Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2795

Uredba Komisije (ES) št. 2795/1999 z dne 29. decembra 1999 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 337, 30.12.1999, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 325 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 278 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2795/oj

31999R2795Uradni list L 337 , 30/12/1999 str. 0036 - 0037


Uredba Komisije (ES) št. 2795/1999

z dne 29. decembra 1999

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 2626/1999 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

(1) ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

(2) ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarife ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

(3) ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

(4) ker je primerno, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 955/1999 Evropskega parlamenta in Sveta [4], imetnik za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe;

(5) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezno oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Po določbah iz člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je mogoče za obdobje treh mesecev še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. decembra 1999

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 321, 14.12.1999, str. 3.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 119, 7.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Oznaka KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Prevleke iz bombaža, oblikovane tako, da se stalno pritrdijo na naslonjalo ali sedalo oblazinjenega pohištva. Prevleke se uporabljajo skupaj s pohištvom, na katerega se pritrdijo. Ko so prevleke pritrjene, jih ni več mogoče sneti, ne da bi se pohištvo razstavilo. | 94019080 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 9401, 940190 in 94019080. Prevleke se štejejo kot deli sedežev iz oznake KN 9401. |

--------------------------------------------------

Top