EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0086

Direktiva Komisije 2002/86/ES z dne 6. novembra 2002 o spremembi Direktive 2001/101/ES glede datuma, od katerega je prepovedana trgovina s proizvodi, ki niso v skladu z Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 305, 7.11.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 127 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/86/oj

32002L0086Uradni list L 305 , 07/11/2002 str. 0019 - 0019


Direktiva Komisije 2002/86/ES

z dne 6. novembra 2002

o spremembi Direktive 2001/101/ES glede datuma, od katerega je prepovedana trgovina s proizvodi, ki niso v skladu z Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/101/ES [2], in zlasti prve alinee drugega pododstavka člena 6(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Določbe Direktive 2001/101/ES o označevanju proizvodov, ki vsebujejo meso, se ne uporabljajo vse do dneva, ki sledi roku za prenos navedene direktive s strani držav članic.

(2) Po sprejetju opredelitve pojma "meso" za namene označevanja bodo morali zadevni nosilci dejavnosti znatno spremeniti označevanje proizvodov, zlasti glede na seznam sestavin in, kadar je to primerno, vsebnost mesa.

(3) Zaradi velikega števila teh proizvodov na trgu in številnih zadevnih malih in srednje velikih podjetij je potrebno zadostno prehodno obdobje, da se omogoči označevanje teh proizvodov v skladu z Direktivo 2001/101/ES.

(4) Nosilcem dejavnosti je treba tudi omogočiti trženje proizvodov, označenih pred iztekom prehodnega obdobja, katerih označevanje ni v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

(5) Direktivo 2001/101/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 2 Direktive 2001/101/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

1. Države članice dovolijo trgovino s proizvodi, ki so v skladu z Direktivo 2000/13/ES, od 1. januarja 2003.

2. Države članice prepovejo trgovino s proizvodi, ki niso v skladu z Direktivo 2000/13/ES, z učinkom od 1. julija 2003.

Proizvodi, ki niso v skladu z Direktivo 2000/13/ES in so bili označeni pred 1. julijem 2003, se vendarle dovolijo do porabe zalog."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. novembra 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

[2] UL L 310, 28.11.2001, str. 19.

--------------------------------------------------

Top