Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2299

Uredba Komisije (ES) št. 2299/2001 z dne 26. novembra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 800/1999 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode in Uredbe (ES) št. 1291/2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

OJ L 308, 27.11.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 121 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2299/oj

32001R2299Uradni list L 308 , 27/11/2001 str. 0019 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 2299/2001

z dne 26. novembra 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 800/1999 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode in Uredbe (ES) št. 1291/2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1666/2000 [2], in zlasti člena 9(2) in člena 13(11) Uredbe, in ustreznih določb drugih uredb o skupni ureditvi trgov za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2298/2001 z dne 26. novembra 2001 o podrobnih pravilih za izvoz proizvodov, dobavljenih kot pomoč v hrani [3], določa, da je treba pri izvozu v okviru ukrepa pomoči v hrani, za katerega se zaprosi za nadomestilo, predložiti izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila. Ustrezne določbe Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 [4], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 90/2001 [5], in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 [6], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2001, bi bilo treba spremeniti.

(2) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 določa, da za nekatere postopke ni treba predložiti dovoljenja, vključno s postopki, zajetimi v člene 36, 40 in 44 Uredbe (ES) št. 800/1999. Sklicevanje v členu 24(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 na dovoljenja za te postopke se torej ne uporablja in se mora zato črtati.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenji vseh zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 se nadomesti:

"Pravica do nadomestila se pridobi ob predložitvi izvoznega dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, razen pri izvozu blaga.

Za pridobitev nadomestila se dovoljenje ne zahteva:

- če so izvožene količine na izvozno deklaracijo manjše ali enake količinam, določenim v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1291/2000,

- v primerih, zajetih v člene 6, 36, 40, 44, 45 in člen 46(1),

- za dobave oboroženim silam držav članic, nameščenih v državah nečlanicah."

Člen 2

Uredba (ES) št. 1291/2000 se spremeni:

1. Člen 16 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 16

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, ki se izstavijo v povezavi z ukrepom pomoči v hrani po členu 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega kot del urugvajskega kroga multilateralnih trgovinskih pogajanj, vsebujejo v Oddelku 20 najmanj eno od naslednjih besedil:

- Certificado GATT- Ayuda alimentaria

- GATT-licens -fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικo GATT - επισιτιστικη βοηvεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT -Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus -alintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

Namembna država se navede v Oddelku 7. To dovoljenje velja le za izvoz v okviru ukrepa pomoči v hrani."

2. Člen 24(1)(b) se nadomesti:

"(b) pri izvoznem dovoljenju ali potrdilu o vnaprejšnji določitvi nadomestila, deklaracija v zvezi z:

- izvozom, ali

- uvrstitvijo proizvodov v enega od režimov, predvidenih v členih 4 in 5 Uredbe (EGS) št. 565/80."

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. novembra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[2] UL L 193, 29.7.2000, str. 1.

[3] UL L 308, 27.11.2001, str. 16.

[4] UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

[5] UL L 14, 18.1.2001, str. 22.

[6] UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

Top