EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0244

Sklep Sveta z dne 20. marca 2000 o spremembi Sklepa 97/787/ES o zagotavljanju izredne finančne pomoči Armeniji in Gruziji, z namenom razširitve na Tadžikistan

OJ L 77, 28.3.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/244/oj

32000D0244Uradni list L 077 , 28/03/2000 str. 0011 - 0012


Sklep Sveta

z dne 20. marca 2000

o spremembi Sklepa 97/787/ES o zagotavljanju izredne finančne pomoči Armeniji in Gruziji, z namenom razširitve na Tadžikistan

(2000/244/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE–

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklep Sveta 97/787/ES zagotavlja izredno finančno pomoč Armeniji in Gruziji [2].

(2) Vzporedno s svojim sklepom o zagotovitvi izredne finančne pomoči Armeniji in Gruziji je Svet sklenil proučiti podobno aktivnost za Tadžikistan, ko bodo to dovoljevale okoliščine.

(3) V Tadžikistanu potekajo temeljne politične in gospodarske reforme in znatna prizadevanja, da se uvede model tržnega gospodarstva.

(4) Glede na začetne rezultate, posebno kar zadeva rast inflacije in nadzor nad njo, bi bilo treba nadaljevati z izvajanjem teh reform, katerih primarni cilj mora biti izboljšanje življenjskih pogojev za ljudi in ustvarjanje novih delovnih mest.

(5) Pričakuje se, da se bodo med Skupnostjo in Tadžikistanom razvile trgovske, komercialne in gospodarske povezave. Tadžikistan izpolnjuje pogoje za sklenitev Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in je formalno zaprosil za čimprejšnje koriščenje ugodnosti tega sporazuma.

(6) Tadžikistan je z Mednarodnim denarnim skladom (MDS) junija 1998 sklenil sporazum o triletnem posojilu za pospešeno prestrukturiranje.

(7) Tadžikistanske oblasti so se formalno zavezale, da bodo v celoti poravnale neporavnane finančne obveznosti do Skupnosti in da Tadžikistan zagotavlja vsaj minimalno servisiranje neporavnanih terjatev Skupnosti.

(8) Tadžikistanske oblasti so formalno zaprosile za izredno finančno pomoč Skupnosti.

(9) Tadžikistan je država z nizkimi prihodki in se sooča s posebno težkimi gospodarskimi, socialnimi in političnimi razmerami. Država je upravičena do posebno ugodnih posojil Svetovne banke in MDS.

(10) Ugodna finančna pomoč Skupnosti v obliki kombinacije dolgoročnega posojila in subvencij je primeren ukrep, s katerim bi v tako kritični situaciji pomagala državi prejemnici.

(11) Pomoč v obliki posojila in subvencij je izjemna in torej v nobenem primeru ni precedenčna.

(12) Vključitev subvencij v pomoč ne vpliva na pristojnosti organov za izvrševanje proračuna.

(13) S to pomočjo bo upravljala Komisija.

(14) Komisija zagotovi, da je finančna pomoč porabljena skladno s pravili o proračunskem nadzoru.

(15) Med izvajanjem tega sklepa bo Komisija spremljala napredek v medtadžikistanskem mirovnem procesu in še posebej skrbela za izvedbo volitev v sprejemljivih pogojih.

(16) Komisija se je pred vložitvijo svojega predloga posvetovala z Ekonomsko-finančnim odborom.

(17) Pogodba za sprejem tega sklepa ne predvideva drugih pooblastil kot tistih, ki so določena v členu 308 –

SKLENIL:

Edini člen

Sklep 97/787/ES se spremeni kot sledi:

1. Člen 1(1) do (3) se nadomesti z naslednjim:

"1. Skupnost daje Armeniji, Gruziji in Tadžikistanu na voljo izredno finančno pomoč v obliki dolgoročnih posojil in subvencij.

2. V okviru te pomoči znaša glavnica skupnega zneska posojil največ 245 milijonov EUR, najdaljša doba zapadlosti je 15 let in odlog plačila 10 let. Komisija ima pooblastila, da si v imenu Skupnosti v ta namen izposodi potrebna sredstva, ki bodo dana na razpolago državam prejemnicam v obliki posojil.

3. Višina subvencij, ki so v okviru te pomoči dodeljene v obdobju od 1997 do 2004, znaša skupno do 130 milijonov EUR, in sicer največ 24 milijonov EUR letno. Praviloma so subvencije na razpolago, če se zniža neto zadolženost držav prejemnic do Skupnosti za najmanj podoben znesek."

2. Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. V skladu z določbami člena 1(4) in člena 2 Komisija daje na razpolago celotni znesek posojila, namenjenega posamezni državi, vzporedno s prvimi obroki subvencij. Preostale subvencije iz te pomoči Komisija v skladu z navedenimi določbami daje na razpolago v zaporednih obrokih."

3. Člen 5(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Do 31. decembra 2004 Svet na osnovi izčrpnega poročila Komisije, ki ga je treba predložiti tudi Evropskemu parlamentu, pregleda izvajanje tega sklepa do omenjenega datuma."

V Bruslju, 20. marca 2000

za Svet

predsednik

J. Gama

[1] Mnenje z dne 17. decembra 1999 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 322, 25.11.1997, str. 37.

--------------------------------------------------

Top