Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1983

Uredba Komisije (ES) št. 1983/2002 z dne 7. novembra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 2848/98 o določitvi podrobnih pravil za uporabo programa odkupa kvot na področju surovega tobaka

OJ L 306, 8.11.2002, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1983/oj

32002R1983Uradni list L 306 , 08/11/2002 str. 0008 - 0011


Uredba Komisije (ES) št. 1983/2002

z dne 7. novembra 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 2848/98 o določitvi podrobnih pravil za uporabo programa odkupa kvot na področju surovega tobaka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za surovi tobak [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 546/2002 [2], in zlasti členov 14 in 14a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 36 Uredbe Komisije (ES) št. 2848/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede sheme premij, proizvodnih kvot in posebne pomoči za skupine proizvajalcev na področju surovega tobaka [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1501/2002 [4], določa zneske, do katerih so upravičeni proizvajalci, katerih kvote so bile odkupljene po programu odkupa kvot za letine 1999, 2000, 2001 in naslednje.

(2) Odkar je ukrep začel veljati za letino 1999, so se za vsako skupino sort odkupile le neznatne količine. Po sedanjih izvedbenih določbah ni mogoče doseči zastavljenih ciljev v zvezi z racionalizacijo proizvodnje, ker se proizvajalci še naprej srečujejo z velikimi težavami pri prodaji svoje proizvodnje nekaterih skupin sort tobaka, za katere lahko dosežejo samo skrajno nizke cene.

(3) Zaradi večje privlačnosti ureditve bi bilo treba znatno povečati odkupne cene za skupine sort III in V ter v manjši meri za druge skupine od letine 2002 naprej, obdobje, ko se plačuje odkupna cena, pa bi bilo treba podaljšati.

(4) Poleg tega bi bilo treba od držav članic proizvajalk zahtevati, da javno objavijo pogoje odkupa in določiti skrajni rok za plačilo odkupne cene proizvajalcem.

(5) Večina pridelovalcev tobaka ima majhne proizvodne kvote, katerih ekonomska sposobnost preživetja je skrajnje vprašljiva, zlasti pri vrstah tobaka, ki se prodajajo po zelo nizkih cenah. Privlačnost programa za majhne proizvajalce bi bilo treba povečati z oblikovanjem odkupnih cen v skladu z obsegom proizvodne kvote, da se jim pomaga pri preusmeritvi proizvodnje.

(6) Da bi imeli proizvajalci, zainteresirani za prodajo kvot za letino 2002, dovolj časa za odločitev zapustiti sektor, je treba končni datum za objavo njihove odločitve za letino 2002 preložiti.

(7) Uredbo (ES) št. 2848/98 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za tobak –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2848/98 se spremeni:

1. Člen 36 se nadomesti z:

"Člen 36

1. Proizvajalci, katerih kvote so bile odkupljene med letinama 1999 in 2000, so upravičeni do letnega izplačila zneskov iz Priloge VII(A) pri izplačilu premij za tri zaporedne letine po letini, ko so bile odkupljene njihove kvote.

Proizvajalci, katerih kvote so bile odkupljene leta 2001, so upravičeni pri izplačilu premij za tri zaporedne letine po letini, ko so bile odkupljene njihove kvote, do letnega izplačila zneska, enakega odstotku premije iz člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 2075/92, ki se uporablja za surovi tobak, proizveden v zadevnem letu posamezne letine. Ustrezni odstotki so navedeni v tabeli Priloge VII(B).

Brez poseganja v katero koli prihodnjo spremembo so proizvajalci, katerih kvote se odkupijo med letinama 2002 in 2003, upravičeni do letnega izplačila zneska, enakega odstotku premije, kakor je naveden v tabelah v Prilogi VII(C), za vsako od petih zaporednih let posamezne letine po letu, ko je bila njihova kvota odkupljena. Ti zneski se izplačajo vsako leto pred 31. majem.

2. Izjema od odstavka 1 so proizvajalci, katerih kvote se odkupijo med letinama 2001 in 2002 in imajo te kvote šele od letine 2001 in 2002, ki so za tri naslednje letine upravičeni do prejema enakih zneskov, kakor so zneski za letino 1999.

3. Države članice objavijo pogoje odkupa kvot."

2. Členu 55 se doda naslednji odstavek:

"3. Za letino 2002 se, kot izjema od člena 35, končni datum 1. november 2002 v odstavkih 1 in 2 podaljša na 1. december 2002, obdobje dveh mesecev iz odstavka 3 pa se skrajša na en mesec."

3. Priloga k tej uredbi se doda kot Priloga VII.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 215, 30.7.1992, str. 70.

[2] UL L 84, 28.3.2002, str. 4.

[3] UL L 358, 31.12.1998, str. 17.

[4] UL L 227, 23.8.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA VII

A. Odkup kvot za letini 1999 in 2000

–Kvote skupine I | 0,67741 EUR/kg |

–Kvote skupine II | 0,54187 EUR/kg |

–Kvote skupine III | 0,54187 EUR/kg |

–Kvote skupine IV | 0,59591 EUR/kg |

–Kvote skupine V | 0,54187 EUR/kg |

–Kvote skupine VI | 0,93854 EUR/kg |

–Kvote skupine VII | 0,79635 EUR/kg |

–Kvote skupine VIII | 0,56904 EUR/kg |

B. Odkup kvot za letino 2001

Skupine sort | Leto |

1. | 2. | 3. |

Kvote skupine I | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine II | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine III | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine IV | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine V | 75 % | 75 % | 50 % |

Kvote skupine VI | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine VII | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine VIII | 25 % | 25 % | 25 % |

C. Odkup kvot za letini 2002 in 2003

Proizvajalci s proizvodno kvoto, manjšo od 10 ton |

Skupine sort | Leto |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvote skupine I | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvote skupine II | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvote skupine III

–letina 2002 | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |

–letina 2003 | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |

Kvote skupine IV | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvote skupine V | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |

Kvote skupine VI | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvote skupine VII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvote skupine VIII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Proizvajalci s proizvodno kvoto od 10 do 40 ton |

Skupine sort | Leto |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvote skupine I | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine II | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine III

—letina 2002 | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

—letina 2003 | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |

Kvote skupine IV | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine V | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |

Kvote skupine VI | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine VII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine VIII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Proizvajalci s proizvodno kvoto 40 ton ali več |

Skupine sort | Leto |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvote skupine I | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine II | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine III

—letina 2002 | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |

—letina 2003 | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |

Kvote skupine IV | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine V | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |

Kvote skupine VI | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine VII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvote skupine VIII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

"

--------------------------------------------------

Top