Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0423

Uredba Sveta (ES) št. 423/1999 z dne 22. februarja 1999 o spremembi Uredbe (ES) št. 975/98 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku

OJ L 52, 27.2.1999, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 54 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; razveljavil 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/423/oj

31999R0423Uradni list L 052 , 27/02/1999 str. 0002 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 423/1999

z dne 22. februarja 1999

o spremembi Uredbe (ES) št. 975/98 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 105a(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe [3],

ker člen 1 Uredbe (ES) št. 975/98 [4] določa tehnične specifikacije osmih apoenov, ki so vključeni v prvo serijo eurokovancev; ker so direktorji zakladnice na podlagi te uredbe pripravili podrobnejše specifikacije, potrebne za proizvodnjo;

ker je industrija prodajnih avtomatov po pregledu teh podrobnih specifikacij zahtevala povečanje teže kovanca za 50 centov, da se zagotovi jasnejše razločevanje tega kovanca in se zmanjša tveganje goljufije; ker se je Evropska zveza slepih pritožila, potem ko je preskusila primerke prvih proizvodnih serij, zaradi nazobčane obdelave robov kovancev za 50 in 10 centov, ker niso bili enaki primerkom, s katerimi se je Zveza strinjala med posvetovalnim postopkom pred sprejetjem Uredbe (ES) št. 975/88; ker se zdi primerno, da se zadovolji zahtevam industrije prodajnih avtomatov in Evropske zveze slepih, da se tako zagotovi sprejemljivost novega sistema s strani uporabnikov; ker je treba povečati težo kovanca za 50 centov s 7 g na 7,8 g, da se tako izpolnijo zahteve industrije prodajnih avtomatov; ker je primerno, da se spremeni specifikacija za rob kovancev za 50 centov in 10 centov in sicer se "grobo nazobčan" spremeni v "oblikovan, valovito nazobčan rob", da se s tem izpolnijo zahteve Evropske zveze slepih in se prepreči možnost napačne razlage v prihodnosti;

ker je bistveno, da se spremembe tehničnih specifikacij omejijo na težo kovanca za 50 centov in rob kovancev za 10 in 50 centov, da se ne ogrozi terminski plan proizvodnje in uvedba eurokovancev 1. januarja 2002,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Uredbe (ES) št. 975/98 se tabela spremeni, kakor sledi:

1. Četrta vrsta, ki se nanaša na kovanec za 50 centov, se spremeni, kakor sledi:

(a) v tretjem stolpcu se številka "1,69" nadomesti z "1,88";

(b) v četrtem stolpcu se številka "7" nadomesti s "7,8";

(c) v osmem stolpcu se besede "grobo nazobčan" nadomestijo z "oblikovan, valovito nazobčan rob".

2. V šesti vrsti, ki se nanaša na kovanec za 10 centov, se v osmem stolpcu besede "grobo nazobčan" zamenjajo z besedami "oblikovan, valovito nazobčan rob".

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo, ob upoštevanju člena 109k(1) ter Protokolov 11 in 12.

V Luxembourgu, 22. februarja 1999

Za Svet

Predsednik

H.-F. von Ploetz

[1] UL C 296, 24.9.1998, str. 10.

[2] Mnenje, dano 16. novembra 1998 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. novembra 1998 (UL C 379, 7.12.1998), Skupno stališče Sveta z dne 21. decembra 1998 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. februarja 1999 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 139, 11.5.1998, str. 6.

--------------------------------------------------

Top