES se sklicujeta na Prilogi A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, splošno znanega kot ADR, kakor velja od 1. julija 2001.

(2) ADR se ažurira vsaki dve leti. Zato bo spremenjena različica začela veljati 1. januarja 2003 s prehodnim obdobjem do 30. junija 2003.

(3) Priloga C vsebuje napotila na obrobne številke, ki morajo postati točke.

(4) Zato je treba spremeniti Priloge k Direktivi 94/55/ES.

(5) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge k Direktivi 94/55/ES se spremenijo:

1. Priloga A se nadomesti:

"

PRILOGA A

Določbe Priloge A k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. januarja 2003, pri čemer se "pogodbenica" nadomesti z "država članica".

Besedilo sprememb različice Priloge A k ADR iz leta 2003 bo objavljeno takoj, ko bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

"

2. Priloga B se nadomesti:

"

PRILOGA B

Določbe Priloge B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. januarja 2003, pri čemer se "pogodbenica" nadomesti z "država članica".

Besedilo sprememb različice Priloge B k ADR iz leta 2003 bo objavljeno takoj, ko bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

"

3. Priloga C se spremeni v skladu s Prilogo C k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. aprila 2003

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Podpredsednica

[1] UL L 319, 12.12.1994, str. 7.

[2] UL L 30, 1.2.2001, str. 43.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA C

1. Pod točko 2 nadomestite "je obrobna številka 10 599 v Prilogi B" z "je poglavje 1.9 v Prilogi A".

2. Pod točko 4 nadomestite "je obrobna številka 2 211 v Prilogi A" z sestoji iz opredelitev "jeklenka", "cilindrična posoda", "tlačna posoda", "kriogena posoda" in "stojalo za jeklenke" iz oddelka 1.2.1 Priloge A.

3. Pod točko 5 nadomestite "sta obrobni številki 2 010 in 10 602 v Prilogah A in B" z "sta tisti v poglavju 1.5 Priloge A".

"

.

--------------------------------------------------

Top