Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0486

Odločba Komisije z dne 2. julija 1999 o spremembi Odločbe 94/269/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kolumbije (notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 1826)Besedilo velja za EGP

OJ L 190, 23.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/486/oj

31999D0486Uradni list L 190 , 23/07/1999 str. 0032 - 0035


Odločba Komisije

z dne 2. julija 1999

o spremembi Odločbe 94/269/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kolumbije

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 1826)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/486/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti člena 11 Direktive,

(1) ker člen 1 Odločbe Komisije 94/269/ES z dne 8. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Kolumbije [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 96/31/ES [4], določa, da je "Ministerio de Salud - División de Alimentos" pristojni organ v Kolumbiji za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS;

(2) ker je po preoblikovanju kolumbijskega gibanja "Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (Invima)" postal pristojen organ za zdravstvena spričevala za ribiške proizvode namesto "Ministerio de Salud - División de Alimentos" in je navedeni novi organ sposoben učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov; ker je treba zato spremeniti imenovanje pristojnega organa, ki ga je določila Odločba 94/269/ES;

(3) ker je primerno, da se uskladi besedilo Odločbe 94/269/EC z besedilom kasneje sprejetih odločb Komisije o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz nekaterih tretjih držav;

(4) ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba Komisije 94/269/ES se s tem spremeni:

1. člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) je pristojni organ v Kolumbiji za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS."

2. člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva s poreklom iz Kolumbije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list, v skladu z vzorcem iz Priloge A tej odločbi;

2. proizvodi morajo izvirati iz odobrenih obratov, predelovalnih plovil, hladilnic ali registriranih zamrzovalnih plovil, naštetih v Prilogi B k tej odločbi;

3. razen v primeru nezapakiranih zamrznjenih ribiških proizvodov, namenjenih za proizvodnjo konzervirane hrane, mora biti na vseh pakiranjih z neizbrisnimi črkami zapisana beseda Kolumbija in številka odobritve/registrska številka obrata, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila izvora."

3. Priloga A se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. julija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 115, 6.5.1994, str. 38.

[4] UL L 9, 12.1.1996, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top