EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0032

Uredba Komisije (ES) št. 32/2002 z dne 9. januarja 2002 o popravku Uredbe (ES) št. 13/2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 713/2001 o odkupu govejega mesa v okviru Uredbe (ES) št. 690/2001

OJ L 6, 10.1.2002, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 446 - 447
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 177 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 177 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/32/oj

32002R0032Uradni list L 006 , 10/01/2002 str. 0037 - 0038


Uredba Komisije (ES) št. 32/2002

z dne 9. januarja 2002

o popravku Uredbe (ES) št. 13/2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 713/2001 o odkupu govejega mesa v okviru Uredbe (ES) št. 690/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2345/2001 [2],

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 690/2001 z dne 3. aprila 2001 o posebnih ukrepih za podporo trga v sektorju za goveje meso [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2595/2001 [4], in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 13/2002 [5] je v vrsti držav članic odprla odkup govejega mesa v okviru Uredbe (ES) št. 690/2001.

(2) V Prilogi k navedeni uredbi je bila odkrita napaka. Zadevno uredbo je torej treba popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 13/2002 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 5. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. januarja 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 315, 1.12.2001, str. 29.

[3] UL L 95, 5.4.2001, str. 8.

[4] UL L 345, 29.12.2001, str. 33.

[5] UL L 3, 5.1.2002, str. 36.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStati membriLidstaatEstado-MembroJäsenvaltiotMedlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

Ireland

España

France

Portugal

Sverige

Luxembourg

--------------------------------------------------

Top