Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2289

Uredba Sveta (ES) št. 2289/2002 z dne 19. decembra 2002 o zaključku pregleda za novega izvoznika Uredbe (ES) št. 1600/1999 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev za uvoz žice iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več po poreklu iz Indije, o ponovni uvedbi dajatve v zvezi z uvozom od enega izvoznika v tej državi ter o zaključitvi carinske prijave tega uvoza

OJ L 348, 21.12.2002, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2289/oj

32002R2289Uradni list L 348 , 21/12/2002 str. 0054 - 0055


Uredba Sveta (ES) št. 2289/2002

z dne 19. decembra 2002

o zaključku pregleda "za novega izvoznika" Uredbe (ES) št. 1600/1999 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev za uvoz žice iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več po poreklu iz Indije, o ponovni uvedbi dajatve v zvezi z uvozom od enega izvoznika v tej državi ter o zaključitvi carinske prijave tega uvoza

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1] (v nadaljnjem besedilu "osnovna uredba") in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. PREDHODNI POSTOPEK

(1) Svet je z Uredbo (ES) št. 1600/1999 [2] uvedel dokončno protidampinško dajatev za uvoz žice iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več (v nadaljnjem besedilu "zadevni izdelek"), ki spada pod oznako KN ex72230019 in je po poreklu iz Indije. Ukrepi so bili v obliki dajatev, ki so za poimensko navedene izvoznike znašale med 0 % in 55,6 % in za preostale izvoznike 55,6 %.

B. SEDANJI POSTOPEK

1. Zahteva za pregled za novega izvoznika

(2) Po uvedbi dokončnih ukrepov je Komisija od enega indijskega proizvajalca, Garg Sales Co. PVT Ltd (v nadaljnjem besedilu "vlagatelj") prejela zahtevo za začetek pregleda "za novega izvoznika" Uredbe (ES) št. 1600/1999 v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Vlagatelj je trdil, da ni povezan z nobenim drugim izvoznikom zadevnega izdelka v Indiji. Trdil je tudi, da zadevnega izdelka v Skupnost ni izvažal v prvotnem obdobju preiskave (od 1. aprila 1997 do 31. marca 1998), pač pa je izvažal zadevni izdelek v Skupnost po tem obdobju. Na podlagi zgoraj navedenega je zahteval določitev individualne stopnje dajatve za svoje podjetje, če bi se ugotovila prisotnost dampinga.

2. Začetek pregleda

(3) Komisija je proučila dokaze, ki jih je predložil vlagatelj, in ugotovila, da so zadostni za utemeljitev začetka pregleda v skladu z določbami člena 11(4) osnovne uredbe. Po tem ko se je Komisija posvetovala s Svetovalnim odborom in zadevni industriji Skupnosti dala možnost za pripombe, je z Uredbo (ES) št. 1325/2002 [3] začela pregled "za novega izvoznika" Uredbe (ES) št. 1600/1999 v zvezi z vlagateljem in začela s preiskavo. Hkrati je bila v skladu s členom 11(4) in členom 14(5) osnovne uredbe razveljavljena veljavna protidampinška dajatev za vlagatelja in predvidena carinska prijava njegovega uvoza.

3. Nesodelovanje proizvajalca-izvoznika

(4) Da bi Komisija pridobila informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za preiskavo, je vlagatelju poslala vprašalnik. Vendar pa Komisija v roku, ki ga je določila za ta namen, odgovorov na vprašalnik ni prejela. Vlagatelj tudi ni zahteval podaljšanja roka. Komisija je vlagatelja obvestila, da namerava v teh okoliščinah pregled zaključiti, ne da bi nadalje proučila njegovo zahtevo za določitev individualne stopnje dajatve. Vlagatelju je bil dan rok 10 dni za pripombe. Po obvestilu o nameri Komisije, da zaključi pregled, od vlagatelja ni prejela nobene pripombe.

(5) Posledično se sklepa, da Garg Sales Co. PVT Ltd ni sodeloval pri preiskavi, saj podjetje ni odgovorilo na vprašalnik, ki ga je poslala Komisija. Pregled je zato treba zaključiti in ponovno uvesti protidampinško dajatev, ki je bila razveljavljena s členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1325/2002, in sicer z veljavnostjo za nazaj s 24. julijem 2002. Poleg tega je treba zaključiti carinsko prijavo uvoza, predpisano v členu 3 navedene uredbe.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zaključi se pregled Uredbe (ES) št. 1600/1999, začet s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1325/2002, v zvezi z uvozom žice iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več, ki vsebuje 2,5 % ali več niklja, druge kot tiste, ki vsebuje 28 % ali več, vendar ne več kot 31 % niklja, in 20 % ali več, vendar ne več kot 22 % kroma, ki se uvršča pod oznako KN ex72230019 in je po poreklu iz Indije ter jo je proizvedlo in prodalo za izvoz v Skupnost podjetje Garg Sales Co. PVT Ltd (dodatna koda TARIC A404).

Člen 2

Protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo (ES) št. 1600/1999 in razveljavljena s členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1325/2002, se ponovno uvede v zvezi z uvozom, opredeljenem v členu 1 te uredbe, z začetkom veljavnosti 24. julija 2002.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 dajo navodila, da zaključijo carinsko prijavo uvoza, opredeljenega v členu 1 te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

L. Espersen

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1972/2002 (UL L 305, 7.11.2002, str. 1).

[2] UL L 189, 22.7.1999, str. 19.

[3] UL L 194, 23.7.2002, str. 27.

--------------------------------------------------

Top