EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0589

Sklep Sveta z dne 18. junija 2001 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o sodelovanju Republike Bolgarije v Evropski agenciji za okolje in v Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

OJ L 213, 7.8.2001, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/589/oj

32001D0589Uradni list L 213 , 07/08/2001 str. 0065 - 0065


Sklep Sveta

z dne 18. junija 2001

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o sodelovanju Republike Bolgarije v Evropski agenciji za okolje in v Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

(2001/589/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska agencija za okolje in Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje sta bila ustanovljena z Uredbo (EGS) št. 1210/90 [3].

(2) Evropski svet v Luxembourgu (decembra 1997) je sodelovanje v programih in agencijah Skupnosti opredelil kot način pospeševanja predpristopne strategije za srednje- in vzhodnoevropske države. V primeru agencij sklepi Evropskega sveta določajo, da "se agencije Skupnosti, v katerih bodo države pristopnice lahko sodelovale, ugotavljajo za vsak primer posebej".

(3) Evropski Svet v Helsinkih (decembra 1999) je ponovno potrdil vključevalno naravo pristopnega procesa, ki obsega sedaj 13 držav kandidatk znotraj enotnega okvira, pri čemer države kandidatke pri procesu pristopanja sodelujejo enakopravno.

(4) Svet je 14. februarja 2000 pooblastil Komisijo, da opravi pogajanja o sodelovanju držav pristopnic v Evropski agenciji za okolje. Komisija je podpisala sklepno listino pogajanj dne 9. oktobra 2000.

(5) Sporazum iz tega sklepa je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o sodelovanju Republike Bolgarije v Evropski agenciji za okolje in v Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je navedeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti, da imenuje osebo ali osebe, pooblaščene za deponiranje uradnega obvestila iz člena 18 Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu,18. junija 2001

Za Svet

Predsednik

M. Winberg

[1] UL C 120 E, 24.4.2001, str. 195.

[2] Mnenje z dne 31.5.2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 120, 11.5.1990, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 933/1999 (UL L 117, 5.5.1999, str. 1).

--------------------------------------------------

Top