Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1343

Uredba Komisije (ES) št. 1343/2001 z dne 3. julija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 449/2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za predelano sadje in zelenjavo

OJ L 181, 4.7.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2003; implicitno zavrnjeno 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1343/oj

32001R1343Uradni list L 181 , 04/07/2001 str. 0016 - 0016


Uredba Komisije (ES) št. 1343/2001

z dne 3. julija 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 449/2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za predelano sadje in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2699/2000 [2], in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 3(4)(e) Uredbe Komisije (ES) št. 449/2001 [3] določa, da se pogoji, ki urejajo plačilo surovin organizaciji proizvajalcev s strani predelovalca, določijo v pogodbah, in poleg tega posebej določa, da rok plačila ne sme presegati 60 dni od datuma dobave vsake pošiljke.

(2) Za zagotovitev potrebne prožnosti in za lažje upravljanje programa je treba rok podaljšati do konca drugega meseca po mesecu dobave. Ta določba se uporablja samo za pogodbe, sklenjene po začetku veljavnosti te uredbe.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 3(4)(e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) cena, plačana za surovine, ki se lahko razlikujejo glede na sorto in/ali kakovost in/ali dobavni rok.

Pri paradižnikih, breskvah in hruškah mora pogodba določati tudi stopnjo dobave, na katero se nanaša ta cena, in plačilne pogoje. Noben plačilni rok ne sme presegati dveh mesecev od konca meseca dobave vsake pošiljke."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

[2] UL L 311, 12.12.2000, str. 9.

[3] UL L 64, 6.3.2001, str. 16.

--------------------------------------------------

Top