Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0813

Odločba Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi, skladno z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, oblike povzetka informacij za prijavo namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje za druge namene kakor za dajanje na trg

OJ L 280, 18.10.2002, p. 62–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/oj

32002D0813Uradni list L 280 , 18/10/2002 str. 0062 - 0083


Odločba Sveta

z dne 3. oktobra 2002

o določitvi, skladno z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, oblike povzetka informacij za prijavo namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje za druge namene kakor za dajanje na trg

(2002/813/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in o razveljavitvi Direktive 90/220/EGS [1] in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po delu B Direktive 2001/18/ES mora biti pristojnim nacionalnim organom podana predhodna prijava o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (v nadaljevanju GSO) ali kombinacij teh organizmov za druge namene kakor za dajanje na trg.

(2) V okviru določb Direktive 2001/18/ES o izmenjavi informacij med pristojnimi organi in Komisijo mora pristojni organ Komisiji poslati povzetek prijave v skladu z določeno obliko, ta pa posreduje izvode ostalim državam članicam.

(3) Ta oblika mora odražati potrebo po omogočanju čim širše izmenjave ustreznih informacij, predstavljena v standardiziranem in enostavno razumljivem načinu brez poseganja v to, da navedeni podatki ne morejo služiti kot osnova za oceno tveganja za okolje.

(4) Odbor, ustanovljen na podlagi člena 30(2) Direktive 2001/18/ES, se je 12. junija 2002 posvetoval in ni podal mnenja o predlogu Komisije –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namene povzemanja informacij, namenjenih za pošiljanje Komisiji, iz prijav, ki so prejete skladno s členom 6 Direktive 2001/18/ES, uporabijo pristojni organi, ki jih imenujejo države članice po tej direktivi, obliko povzetka informacij prijave, ki je določena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 3. oktobra 2002

Za Svet

Predsednik

F. Hansen

[1] UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

OBLIKA POVZETKA INFORMACIJ PRIJAVE ZA NAMERNO SPROŠČANJE GSO ALI KOMBINACIJE GSO V OKOLJE ZA DRUGE NAMENE KAKOR ZA DAJANJE NA TRG

UVOD

Oblika povzetka informacij prijave namernega sproščanja GSO ali kombinacij GSO je bila sestavljena za namen in glede na postopke, predvidene v členu 11 Direktive 2001/18/ES.

Priznano je, da ta oblika ni načrtovana za usklajevanje vseh informacij, ki so potrebne za izvajanje ocene tveganja za okolje.

Prostor, pripravljen za vsakim vprašanjem, ne določa obsežnosti informacij, zahtevanih za namene oblike povzetka informacij prijave.

Obliko povzetka informacij prijave sestavljata del 1 in del 2.

Del 1 se nanaša na proizvode, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo gensko spremenjene organizme, razen višjih rastlin in vsebuje naslednja poglavja:

A Splošne informacije

B Informacije o prejemnih ali starševskih organizmih, iz katerih izhajajo GSO

C Informacije o genskem spreminjanju

D Informacije o organizmu(-ih), iz katerega(-ih) vključek izhaja (donor)

E Informacije o gensko spremenjenem organizmu

F Informacije o sproščanju

G Medsebojno učinkovanje med GSO in okoljem in možen vpliv na okolje

H Informacije o spremljanju(monitoringu)

I Informacije o ravnanju po sproščanju in ravnanju z odpadki

J Informacije o načrtih ukrepov za primer nesreče V

delu 1 morajo vnesene informacije ustrezno odražati (v zgoščeni obliki) informacije, predložene pristojnemu organu v skladu s členom 6 in 7 Direktive 2001/18/EC pod pogoji, določenimi v uvodu Priloge IIIA.

Del 2 se nanaša na proizvode, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo gensko spremenjene višje rastline. Izraz "višje rastline" pomeni rastline, ki spadajo v taksonomski skupini golosemenk (Gymnospermae) in kritosemenk (Angiospermae). Del 1 vsebuje naslednja poglavja:

A Splošne informacije

B Informacije o gensko spremenjeni rastlini

C Informacije o poskusnem sproščanju

D Povzetek možnih vplivov na okolje zaradi sproščanja gensko spremenjenih rastlin

E Kratek opis kakršnih koli ukrepov, sprejetih za obvladovanje tveganj

F Povzetek načrtovanih poljskih poskusov, namenjenih za pridobivanje novih podatkov o vplivih sproščanja na okolje in zdravje ljudi.

V delu 2 morajo vnesene informacije ustrezno odražati (v zgoščeni obliki) informacije, predložene pristojnemu organu v skladu s 6. in 7. členom Direktive 2001/18/EC pod pogoji, določenimi v uvodu Priloge IIIB.

DEL 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

DEL 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top