EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Smernica Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2002 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB (ECB/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006Uradni list L 270 , 08/10/2002 str. 0014 - 0016


Smernica Evropske centralne banke

z dne 26. septembra 2002

o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB

(ECB/2002/6)

(2002/777/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prve, druge in tretje alinee člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 12.1 in člena 14.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke v zvezi s prvo, drugo in tretjo alineo člena 3.1, člena 18.2 in člena 30.6,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s prvo, drugo in tretjo alineo člena 105(2) Pogodbe so med osnovnimi nalogami, ki naj jih opravi ESCB, opredelitev in izvajanje denarne politike Skupnosti, opravljanje deviznih poslov v skladu z določbami člena 111 Pogodbe ter hranjenje in upravljanje uradnih deviznih rezerv držav članic.

(2) Evropska centralna banka (ECB) meni, da je potrebno, da ECB in vsaka nacionalna centralna banka sodelujoče države članice uporablja minimalne standarde pri: (i) opravljanju poslov denarne politike; (ii) opravljanju deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in (iii) upravljanju deviznih rezerv ECB, če NCB nastopajo kot zastopnice ECB v skladu s Smernico ECB/2000/1 z dne 3. februarja 2000 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve Evropske centralne banke [1], kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2001/12 [2].

(3) Člen 38.1 Statuta določa, da se bo od članov upravljalskih organov ter osebja ECB in NCB tudi po prenehanju njihovih dolžnosti zahtevalo, da ne smejo razkriti informacij, ki sodijo v domeno poslovne skrivnosti.

(4) Člani Sveta ECB so se na seji Sveta 16. maja 2002 [3] dogovorili glede memoranduma o soglasju v zvezi s podobnimi zadevami.

(5) V skladu s členoma 12.1 in 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti -

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Minimalni standardi za ECB in NCB pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB

Pri opravljanju dejavnosti ali poslov v zvezi s posli denarne politike, deviznimi posli z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB, ECB in vsaka NCB zagotovijo, da so notranja pravila ECB v zvezi s takšnimi posli ali s takšnim upravljanjem, kot so kodeksi ravnanja, kadrovski predpisi ali katera koli druga vrsta notranjih pravil, v okviru veljavnega nacionalnega prava ter prakse na trgu dela usklajena z naslednjimi minimalnimi standardi.

1. PODROČJE UPORABE

Pravila, ki so tukaj vsebovana, se uporabljajo za:

- člane Izvršnega odbora ECB, kadar ne opravljajo svojih nalog kot člani Sveta,

- člane organov odločanja NCB, razen za tiste, ki so člani Sveta ECB (in njihove namestnike, ki so imenovani v skladu s členom 4.4 Poslovnika Evropske centralne banke), ko opravljajo svoje naloge kot člani Sveta,

- vse zaposlene v ECB, ki so vključeni v dejavnosti in posle v zvezi s posli denarne politike, deviznimi posli z deviznimi rezervami ECB in upravljanjem deviznih rezerv ECB, ter za

- vse zaposlene v NCB, ki so vključeni v dejavnosti in posle v zvezi s posli denarne politike, deviznimi posli z deviznimi rezervami ECB in upravljanjem deviznih rezerv ECB,

2. UPRAVLJAVSKI NADZOR POSLOVANJA NA TRGU S SODELUJOČIMI STRANKAMI

3. PREPREČEVANJE MOREBITNEGA NAVZKRIŽJA INTERESOV

4. PREPOVED TRGOVANJA NA PODLAGI NOTRANJIH INFORMACIJ

5. POGOSTITVE IN DARILA

Člen 2

Spremembe Smernice ECB/2000/1

Člen 3a Smernice ECB/2000/1 in Priloga 4 k tej smernici se razveljavita.

Člen 3

Preverjanje

NCB sporočijo ECB podrobnosti besedil in sredstev, s katerimi se nameravajo uskladiti s to smernico, najpozneje do 15. oktobra 2002, če tega niso v celoti naredile v zvezi z uveljavitvijo Smernice ECB/2001/5 [4].

Člen 4

Končne določbe

1. Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, ki so sprejele enotno valuto v skladu s Pogodbo.

2. Ta smernica začne veljati 30. novembra 2002.

3. Ta smernica se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Frankfurtu na Majni, 26. septembra 2002

V imenu Sveta ECB

Predsednik

Willem F. Duisenberg

[1] UL L 207, 17.8.2000, str. 24.

[2] UL L 310, 28.11.2001, str. 31.

[3] UL C 123, 24.5.2002, str. 9.

[4] UL L 190, 12.7.2001, str. 26.

--------------------------------------------------

Top