Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0048

Direktiva Komisije 1999/48/ES z dne 21. maja 1999 o drugi prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP.

OJ L 169, 5.7.1999, p. 58–88 (FR)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 367 - 369

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2001; implicitno zavrnjeno 32001L0006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/48/oj

31999L0048Uradni list L 169 , 05/07/1999 str. 0058 - 0088
Uradni list L 169/1999 str. 0059 - 0090
Uradni list L 169/1999 str. 0050 - 0079
Uradni list L 169/1999 str. 0059 - 0099
Uradni list L 169/1999 str. 0050 - 0077
Uradni list L 169/1999 str. 0058 - 0087


Direktiva Komisije 1999/48/ES

z dne 21. maja 1999

o drugi prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 96/87/ES [2], in zlasti člena 8 direktive,

(1) ker Priloga k Direktivi 96/49/ES vsebuje RID, ki velja od 1. januarja 1997 in je bil od takrat objavljen v vseh jezikih [3];

(2) ker se RID ažurira vsaki dve leti in zato od 1. januarja 1999 velja spremenjena različica s prehodnim obdobjem do 30. junija 1999;

(3) ker je treba v skladu s členom 8 sprejeti vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku na področju, ki ga ureja direktiva, in katerih cilj je povezati ta napredek z novimi predpisi po postopku iz člena 9;

(4) ker je treba sektor prilagoditi novim predpisom RID in zaradi tega spremeniti Prilogo k Direktivi 96/49/ES;

(5) ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora iz člena 9 Direktive 96/49/ES;

(6) ker bi bilo treba Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, znan kot RID, kakor je bil spremenjen, dodati k Direktivi 96/49/ES kot prilogo in ker bi se moral uporabljati ne le za čezmejni prevoz, ampak tudi za prevoz v okviru posameznih držav članic,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 96/49/ES [4] se spremeni:

- Naslednje besedilo

[5]

se črta:

"Priloga vključuje od 1. januarja 1997 veljavne določbe Pravilnika o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici (RID), ki je Priloga I k Dodatku B COTIF, pri čemer se bosta "pogodbenica" in "države ali železnice" nadomestila z "država članica".

NB:

Različice RID v vseh uradnih jezikih Skupnosti bodo objavljene takoj, ko bo besedilo pripravljeno v vseh jezikih."

- Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1) Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktive, do 1. julija 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2) Države članice preložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. maja 1999

Za Komisijo

Neil Kinnock

Član Komisije

[1] UL L 235, 17.9.1996, str. 25.

[2] UL L 335, 24.12.1996, str. 45.

[3] UL L 294, 31.10.1998, str. 1.

[4] Objavljeno v UL L 294, 31.10.1998, str. 1.

[5] Besedilo v členu 1 Direktive Komisije 96/87/ES.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Glej: Direktivo Komisije 2003/29/ES, UL L 90, 8.4.2003, str. 47.

--------------------------------------------------

Top